ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

منابع اطلاعاتی جدید کتابخانه وزارت اقتصاد و دارایی
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
 

 

 

دفتر روابط عمومي با هدف آگاه ساختن كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و اعضاء كتابخانه مركزي از منابع اطلاعاتي جديد كتابخانه اقدام به انتشار فصلنامه تازه‌هاي كتابخانه نموده است اين فصلنامه حاوي فهرست مداركي است كه در سه ماهه اول و دوم سال جاري به مجموعه كتابخانه اضافه شده است و آماده ارائه به اعضاء محترم مي‌باشد.

 

 

 

 

مديريت

1ـ مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد رشته مديريت 80-84 ـ ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1374

2 ـ‌ مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد رشته مديريت 80-84 قسمت او ـ ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1374

3 ـ‌ مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد مديريت 80-84 ـ ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1374

4 ـ مديريت خريد و اصول انبارداري مفاهيم كاربردي ـ نادر ديبايي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

5 ـ برنامه‌ريزي استراتژيك ـ جمال‌الدين طيبي ـ تهران ـ ترمه

6ـ روشهاي كاربردي بازاريابي خدمات بانكي براي بانكهاي ايراني ـ داور ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1383

7ـ آزمون كارشناسي ارشد : پاسخ مسائل حسابداري و مالي .... ـ ايرج نوروش ـ تهران ـ صابرين ـ 1376

8ـ مديريت‌دانش : موفقيت‌دراقتصاد‌جهاني‌مبتني براطلاعات ـ آلن رادلينگ ـ محمدحسين لطيفي ـ سمت ـ 1383

9ـ بازاريابي بين‌المللي ـ محمدعلي بابايي ـ سمت ـ 1380

10ـ پژوهش عملياتي (مدلهاي احتمالي) منصور مؤمني ـ سمت

11ـ انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بازرگاني ـ محمدعلي بابايي زكليكي ـ سمت

12ـ برنامه‌ريزي غير خطي ـ محمدرضا حميدي‌زاده ـ سمت

13ـ مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان ـ علي رضائيان ـ سمت

14ـ تحقيق در عمليات ـ محمدرضا مهرگان ـ سمت

15ـ الگوي نظارت و كنترل در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران ـ محمد ميرمحمدي ـ سمت

16ـ تجزيه و تحليل سيستمها و روشها ـ شمس‌السادات زاهدي ـ پيام نور ـ 1381

17ـ تحقيق در عمليات (1) ـ غلامرضا جهانشاهلو ـ پيام نور ـ 1374

18ـ كنترل داخلي : چارچوب منسجم ـ آزمان‌هاي مسئول كميسيون ـ امير پوريا نسب ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

19ـ تحليل فرايندي خط مشي‌گذاري و تصميم‌گيري ـ محمد سعيد تسليمي ـ تهران ـ سمت ـ 1378

20ـ مباني مديريت مالي ـ هاشم نيكو مرام ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

21ـ سيستمهاي اطلاعات مديريت: مفاهيم، نظريه‌ها، كاربردها ـ اصغر صرافي زاده ـ تهران ـ 1384

22ـ اصول بازاريابي ـ فيليپ كاتلر ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ادبستان ـ 1380

23ـ مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك ـ رضا راعي ـ تهران ـ سمت ـ 1383

24ـ مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد رشته مديريت 80-84 ـ ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1374

25ـ مديريت خريد و اصول انبارداري مفاهيم كاربردي ـ نادر ديبايي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

26ـ برنامه‌ريزي استراتژيك ـ جمال‌الدين طيبي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

27ـ گزارش چكيده پروژه‌هاي كليدي برنامه توسعه و كاربردي فناوري ـ نصراله جهانگرد ـ تهران ـ 1384

28ـ جامعه‌شناسي شهري ـ مايك ساوج ـ ابوالقاسم پوررضا ـ تهران ـ سمت ـ 1380

29ـ جامعه شناسي دين ـ يوآخيم واخ ـ جمشيد آزادگان ـ تهران ـ سمت ـ 1380

30ـ مديريت راهبردي (برنامه ريزيف اجرا و كنترل) جان‌اي پيرز ـ محمود حسيني ـ تهران ـ سمت ـ 1383

31ـ توسعه در آيينه تحولات ـ هادي عربي ـ تهران ـ سمت ـ 1383

32ـ اداره امور حكومتهاي محلي مديريت شوراها و شهرداريها ـ محمد مقيمي ـ تهران ـ سمت ـ 1382

33ـ ماهيت انساني سازمانها ـ جي‌داگلاس براون ـ تهران ـ سمت ـ 1382

34ـ راهنماي استفاده از رده‌بندي كنگره ـ فاطمه مرتضائي فرد ـ تهران ـ سمت ـ 1383

35ـ مديريت فرامليتي و جهاني، نگرش تطبيقي ـ شمس‌السادات زاهدي ـ تهران ـ سمت ـ 1379

36ـ قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار ـ داور ونوس ـ تهران ـ سمت ـ 1381

37ـ نهادها و سازمانها (اكولوژي نهادي سازمانها) ـ آرين قلي‌پور ـ تهران ـ سمت ـ 1384

38ـ انگليسي‌براي دانشجويان رشته‌هاي مديريت‌جهانگردي و هتل‌داري ـ غلامرضا كياني ـ تهران ـ سمت ـ 1383

39ـ مديريت بازاريابي ـ احمد روستا ـ تهران ـ سمت ـ 1380

40ـ استقرار مديريت استراتژيك ـ اچ ايگور

41ـ سيستمهاي اطلاعاتي مديريت‌ـ احمد سرداري ـ تهران ـ سمت ـ 1382

42ـ اصول بازاريابي و خدمات ـ كريستوفرلاولاك ـ ابوالفضل تاج‌زاده ـ تهران ـ سم ـ 1382

43ـ نظام اطلاعات مديريتي (ن.ا.م) ـ كنث سي.لادن ـ عبدالرضا رضايي‌نژاد

44ـ ارتباط بين شبكه‌اي با Tcp/Ip ـ داگلاس كامر ـ وحيد فراهاني راد

45ـ كارسنجي و روش سنجي ـ شهنام طاهري

46ـ اصول بازاريابي ـ فيليپ كاتلر ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ادبستان ـ 1380

47ـ مديريت مالي (ميانه) اوجين‌اف‌بري‌گام ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ترمه ـ 1382

48ـ مديريت آموزشي استاندارد 11/19 ـ پوراندخت نيرومند ـ تهران ـ 1383

49ـ برنامه‌ريزي استراتژيك ـ محمدرضا حيدري‌زاده ـ تهران ـ سمت ـ 1380

50ـ مديريت تعارض و مذاكره ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1382

51ـ مديريت فشار رواني ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1383

52ـ تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1384

53ـ روشهاي كاربردي بازاريابي خدمات بانكي براي بانكهاي ايراني ـ داور ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1383

54ـ مديريت مالي ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1372

55ـ مديريت سيستمهاي توليد ـ ريچارد ج.هوپ‌من ـ اصفهان ـ 1372

56ـ مديريت و برنامه‌ريزي توسعه

57ـ سازمان مديريت (سوسياليستي) ـ دگويشياني ـ احسان

58ـ كشت و بازايابي چاي ـ س.آرهارلر ـ حسن پيروزي

59ـ مديريت دولتي و اصلاحات اداري در كشورهاي در حال توسعه ـ شهنام طاهري

60ـ همايش سياستها و مديريت برنامه‌هاي رشد و توسعه در ايران: تو

61ـ نظام اداري و نقش آن در بهره‌وري ملي ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1379

62ـ برنامه‌ريزي مديريت استراتژيك ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

63ـ شناخت نظام اداري و چگونگي تحول آن ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1379

64ـ مديريت توسعه ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ‌ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

65ـ حسابداري منابع انساني ـ لي.دي‌پاركر ـ ناصر ميرسپاسي ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1374

66ـ مديريت شيوه‌هاي نو در آموزش ـ حسام‌الدين بيان ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1375

67ـ زرناب رهبري و مديريت ـ نويل تيچي ـ محمدعلي طوسي ـ 1379

68ـ تئوري حسابداري مالي ـ ويليام . آراسكات ـ محسن علي طوسي ـ 1378

69ـ اصول مديريت علمي ـ فردريك ونيلسو تيلور ـ محمدعلي طوسي ـ 1378

70ـ كاربرد روشهاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت ـ قاسم ظهوري ـ مير ـ 1378

71 ـ مديريت بين‌الملل ـ پل دبليو به آميش ـ احمد آرام ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1376

72ـ كاربرد تجزيه و تحليل علي در پژوهشهاي علوم اجتماعي و رفتاري ـ فلورا سلطاني ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1376

73ـ نمرات تست و معني آنها ـ هورابربيك لايمن ـ احمد آرام ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

74ـ مديريت بر مبناي هدف و نتيجه در بخش دولتي ـ جورج موريسي ـ مهدي الواني ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1372

75ـ نگرشي بر مديريت در اسلام ـ جمعي از علماء ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1377

76ـ هوشين كانري يا مديريت كيفيت جامع ـ يوجي‌آكائو ـ داود محب علي ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1376

77ـ بالندگي سازماني ـ محمدعلي طوسي ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1380

78ـ انتظار عدالت و عدالت در سازمان ـ علي رضائيان ـ سمت ـ 1384

79ـ مديريت‌د‌انش: موفقيت‌دراقتصادجهاني‌مبتني براطلاعات ـ آلن‌رادلينگ ـ محمدحسين لطيفي ـ سمت ـ 1383

80ـ اصول بازاريابي ـ فيليپ كاتلر ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ادبستان ـ 1380

81ـ مديريت مالي (ميانه) ـ اوجين‌اف بري‌گام ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ترمه ـ 1382

82ـ مديريت آموزشي استاندارد 11/19 ـ پوراندخت نيرومند ـ تهران ـ 1383

83ـ مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك ـ رضا راعي ـ تهران ـ سمت ـ 1383

84ـ مباني مديريت مالي ـ هاشم نيكو مرام ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

85ـ سيستمهاي اطلاعات مديريت: مفاهيم، نظريه‌ها، كاربردها ـ اصغر صرافي‌زاده ـ تهران ـ 1384

86ـ اصول بازاريابي ـ فيليپ كاتلر ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ادبستان ـ 1380

87ـ مديريت راهبردي (برنامه ريزيف اجرا و كنترل) جان‌اي‌پيرز ـ محمود حسيني ـ تهران ـ سمت ـ 1383

88ـ توسعه در آيينه تحولات ـ هادي عربي ـ تهران ـ سمت ـ 1383

89ـ اداره امور حكومتهاي محلي مديريت شوراها و شهرداريها ـ محمد مقيمي ـ تهران ـ سمت ـ 1382

90ـ ماهيت انساني سازمانها ـ جي‌داگلاس براون ـ تهران ـ سمت ـ 1382

91ـ اصول بازاريابي و خدمات ـ كريستوفر لاولاك ـ ابوالفضل تاج‌زاده ـ تهران ـ سمت ـ 1382

92ـ قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار ـ داور ونوس ـ تهران ـ سمت ـ 1381

93ـ نهادها و سازمانها (اكولوژي نهادي سازمانها) آرين‌قلي‌پور ـ تهران ـ سمت ـ 1384

94ـ انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي مديريت جهانگردي و هتل‌داري ـ غلامرضا كياني ـ تهران ـ سمت ـ 1380

95ـ مديريت بازاريابي ـ احمد روستا ـ تهران ـ سمت ـ 1380

96ـ استقرار مديريت استراتژيك ـ اچ‌ايگور ـ عبداله‌زنديه ـ تهران ـ سمت ـ 1380

97ـ سيستمهاي اطلاعاتي مديريت ـ احمد سرداري ـ تهران ـ سمت ـ 1382

98ـ مالكيت صنايع و پيشرفت صنعتي ـ كوروش زعيم

99ـ مسئوليتهاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي ـ صادق حقيقت

100ـ سازمانهاي مالي و پولي بين‌المللي ـ مهدي ابراهيمي نژاد ـ تهران ـ سمت ـ 1384

101ـ برنامه ريزي استراتژيك ـ محمدرضا حيدري‌زاده ـ تهران ـ سمت ـ 1380

102ـ مديريت تعارض و مذاكره ـ علي ‌رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1382

103ـ مديريت فشار رواني ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1383

104ـ تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1384

105ـ انگليسي براي دانشجويان مديريت ـ ف شفقي ـ تهران ـ سمت ـ 1384

106ـ سيستم اطلاعاتي در مديريت ـ جيمز الف سين ـ محمد راد ـ تهران ـ نگاه‌دانش ـ 1385

107ـ توسعه منابع انساني و نقش آن در تحول نظام اداري ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ تهران‌ ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1380

108ـ جامعه‌شناسي سازمانها: رويكرد جامعه شناختي ... ـ آرين قلي‌پور ـ تهران ـ سمت ـ 1384

109 ـ تصميم‌گيري كاربردي (رويكرد MADM ) ـ عادل آذر ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1381

110ـ مديريت استراتژيك ـ عليرضا امير كبيري ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1381

111ـ مقدمه‌اي بر مديريت ناب ـ محمدرضا عاطفي ـ تهران ـ 1384

112ـ سيستمهاي پويا: اصول و تعيين هويت ـ نظام‌الدين فقيه ـ تهران ـ سمت ـ 1383

113ـ سيستم اطلاعات مديريت ـ‌علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1384

114ـ آموزش و بهسازي سرمايه‌هاي انساني ـ حسين ابطحي ـ تهران ـ 1383

115ـ ارزيابي و مديريت ريسك ـ نجف‌تراچورلو ـ تهران ـ 1384

116ـ درباره مديريت پروژه و پيمان‌ها ـ امير حسني ـ تهران ـ 1384

117ـ مقدمه‌اي بر آشنايي نحوه پياده‌سازي و نگهداري اصول پنجگانه ـ بهرام‌خان مختاري ـ تهران ـ 1383

118ـ مديريت روابط عمومي ـ حسن نصيري قيداري ـ تهران ـ رسا ـ 1382

119ـ رويكرد نوين مديريت كيفيت جامع در آمريكا ـ شوجي شيبا ـ محمد اقدسي ـ تهران ـ دانشكار ـ 1380

120ـ مفاهيم و استراتژي مديريت ـ مشهد ـ 1382

121ـ هدف‌گذاري هزينه‌رويكردي نوين در مديريت راهبردي هزينه ـ شاهد انصاري ـ آفرين آقايي ـ تهران ـ 1383

122ـ مديريت و سياست ـ علي‌اكبر ذاكري ـ قم ـ 1380

123ـ تحليل فرآيندي خط‌مشي‌گذاري و تصميم‌گيري ـ محمدسعيد تسليمي ـ تهران ـ سمت ـ 1378

124ـ گامي براي همسازي هدف‌هاي فردي و سازماني ـ كونوسوكي ماشوشيتا ـ محمدعلي طوسي ـ تهران ـ 1378

125ـ بهبود سازماني ـ جمعي از نويسندگان ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1379

126ـ طراحي ساختار سازماني ـ عباس منوريان ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

127ـ ديوانسالاري ـ جمعي از اساتيد ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

128ـ چهارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي ـ گابريل ا.آلموند ـ عليرضا طيب ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1377

129ـ مقدمه‌اي بر زيبايي شناسي و تعالي سازماني ـ مهدي حاجي ميرعرب ـ تهران ـ آتنا ـ 1383

130ـ تكنيك كنترل و توليد بدون عيب ZQC ـ بهنام فرقاني ـ تهران ـ رسا ـ 1381

131ـ آموزش و بهسازي سرمايه‌هاي انساني ـ حسين ابطحي ـ تهران ـ 1383

132ـ تحقيقات بازاريابي ـ ونوس داور ـ تهران ـ سمت ـ 1380

133ـ مديريت منابع پيشرفته ـ عباس عباس‌پور ـ تهران ـ سمت ـ 1382

134ـ بهره‌وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها ـ عباس كاظمي ـ تهران ـ سمت ـ 1381

135ـ مباني سازمان و مديريت ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1381

136ـ مديريت استراتژيك در بازرگاني و صنايع ـ مهدي ابراهيمي‌نژاد ـ تهران ـ سمت ـ 1379

137ـ اصول بودجه‌بندي سرمايه‌اي ـ محمداسماعيل فدائي نژاد ـ تهران ـ سمت ـ 1379

138ـ تصميم‌گيري و تعيين خط‌مشي دولتي ـ مهدي الواني ـ تهران ـ سمت ـ 1380

139ـ كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري ـ حبيب‌اله كشتارملكي ـ تهران ـ سمت ـ 1379

140ـ درسهايي از اخلاق مديريت ـ قاسم واثقي ـ تهران ـ شركت چاپ و نشر بين‌الملل ـ 1379

141ـ راهنماي پژوهش و اصول علمي مقاله نويسي ـ بهرام طوسي ـ تهران ـ 1382

142ـ زبان تخصصي مديريت تمرين‌هاي درك مطلب ـ داور ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1384

143ـ كاربرد كامپيوتر در حسابداري و مديريت ـ مسعود ميرسميعي ـ تهران ـ ترمه ـ 1383

144ـ مديريت ريسك حسابرسي ـ حميد ارجمندي ـ تهران ـ 1377

145ـ چگونه مهارتهاي استراتژيك تيم خود را گسترش دهيم ـ سوزان كليتون ـ فريدون وردي‌نژاد ـ تهران ـ روزنامه‌ايران، مؤسسه انتشاراتي ـ 1380

146ـ رفتار سازماني ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

147ـ كنترل و نظارت ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

148ـ اصلاح اداري ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

149ـ آموزش كاركنان ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

150ـ مديريت رفتار سازماني ـ رابرت كرتينر ـ علي‌اكبر فرهنگي ـ تهران ـ 1384

151ـ مباحث ويژه مديريت دولتي ـ مهدي الواني ـ تهران ـ سمت ت 1379

152ـ تحقيق در عمليات: برنامه ريزي خطي ـ فردريك بس ـ محمد مدرس ـ تهران ـ 1382

153ـ بحران دنياي متجدد ـ رنه‌گنون ـ ضياءالدين دهشيري ـ تهران ـ اميركبير، كتابهاي جيبي ـ 1378

اقتصاد

1 ـ سازمانهاي مالي و پولي بين‌المللي ـ مهدي ابراهيمي ـ تهران: سمت، 1384

2 ـ كاركرد و شاخصهاي اقتصادي سال 1384 مربوط به واحد ـ ** ـ تبريز: وزارت دارايي، 1385

3 ـ مباني اصول علم اقتصاد: كلياتي از اقتصاد براي همه ـ يداله دادگر ـ قم: 1384

4 ـ تئوري نوين سرمايه‌گذاري ـ رابرت هاوگن ـ علي پارسائيان ـ تهران: ترمه، 1384

5 ـ برنامه‌ريزي اقتصادي ـ زهرا افشاري ـ تهران: سمت، ‏1380‏

6 ـ بازارـ دولت، كاميابي‌ها و ناكامي‌ها ـ احمد توكلي ـ تهران: سمت، 1380

7 ـ اقتصاد بين‌الملل، تجارت بين‌الملل ـ جواد پورمقيم ـ تهران: سمت، 1382

8 ـ بازشناسي عارضه فساد مالي ـ فرهاد رهبرـ تهران: جهاد دانشگاهي، 1381

9 ـ مباني فقهي اقتصاد اسلامي ـ محمدمهدي كرمي ـ تهران: سمت، ‏1380‏

10 ـ اشتغال‌زائي ICT (آي.سي.تي) ـ حسين پهلوانيان ـ تهران: 1384

11 ـ بررسي عملكرد سازمان امور اقتصـادي و دارايي و واحدهاي ‌متبـوع ـ تقي زهي ـ تبريـز: معاونت امور اقتصادي، 1384

12 ـ عملكرد پنج ساله نخست و برنامه جامع دوم توسعه قضايي ـ تهران: سلسبيل، 1384

13 ـ لايحه بودجه ســال 1381 كل كشور ـ مديريت و برنامه‌ريـزي كل ـ تهــران: سازمان مديـريت و برنامه‌ريزي كشور، 1380

14 ـ توسعه دانايي محور(سخنراني دكتر محمد رضا عارف در مجامع ـ مجيد سرسنگس ـ تهران: دانشگاه تهران، 1384

15 ـ تورم دلايل و راههاي مهار آن در اقتصاد ايران ـ وزارت‌بازرگاني ـ تهران: وزارت بازرگاني ، 1384

16 ـ تعييـن اقلام لازم‌الحمايـه در سبد مصرفـي خانـوارهاي شهـري و روستايي ـ پژوهشهاي بازرگانـي و اقتصـادي ـ تهران: نشر بازرگاني، 1384

17 ـ تبعات آزادسازي تجاري لر رشد صنعتي در ايران ـ رضا محسني ـ تهران: نشر بازرگاني،

18 ـ ارزيابي تغييرات رفاهي مصرف‌كنندگان ايراني با استفاده از شاخص ـ علي‌اكبر خسروي‌نژاد ـ تهران: نشر بازرگاني، 1384

19 ـ پيامدهاي بازرگاني برقراري ترتيبات تجاري ترجيحي ميان... ـ محمدرضا عابدين مقانكي

20 ـ بحران سفيد: نگاهي به بارش سنگين برف ... ـ استانداري گيلان ـ

21 ـ جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام ـ حيدر نقدي ـ حسن توانايان فرد

22 ـ توسعه اقتصادي در جهان سوم ـ مايكل تودارو ـ غلامعلي فرجادي

23 ـ خصوصي‌سازي مردمي؛ كارايي همراه با عدالت ـ احمد كابلي‌زاده

24 ـ طراحي ديجيتال (مدار منطقي) ـ موريس مانو ـ قدرت سپيد نام

25 ـ راهنماي توسعه مناطق لجستيكي در بنادرـ سازمان بنادر اسپانيا ـ سهيلا شيباني مقدم ـ تهران: 1383

26 ـ فرهنگ قانون گريزي و ناكارآمدي نظام مالياتي كشور ـ عليرضا متين ـ تهران: قطره، 1382

27 ـ ماهاتير محمد (معمار مالزي نوين) ـ محمدكاظم توكلي ـ تهران: 1384

28 ـ اقتصاد توليد ـ جان. بي‌دال ـ محمدرضا ارسلان بد ـ نشر دانشگاهي ـ 1366

29 ـ يك كتاب درسي در تئوري اقتصاد ـ الفرد دبليو استويه ـ شريف اديب سلطاني ـ 1349

30 ـ مباني نظريه قيمت ـ آلفرد دبليو استويه ـ 1367

31 ـ مكتبهاي اقتصادي ـ ژوزف لاژوژي ـ جهانگير افكاري ـ شركت سهامي انتشار ـ 1367

32 ـ علم اقتصاد سياسي ـ م. ج داويدار ـ فرامرز كيا ـ آگاه ـ 1358

33 ـ اقتصاد ـ پل ساموئلسن ـ حسين پيرنيا ـ 1348

34 ـ تاريخچه تحولات عقايد اقتصادي از عهد باستان تا به زمان حاضر ـ علي اكبر مدني ـ

35 ـ الگوهاي اقتصادسنجي و پيش‌بيني‌هاي اقتصادي ـ محمدامين كيانيان ـ سمت، 1370

36 ـ خلاصه‌سازي مكاتبات و نوشته‌هاي اداري ـ كاظم اميني ـ 1378

37 ـ مكتبهاي اقتصادي ـ ژوزف ژوژي ـ جهانگير افكاري ـ 1367

38 ـ اقتصاد رياضي «رياضيات در اقتصاد و بازرگاني به زبان ساده» ـ احمد جعفري صميمي ـ 1368

39 ـ نظامهاي خرد و كلان اقتصادي ـ سيروس تبريزچي ـ 1358

40 ـ اقتصاد داده‌ ـ ستاده ـ واسيلي لئونتيف ـ كورس صديقي ـ 1365

41 ـ اقتصاد خرد، نظريه عمومي قيمت و توليد ـ منوچهر زندي حقيقي ـ به نشر ـ 1368

42 ـ جهاني شدن: بخت با شجاعان يار است ـ لسترتارو ـ عزير كياوند ـ 1383

43 ـ بررسي اقتصادي ماليات بر شركتها ـ جمشيد پژويان

44 ـ مقالاتي پيرامون تجربيات بين‌المللي در اجراي نظام ماليات بر ارز ـ غلامرضا حيدري كردزنگنه

45 ـ گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال 1383 ـ معاونت امور فني

46 ـ مجموعه قوانين مالياتي (مالياتهاي مستقيم) ـ رحيم رضازاده ملك

47 ـ استراتژ بزرگ (اصول و رويه‌ها) ـ جان. ام كالينز ـ كوروش بانيدر

48 ـ مردم، دولت‌ها و هراس ـ باري بوزان ـ پژوهشكده مطالعات راهبردي

49 ـ اقتصاد مديريت ـ مهدي تقوي

50 ـ اقتصاد توليد ـ جان دال ـ محمدرضا ارسلان بد

51 ـ مقدمه‌‌اي بر تجزيه و تحليل‌هاي اقتصاد ميكرو ـ مهدي تقوي

52 ـ سيستم قيمتها و تخصيص منابع توليدي ـ ريچارد اچ لفت ويچ ـ ميرنظام سجادي

53 ـ نظريه اقتصاد خرد ـ ريچارد اي بايلاس ـ حسين راغفر

54 ـ اقتصاد شراكتي ـ مارتين.ل ويتزمن

55 ـ نظام ملي اقتصاد سياسي ـ فردريك ليست ـ ناصر معتمدي

56 ـ ارزش ـ هانري دنيس ـ ب كيوان

57 ـ اقتصاد خرد، نظريه عمومي قيمت و توليد ـ منوچهر رندي حقيقي

58 ـ مقدمه‌اي بر جغرافياي جمعيت ـ ويلبر زلينسكي ـ فيروز جمالي

59 ـ سيستم قيمت‌ها و تخصيص منابع توليدي ـ ريچارد اچ ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ 1373

60 ـ اقتصاد خرد ـ باقر قديري اصلي ـ سپهر ـ 1366

61 ـ ضد اقتصاد ـ ژاك اتالي ـ احمد فرجي دانا ـ پيشبرد ـ 1368

62 ـ مكتبهاي اقتصادي ـ ژوزف لاژوژي ـ جهانگير افكاري

63 ـ‌رابطه سود و زيان ـ علي عاليفر

64 ـ نظريه‌هاي اقتصادي در قرن بيستم ـ منوچهر زندي حقيقي

65 ـ آشنايي با علم اقتصاد ـ لودويگ اچ . ماي ـ علي اصغر هدايتي

66 ـ مباني اقتصاد اسلامي ـ پژوهشكده حوزه دانشگاه

67 ـ‌تجارت و توسعه ـ مرتضي قره‌باغيان

68 ـ اقتصاد كلان ـ يوسف فرجي

69ـ دانش نفت

70 ـ تئوري نوين سرمايه‌گذاري ـ رابرت هاوگن ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

71 ـ مباني اصول علم اقتصاد : كلياتي از اقتصاد براي همه ـ يداله دادگر ـ قم ـ 1384

72 ـ اقتصاد بين‌الملل، تجارت بين‌الملل ـ جواد پورمقيم ـ تهران ـ سمت ـ 1382

73 ـ برنامه‌ريزي اقتصادي ـ زهرا افشاري ـ تهران ـ سمت ـ 1380

74 ـ بازار » دولت، كاميابي‌ها و ناكامي‌ها ـ احمد توكلي ـ تهران ـ سمت ـ 1380

75 ـ مباني اقتصاد اسلامي ـ غلامرضا مصباحي ـ تهران ـ سمت ـ‌1377

76 ـ‌ اقتصاد بخش عمومي ـ احمد جعفري صميمي ـ تهران ـ سمت ـ 1380

77 ـ مباني فقهي اقتصاد اسلامي ـ محمد مهدي كرمي ـ تهران ـ سمت ـ 1380

78 ـ موانع توسعه: مطالعه مقايسه‌اي ايران با تركمنستان و مراكش ـ محمد توكل ـ تهران ـ وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات ـ 1380

79 ـ يادگيري الكترونيكي در قرن بيست و يكم : بياني نظري و عملي ـ رندي گريسون ـ اسماعيل زارعي زواركي ـ تهران ـ 1384

80 ـ ديه يا مجازات مالي ـ فاضل صالحي ـ قم ـ 1378

81 ـ پول، بانك، صرافي ـ محمدحسين ابراهيمي ـ تهران ـ 1376

82 ـ شناخت سازمان تجارت جهاني     ـ محمدحواد ايرواني ـ تهران ـ 1383

83 ـ فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه ـ اسفنديار فرج وند ـ تبريز ـ فروزش ـ 1383

84 ـ گفتار و ابزار: روش شناسي تلفيقي علم اقتصاد ـ ژاك اتالي ـ احمد فرجي دانا ـ تهران ـ سمت ـ 1378

85 ـ و اشتغال زائي ICT (آي. سي. تي) ـ حسين پهلونيان ـ تهران ـ 1384

86 ـ پول، ارز و بانكداري ـ مجتبي زماني فراهاني ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

87 ـ‌ بودجه و بودجه‌ريزي ـ پرويز سعيدي ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1384

88 ـ خصوصي‌سازي مرحله به مرحله ـ ديك ولش ـ معاونت مطالعات و ارزيابي ـ تهران ـ 1385

89 ـ نظريه‌هاي تحريم اقتصادي ـ مصطفي زهراني ـ تهران ـ وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات ـ 1376

90 ـ سياست‌هاي پول در بانكداري بدون ربا ـ سعيد فرهاني فرد ـ قم ـ 1378

91 ـ اخلاق در بازار ـ حسن صنعتكار ـ قم ـ 1372

92 ـ بررسي فقهي عقد بيمه ـ احمد جماليزاده ـ قم ـ بوستان كتاب ـ 1379

93 ـ حقوق قراردادهاي بين‌الملل در اسلام ـ عباسعلي عظيمي شوشتري ـ قم ـ 1378

94 ـ بررسي قانون سرقت ـ حميد دهقان ـ قم ـ 1379

95 ـ طرح‌الگوي كلان سنجي پويا براي سياستگذاري در اقتصاد ايران ـ ادموند خشاودريان ‌ـ تهران ـ معاونت ‌امور اقتصادي ـ1380

96 ـ روند فقردربرخي‌ازمشاغل‌و‌عوامل مؤثر در تخفيف آن ـ سهيلا پروين ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

97 ـ عقود اسلامي در نظام بانكي بدون ربا ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

98 ـ بررسي‌عملكرد‌اقتصادي‌انتشار‌اوراق مشاركت‌درايران ـ مهري‌رحيمي‌فرد ـ تهران ـ معاونت‌امور‌اقتصادي‌ـ‌1382

99 ـ ماليات بر سرقفلي و ارائه معيارهاي‌تعيين ارزش ‌سرقفلي درشهرـ غلامرضا تاج‌گردون ـ‌تهران‌ـ معاونت امور اقتصادي ـ1373

100 ـ سياستهاي‌ پولي‌ـ انتخاب ابزاري به‌عنوان جايگزين سياست ـ محمدرضا مقدسي‌ـ تهران‌ـ معاونت امور اقتصادي ‌ـ1373‌

101 ـ اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل ـ ابراهيم بيضائي ـ تهران ـ سمت ـ 1382

102 ـ ترجمه متون اقتصادي ـ منوچهر جعفري گوهر ـ پيام نور ـ 1380

103 ـ قرض‌الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي ـ مجيد حبيبان ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1382

104 ـ تحليلي از توزيع درآمد با استفاده از روش پارامتريك ـ صادق بختياري ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1382

105 ـ مباني و جهت‌گيري كلي اقتصادي در نهج‌البلاغه ـ ميثم موسائي ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1380

106 ـ مروري بر مباني نظري نيل به تعادل عمومي ـ مهدي پدرام ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1375

107 ـ ارزيابي عملكرد سياست خصوصي‌سازي در ايران ـ اكبر كميجاني ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1382

108 ـ سرمايه‌هاي فيزيكي خارجي و روشهاي جذب آن ـ احمدرضا انصاري ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1374

109 ـ شناخت بخش خدمات فعاليتهاي بازرگاني كشور ـ جعفر سادقي نامور ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1373

110 ـ بررسي‌تحولات‌صنعتي ـ تكنولوژيك‌كشوردرسال‌هاي 1372 ـ زهرا عابدي ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1376

111 ـ نظام مالياتي اسلام ـ عليرضا لشگري ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1380

112 ـ بودجه شركتهاي دولتي و آثار آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي ـ مهدي رحيمي فرـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1382

113 ـ اقتصادي سياسي نظام تجارت جهاني و تجارت خارجي ايران ـ اسفنديار اميدبخش ـ تهران ـ روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ـ 1383

114 ـ مجموعه‌اي‌از‌خلاصه‌گزارشات طرح‌هاي‌تحقيقاتي‌معاونت‌اموراقتصادي ـ مهري‌رحيمي‌فرـ‌تهران‌ـ‌پايگان ـ 1381

115 ـ بررسي ساختار تكنولوژي توليد و برآورد تقاضاي نهاده‌هاي توليد ـ محمدناصر شرافت ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1375

116 ـ تحليلي‌برماليات‌برارزش افزوده‌و‌بررسي‌مقدماتي‌امكان...ـ اكبر كميجاني ـ تهران ـ معاونت‌امور‌اقتصادي‌ـ1384

117 ـ اصول و معيارهاي تخصيص مناسب ارز ـ اكبر كميجاني ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1374

118 ـ تحليل هزينه‌ - فايده در جهت گسترش و سرمايه‌گذاري در بخش ـ مرتضي قره‌باغيان ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

119 ـ بررسي ساختار الگوي اقتصادسنجي كلان ايران ـ محمد نوفرستي ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

120 ـ سياستهاي‌پولي‌مناسب‌در‌جهت‌تثبيت‌فعاليتهاي‌اقتصادي ـ اكبر‌كميجاني ـ تهران ـ معاونت‌امور‌اقتصادي‌ـ‌1377

121 ـ بررسي اقتصادي ماليات بر شركتها ـ جمشيد پژويان ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

122 ـ فرآيندانتقال‌تكنولوژي‌دربخش صنايع‌سبك ايران ـ مرتضي محمدخان ـ تهران ـ معاونت‌اموراقتصادي ـ 1373

123 ـ سياستهاي حمايتي از قشرهاي آسيب‌پذير ـ جمشيد پژويان ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

124 ـ نظم‌وين‌اقتصادي‌جهان و موقعيت ايران در آن ـ اصغر جعفري ولداني ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

125 ـ نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي 1382 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 1383

126 ـ اقتصاد بين‌الملل ـ جواد پورمقيم ـ

127 ـ مباني اقتصاد اسلامي ـ پژوهشكده حوزه دانشگاه ـ سمت ـ 1379

128 ـ سياست اقتصادي عمومي ـ اوتمار ايسينگ ـ هادي صمدي ـ سمت ـ 1378

129 ـ مباني اصول علم اقتصاد: كلياتي از اقتصاد براي همه ـ بداله دادگرـ قم ـ 1384

130 ـ اقتصاد بين‌الملل، تجارت بين‌الملل ـ جواد پورمقيم ـ تهران ـ سمت ـ 1382

131 ـ برنامه‌ريزي اقتصادي ـ زهرا افشاري ـ تهران ـ سمت ـ 1380

132 ـ بازار دولت ـ كاميابي‌ها و ناكامي‌ها ـ احمد توكلي ـ تهران ـ سمت ـ ‏1380‏

133 ـ مباني اقتصاد اسلامي ـ غلامرضا مصباحي ـ تهران ـ سمت ـ 1377

134 ـ اقتصاد بخش عمومي ـ احمد جعفري صميمي ـ تهران ـ سمت ـ ‏1380‏

135 ـ مباني فقهي اقتصاد اسلامي ـ محمدمهدي كرمي ـ تهران ـ سمت ـ ‏1380‏

136 ـ بررسي قانون سرقت ـ حميد دهقان ـ قم ـ 1379

137 ـ طرح الگوي كلان‌سنجي پويا براي سياستگذاري در اقتصاد ايران ـ ادموند خشاودريان ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ ‏1380‏

138 ـ روند‌فقردربرخي‌ازمشاغل و عوامل موثر در تخفيف آن ـ سهيلا پروين ـ تهران ـ معاونت اموراقتصادي ـ 1373

139 ـ عقود اسلامي در نظام بانكي بدون ربا ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

140 ـ بررسي‌عملكرد اقتصادي انتشاراوراق مشاركت‌درايران‌ـ‌مهري‌رحيمي فر ـ تهران ـ معاونت‌اموراقتصادي‌ـ 1382

141 ـ ماليات بر سرقفلي و ارائه معيارهاي تعيين ارزش سرقفلي در شهر ـ غلامرضا تاج‌گردون ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي 1373

142 ـ سياستهاي پولي ـ انتخاب ابزاري به عنوان جايگزين سياست ـ محمدرضا مقدسي ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

143 ـ اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل ـ ابراهيم بيضايي ـ تهران ـ سمت ـ 1382

144 ـ ترجمه متون اقتصادي ـ منوچهر جعفري‌گوهر ـ پيام نور ـ 1380

145 ـ موانع توسعه: مطالعه مقايسه‌اي ايران با تركمنستان و مراكش ـ محمد توكل ـ تهران ـ وزارت امو رخارجه، موسسه چاپ و انتشار ـ ‏1380‏

146 ـ يادگيري الكترونيكي در قرن بيست و يكم: بياني نظري و عملي ـ رندي گريسون ـ اسماعيل زارعي زواركي ـ تهران ـ 1384

147 ـ ديه يا مجازات مالي ـ فاضل صالحي ـ قم ـ 1378

148 ـ پول، بانك ، صرافي ـ محمدحسين ابراهيمي ـ تهران ـ 1376

149 ـ شناخت سازمان تجارت جهاني ـ محمدجواد ايرواني ـ تهران ـ 1383

150 ـ فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه ـ اسفنديار فرج وندـ تبريز ـ فروزش ـ 1383

151 ـ گفتار و ابزار: روش‌شناسي تلفيقي علم اقتصادـ ژاك اتالي ـ احمد فرجي دانا ـ تهران ـ سمت ـ 1378

152 ـ و اشتغال‌زائي ICT (آي.سي.تي) ـ حسين پهلوانيان ـ تهران ـ 1384

153 ـ پول، ارز و بانكداري ـ مجتبي زماني فراهاني ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

154 ـ بودجه و بودجه‌ريزي ـ پرويز سعيدي ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1384

155 ـ خصوصي‌سازي مرحله به مرحله ـ ديك ولش ـ معاونت مطالعات و ارزيابي ـ تهران ـ 1385

156 ـ نظريه‌هاي تحريم اقتصادي ـ مصطفي زهراني ـ تهران ـ وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات ـ 1376

157 ـ سياست‌هاي پول در بانكداري بدون ربا ـ سعيد فرهاني فرد ـ قم ـ 1378

158 ـ اخلاق در بازار ـ حسن صنعتكار ـ قم ـ 1372

159 ـ بررسي فقهي عقد بيمه ـ احمد جماليزاده ـ قم ـ بوستان كتاب ـ 1379

160 ـ حقوق قراردادهاي بين‌الملل در اسلام ـ عباسعلي عظيمي شوشتري ـ قم ـ 1378

161 ـ دوره كامل علم اقتصاد ـ دني مي‌يرز ـ مهدي تقوي

162 ـ عقايد اقتصادي ـ ژوزف لاژوژي ـ فريدون وحيدا

163 ـ كوچك زيباست: اقتصاد با ابعاد انساني ـ اي.اف شوماخر ـ علي رامين

164 ـ جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستاي ايران ـ مصطفي ازكيا

165 ـ توسعه منطقه‌اي: روشهاي نو ـ عباس مخبر

166 ـ طبقات اجتماعي در جوامع جديد ـ تي. بي باتومور ـ اكبر مجدالدين

167 ـ بزرگان اقتصاد ـ رابرت هايلبرونر ـ شهسا

168 ـ ضد اقتصاد ـ ژاك تامي

169 ـ اقتصاد خرد ـ باقر قديري اصلي

170 ـ مكتبهاي اقتصادي ـ ژوزف لاژوژي ـ جهانگير افكاري

171 ـ نظريه‌هاي اقتصادي در قرن بيستم اقتصاد كلان ـ منوچهر زندي حقيقي

172 ـ سيستم تغير قيمتها و تخصيص منابع توليدي ـ ريچارد اچ لفت ويچ ـ ميرنظام سجادي

173 ـ فرهنگ و توسعه

174 ـ بررسي ساختار الگوي اقتصادسنجي كلان ايران ـ محمد نوفرستي    

175 ـ چگونگي استقرار فعاليت‌هاي صنعتي در كشور ـ حسن معين نعمتي

176 ـ مجموعه وظايف و اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي

177 ـ راهنماي استفاده از رده‌بندي كنگره

حسابداري

1ـ حسابداري صنعتي: بودجه‌بندي و كنترل سيستمهاي استاندار د ـ‌ محمد نمازي ـ تهران ـ سمت ـ 1384

2ـ حسابرسي ـ جواد رضا زاده ـ تهران ـ ترمه ـ 1385

3 ـ‌ راهنماي بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ـ موسي بزرگ اصل ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1385

4 ـ‌ حسابداري صنعتي (2) ـ عزيز عالي ور ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

5 ـ حسابداري پيمانكاري ـ مصطفي علي مدد

6 ـ اصول و كاربرد حسابداري صنعتي ـ هرراس بروك ـ حسن مدركيان

7ـ حسابداري صنعتي : برنامه ريزي و كنترل

8ـ‌ اصول هزينه‌يابي و روشهاي حسابداري صنعتي ـ حسن سجادي نژاد

9ـ مفاهيم مقدماتي حسابداري براي رايانه كاران بر اساس.... ـ شهرام روزبهاني ـ تهران ـ فرازانديش سبز ـ 1381

10ـ مباحث جاري در حسابداري ـ حسن همتي ـ 1384

11ـ حسابداري شركتها (1) ـ حسن همتي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

12ـ حسابداري شركتها (2) ـ حسن همتي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

13ـ اصول حسابداري ـ ابراهيم وحيد اليزيي ـ تهران ـ ترمه ـ 1385

14ـ راهنماي بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ـ موسي بزرگ اصل ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1385

15ـ اصول حسابداري (1) ـ جري آر . وي گانت ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

16ـ حساب‌هاي‌ملي‌ايران ـ 82-1373 به قيمت‌جاري و ثابت سال‌پاياني ـ مركزآمار ايران ـ مركز آمار ايران ـ 1384

17ـ حسابداري دولتي بهمراه نمونه سئوالات بيش از 10 كنكور سراسري ـ پرويز سعيدي ـ نگاه دانش ـ 1384

18ـ مجموعه سؤالات چهارگزينه‌اي حسابداري مالي ـ گاروهواشيان فر ـ تهران ـ اميركبير، كتابهاي جيبي

19ـ حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري ـ مصطفي علي مدد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

20ـ حسابداري صنعتي ـ عزيز عالي ور ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

21ـ تئوري حسابداري ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

22ـ اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي : استانداردهاي حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

23ـ حسابداري براي مديريت موفق مزرعه ـ گاوداري شيري ـ مديريت واحدهاي كشاورزي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

24ـ حسابداري‌سازمانهاي‌دولتي و مؤسسات غيرانتفاعي ـ غلامحسين‌مهدوي ـ تهران ـ سازمان‌حسابرسي ـ 1378

25ـ حسابداري سازمانهاي دولتي و مؤسسات غيرانتفاعي ـ ليون اي هي ـ غلامحسين مهدوي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1378

26ـ ساختار تئوري حسابداري ـ اي.سي ليتلتن ـ حبيب‌الله تيموري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

27ـ سياستهاي‌مالي‌و فرآيند توسعه ـ ژاك. ژ پولاك ـ محمود طلوع مكانيك ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

28ـ اوراق مشاركت: سوابق، مقررات و حسابداري ـ مصطفي علي مدد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

29ـ حسابرسي كامپيوتري : حسابرسي شبكه‌هاي كامپيوتري ـ ناصر آريا ـ تهران ـ سازمان حسابرسي

30ـ نمونه‌پرسشهاي‌چهارگزينه‌اي‌(حسابرسي،‌گزيده سؤالات PA ـ احمد‌فاضلي ـ تهران ـ سازمان‌حسابرسي‌ـ1380

31ـ كنترل داخلي : چهار چوب يك پارچه ـ امير پوريا نسب ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

32ـ گزارشگري مالي و حسابرسي شركتهاي در حال تصفيه ـ گزارشگري مالي و حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

33ـ بيانيه مفاهيم بنيادي و حسابرسي، صادره توسط كميته مسئول ـ علي نيك خواه آزاد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

34ـ اصول هزينه‌يابي و روشهاي حسابداري صنعتي ـ حسن سجادي نژاد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1371

35ـ حسابداري بدهيهاي جاري و ... ـ جبيب‌الله تيموري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1374

36ـ حسابرسي كامپيوتري: حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري ـ ناصر آريا ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

37ـ دستورالعمل حسابرسي ـ تجديدنظر دستورالعمل حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

38ـ مباني و روشهاي عمومي حسابداري ـ مصطفي علي مدد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

39ـ حسابداري استهلاك ـ فضل‌الله اكبري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

40ـ دستورالعمل حسابرسي طرح‌هاي عمراني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

41ـ اصول هزينه‌يابي و روشهاي حسابداري صنعتي ـ حسن سجادي‌نژاد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

42ـ دستورالعمل حسابرسي طرح‌هاي عمراني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

43ـ استانداردهاي حسابرسي ـ تدوين استانداردهاي حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1383

44ـ راهنماي جامع حسابرسي عملياتي ـ هري.ار رايدر ـ محمد مهيمني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

45ـ اصول حسابداري ـ مصطفي علي مدد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

46ـ حسابداري داراييهاي نامشهود و مخارج انتقالي به دوره‌هاي آتي ـ مصطفي گودرزي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

47ـ اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي: آيين رفتار حرفه‌اي ـ كميته فني سازمان حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

48ـ حسابداري پيشرفته ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

49ـ شناسايي درآمد به همراه ترجمه بيانيه شماره 5 مفاهيم حسابداري ـ حبيب‌الله تيموري ماسوله ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

50ـ اهداف گزارشگري مالي دولت مركزي ـ مديريت و بودجه ايالات متحده ـ محمدجواد صفار ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

51ـ اصول حسابرسي ـ والتربي ميگز ـ عباس ارباب سليماني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1374

52ـ حسابرسي داخلي اثربخش ـ حسابداران خبره دولتي ـ علي كمالي زارع ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

53ـ حسابداري شركتهاي سهامي ـ رضا نظري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1375

54ـ حسابرسي داخلي ـ ريچارد ال راتليف ـ عباس ارباب سليماني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1383

55ـ راهنماي به كارگيري اصول پذيرفته شده حسابداري ـ مارش اي ميلر ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1378

56ـ حسابداري پيشرفته ـ صورتهاي مالي تلفيقي ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

57ـ ارزش، پول، تورم ـ حبيب الله تيموري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1375

58ـ اصول حسابرسي ـ والتر بي ميگز ـ عباس ارباب سليماني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1374

59ـ حسابرسي عملكرد مديريت ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1383

60ـ حسابداري‌مالي ـ سطح‌مياني ـ حسابداري‌تغييرقيمتها ـ حبيب‌الله تيموري ـ تهران ـ سازمان‌حسابرسي‌ـ1377

61ـ امور حسابداري ـ عزيز نبوي

62ـ تئوري حسابداري ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

63ـ حسابرسي عملياتي ـ محمدجواد صفار ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

64ـ استانداردهاي حسابداري مؤسسات مالي اسلامي ـ علي اكبر جابري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

65ـ حسابداري صنعتي ـ عزيز عالي‌پور ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

66ـ مجموعه سؤالات چهار گزينه‌اي حسابداري مالي ـ گاروهواشيان فر ـ تهران ـ اميركبير، كتابهاي جيبي

كامپيوتر

1ـ پرسش و پاسخ 97 ACCESS ـ ادوارد جونز ـ محمودرضا شبابي ـ ديباگران تهران ـ 1379

2ـ خودآموز 5 Flash در 24 ساعت ـ فيليپ كرمن ـ مرتضي متواضع ـ ديباگران تهران ـ 1380

3ـ آموزش ICDL به زبان ساده مهارت پنجم ـ‌ جيمز موران ـ علي‌اكبر متواضع ـ 1382

4 ـ آموزش ICDL به زبان ساده مهارت چهارم ـ ‌جيمز موران ـ علي‌اكبر متواضع ـ 1382

5 ـ آموزش ICDL به زبان ساده مهارت سوم ـ ‌جيمز موران ـ علي‌اكبر متواضع ـ 1382

6ـ كتاب تمرين و آزمون گواهي‌نامه بين‌المللي كاربري كامپيوتر ـ علي‌اكبر متواضع ـ ديبا گران تهران ـ 1381

7ـ پرسشهاي چهار گزينه‌اي A+CORE به همراه پاسخهاي تشريحات ـ آزيتا قصابزاده ـ ديباگران تهران ـ 1381

8ـ الگوريتم فلوچارت ـ بهرام غلامي ـ ديباگران تهران ـ 1377

9ـ مرجع كامل برنامه‌نويسي C#.NET ـ هاروي ديتل ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

10ـ مرجع كامل نويسي Visual Basic.NET ـ هامري ديتل ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

11ـ پرسش و پاسخ ارتقاء تعمير كامپيوترهاي شخصي ـ ديو جانسون ـ سعيد ظريفي ـ ديباگران تهران ـ 1379

12ـ وب سايتهاي پويا با ASP.NET web Matrix ـ ديويد ساسمن ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

13ـ تدوين و ويرايش صوت با 2 COOL Edit Pro ـ رومن يتلين ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

14ـ و بانكهاي اطلاعاتي Dream werer MX2004 شون نيكلسون ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

15ـ برنامه‌نويسي بانكهاي اطلاعاتي وب در NET ـ جيم‌باينز ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

16ـ راهنماي اسكن و اصلاح تصاوير ـ اوليور ياوي ـ سعيد ظريفي ـ ديباگران تهران ـ 1382

17ـ آموزش كاربردي Autocad 2004 براي كاربران صنعتي پيشرفته ـ فرهاد ضرابي ـ ديباگران تهران ـ 1382

18ـ آموزش گام به گام Corel Draw ـ‌ فيليپس ديويس ـ شيما صدرا ـ ديباگران تهران ـ 1379

19ـ راهنماي Autocad14 عليرضا پارساي ـ ديباگران تهران ـ 1378

20 ـ پيشرفته مهارت چهارم ICDL ـ شارون مورفي ـ علي‌اكبر متواضع ـ ديباگران تهران ـ 1382

21ـ خودآموز ++Visual lisp در 21 روز ـ ديويس چپمن ـ سيلوي داوديان ـ ديباگران تهران ـ 1384

22ـ آموزش Visual c براي برنامه‌نويسي در اتوكد ـ‌ فرناز جزيني درچه ـ ديباگران تهران ـ 1384

23ـ بانكهاي اطلاعاتي Dreamweaver MX2004 ـ شون نيكلسون ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1384

24ـ آموزش گام به گام Adobe In Desing ـ جمال‌سيد صالحي ـ ديباگران تهران ـ 1380

25ـ زبان برنامه‌نويسي Visual Basic ـ منصور ولي‌نژاد ـ ديباگران تهران ـ 1381

26ـ پرسشهاي چهارگزينه‌اي A+SO به همراه پاسخهاي تشريحي ـ آزيتا قصابزاده ـ ديباگران تهران ـ 1381

27ـ اصول ساخت نرم‌افزاهاي چند رسانه‌اي ـ محمد عمادي

28ـ خودآموز و مرجع كامل Pozer Pro ـ اميد پرتو

29ـ گرافيك، انيميشن و مالتي مديا ـ جيمز مولر ـ مهران عاشوري

30ـ آموزش گام به گام مدل‌سازي با UML و پياده سازي با java ـ ادهم صادقي

31ـ خودآموز تصويري نرم افزار MSTAT-C ـ خسرو مهدي خانلو

32ـ صوت و تصوير برتر در WINDOWS XP ـ پل‌ترات ـ پيمان سمرقندي

33ـ آموزش آسان Freehand 10 ـ شيما صدرا

34ـ انيميشن ديجيتالي و طراحي سه بعدي ـ‌ اميد پرتو

35ـ را به روش ساده بياموزيم Oracel ـ بهروز افشار نجات

36ـ طراحي حركات مقدماتي موجودات زنده در Poser4 ـ رحيم نصرآزاداني

37ـ راهنماي Director 8,5 ـ گري روزنزوايگ ـ اميد مجري

38ـ 50 تكنيك سريع در Flash MX ـ الن فينكستاين ـ رامين مولاناپور

39ـ آموزش گام به گام Excel2002 ـ كرتيس فراي ـ علي‌اكبر متواضع

40 ـ‌ آموزش گام به گام Office2000 ـ مرتضي متواضع

41ـ خودآموز تصويري Picture IT !7 ـ استيو شورتس ـ مرتضي متواضع

42ـ راهنماي عملي مدرك +A ـ امت ديوليني ـ ناصر خسرو پور

43ـ آموزش سريع excel 97 ـ‌دبوراكريگ ـ بشير عمراني هرزند

44ـ آموزش گام به گام Word 2003 ـ مسعود پاك‌نظر

45ـ آموزش گام به گام AUTOCAD2004 مقدماتي ـ مرتضي متواضع

46ـ آموزش گام به گام AUTOCAD2004 پيشرفته ـ مرتضي متواضع

47ـ راهنماي آموزشي Freehand MX ـ سندي كوهن ـ رامين مولاناپور

48 ـ خودآموز 3D studio MAX ـ پل كاكرت ـ مهران عاشوري

49ـ 333 ترفند در Dos و PC

50ـ آموزش گام به گام Adobw framemaker 6, 0 ـ جمال سيدصالحي

51ـ آموزش گام به گام Linux6 in small business ـ پل‌جي. سري ـ پيمان سمرقندي

52ـ راهنماي پرسپكتيو براي هنرجويان هنرهاي تجسمي ـ جانت شيرر ـ فيروزه شيباني رضواني

53ـ آموزش گام به گام Autocad مقدماتي ـ مرتضي متواضع

آمار و رياضيات

1 ـ مفاهيم‌و‌روشهاي اساسي‌آمار (آمار توصيفي) با مقدمه‌اي‌برنمودار ـ علي‌مدني‌ـ تهران‌ـ سازمان‌حسابرسي‌ـ 1378

2 ـ آمار و كاربرد آن در مديريت ـ عادل آذر ـ تهران ـ سمت ـ 1384

3 ـ خلاصه آمارهاي پايه‌اي كشور شماره 22 ـ مركز آمار ايران ـ مركز آمار ايران ـ 1383

4 ـ مدل‌سازي رياضي ـ محمدرضا مهرگان ـ تهران ـ سمت ـ 1382

5 ـ مصالح مهندسي عمران ـ اسماعيل گنجيان

6 ـ رياضيات عمومي ـ ليساك سارون ـ خليل پارياب

7 ـ تحليل رياضي بر وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي ايران ـ مصطفي روغني‌زاده

8 ـ قطعات و مدارات الكترونيك ـ روبرت بويل اشتاد ـ قدرت سپيدنام

9 ـ رياضيات مهندسي: آناليز مختلط ـ فرزين حاجي جمشيدي

10 ـ رياضيات مهندسي: معادلات ديفرانسيل با مشتقات جرئي ـ فرزين حاجي جمشيدي

11 ـ توابع عددي و برداري و انتگرالهاي چندگانه ـ امير هوشنگ يميني

12 ـ فيزيك مدرن ـ پرويز كشت بد

13 ـ مدارهاي ميكرو الكترونيك ـ آدل اس سدرا ـ محمود دياني

14 ـ محاسبات عددي ـ اسماعيل بابليان

15 ـ رياضي 3 ـ محمد جلودار ـ سمت ـ 1370

علوم اجتماعي

1ـ روزنامه‌نگاري حرفه‌اي ـ ديويدرندال ـ علي‌اكبر قاضي‌زاده ـ‌تهران ـ 1382

2ـ ارتباطات و فرهنگ ـ آلفرد جي ـ اكرم هادي‌زاده ـ تهران ـ سمت ـ 1380

3ـ تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1384

4ـ برنامه جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران ـ ابوطالب نجفي ـ تهران ـ گمرك ايران ـ 1384

5ـ روابط عمومي برتر ـ هوشمند سفيدي ـ تهران ـ 1380

6ـ پنج گفتار در روابط عمومي ـ محمود ترابيان ـ 1384

7ـ ماهيت و كاردهاي روابط عمومي ـ ك. ر بالان ـ هوشمند سفيدي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ 1383

8ـ ارتباطات رسانه‌اي در روابط عمومي ـ سيد شهاب‌ سيدمحسني ـ 1383

9ـ نويسندگي در روابط عمومي ـ هوشمند سفيدي ـ 1383

10ـ نظريه وضعيتي در روابط عمومي ـ جيمز گرنيگ ـ هوشمند سفيدي ـ 1381

11ـ رسانه‌ها، ارتباطات، فرهنگ رهيافتي جهاني ـ جيمزلال ـ مجيد نكودست ـ تهران ـ 1378

12ـ 35 اصل كليدي مديريت در يادداشت‌هاي دفترچه طلائي ـ حسين حاجيان برزي ـ‌ تهران ـ 1384

13ـ رسانه‌ها و نوگرايي، نظريه‌ي اجتماعي درباره رسانه‌ها ـ جان بي تاپسون ـ تهران ـ 1379

14ـ شيوه‌هاي مصاحبه در مطبوعات ـ سوزان دان ـ علي ايثاري كسمائي ـ تهران ـ ‌1381

15ـ‌ نظريه كنش ارتباطي ـ يورگن هابرماس ـ كمال پولادي ـ تهران ـ روزنامه ايران، مؤسسه انتشاراتي ـ‌1384

16ـ روزنامه‌نگاري جهاني ـ جان هربرت ـ يونس شكرخواه ـ تهران ـ روزنامه ايران ، مؤسسه انتشاراتي ـ 1383

17ـ رسانه‌هاي فراگير سياست دموكراسي ـ جان استريت ـ حبيب‌اله فقيهي‌نژاد ـ تهران ـ روزنامه ايران، مؤسسه انتشاراتي ـ‌1384

18ـ روش تحقيق در علوم اجتماعي ـ ارل ببي ـ رضا فاضل ـ سمت ـ 1381

19ـ جامعه ايده‌آل اسلامي و مباني تمدن غرب ـ جمعي از نويسندگان

20ـ جامعه شناسي شهري ـ مايك ساوج ـ ابوالقاسم پوررضا ـ تهران ـ سمت ـ 1380

زبانهاي خارجي

1ـ زبان تخصصي (1) ـ شهربانو ثمربخش تهراني ـ پيام نور ـ 1380

2ـ زبان تخصصي (2) ـ شهربانو ثمربخش تهراني ـ پيام نور ـ 1380

3ـ زبان خارجي (5) ـ محمود عليمحمدي ـ پيام نور ـ 1383

4ـ زبان خارجي (6) ـ محمود عليمحمدي ـ پيام نور ـ 1383

دين

1ـ قوميت ـ مليت و انديشه فراملي از ديدگاه امام خميني (ره) ـ روح ا... خميني ـ تهران ـ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ 1382

2ـ وحدت از ديدگاه امام خميني(ره) ـ روح اله خميني ـ تهران ـ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ 1378

3ـ رساله نوين ـ امام خميني

4ـ ترجمه كامل كتاب المنتخب من الكتاب والسنته و الخطب ـ مجيد اميني طامه ـ 1373

5ـ تاريخ تحليل اسلام ـ جعفر شهيدي

6ـ الرحمن ـ بي‌آزار شيرازي

7ـ‌ روان خواني و تجويد قرآن كريم ـ علي حبيبي ـ تهران ـ امير كبير ـ 1384

8ـ آفتاب لايزال امام علي (ع) ـ امير توانا ـ تهران ـ 1380

9 ـ حليه المتقين ـ محمدباقر مجلسي ـ تهران ـ 1381

10ـ خصايص الرسول العظم ـ رضا كريمي ـ قم ـ‌ 1385

11ـ چهل حديث ـ روح‌اله خميني ـ 1368

12ـ نهج‌الفصاحه ـ علي اكبر ميرزائي ـ قم ـ 1385

13ـ الفباي علمي مدينه فاضله ـ پرويز فروردين

14ـ احتكار در اسلام ـ محمدمهدي شمس‌الدين ـ تهران ـ شركت چاپ و نشر بين‌الملل

15ـ حقوق كيفري اسلام: ترجمه حدود و تعزيرات، قصاص، ديات از ... ـ ابوالحسن محمدي

16ـ جامعه شناسي دين ـ يوآخيم واخ ـ جمشيد آزادگان ـ تهران ـ سمت ـ 1380

17ـ مختصر حقوق مدني ـ محمدعلي موحد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

تاريخ

1ـ انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك ـ مركز بررسي اسناد تاريخي ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1383

2ـ رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1384

3ـ مبارزات مردم ايران آذر 1357 ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1385

4ـ مبارزات مردم ايران آبان 1357 (قسمت دوم) ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1385

5ـ مبارزات مردم ايران آبان 1357 (قسمت اول) ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1385

6 ـ مبارزات مردم ايران آذر 1357 (قسمت دوم) ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1385

7ـ رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات

8ـ كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك ـ تهران ـ وزارت اطلاعات

9ـ اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز ـ عباس شادلو ـ تهران ـ 1379

10ـ انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك ـ مركز بررسي اسناد تاريخي ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1383

11ـ تاريخ فاطمينان : ترجمه‌كتاب‌اخبار ملوك بني‌عبيدي سيرتهم ـ ابي‌عبدالله محمد الصنهاجي ـ حجت‌الله رودكي

12ـ عبور از بحران: كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني ـ ساير هاشمي

13ـ تاريخ شهرسازي جهان اسلامي ـ پائولوكونئو ـ سعيد تيزقلم زنوزي ـ تهران ـ وزارت مسكن ـ 1384

14ـ تاريخ جهاني گمرك و تعرفه ـ هيرونوري آساكورا ـ مسعود كرباسيان ـ تهران ـ گمرك ايران

15ـ انقلاب مشروطيت ـ گروه نويسندگان ـ پيمان متين ـ تهران ـ اميركبير، كتابهاي جيبي ـ 1382

16ـ تاريخ تحليلي اسلام ـ جعفر شهيدي

17ـ سياه مبارز ـ مردي با دستهاي معجزه‌گرـ آن تري وايت ـ احمد بطحايي

18ـ كارگرداني دگرگوني سياسي در جهان اسلام ـ ايرماگن ذير ـ احمد تدين

19ـ روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي ـ علي‌اصغر احمدي ـ اميركبير ـ 1374

20ـ تاريخ روابط ايران و آلمان ـ گروه نويسندگان ـ پيمان متين ـ امير كبير ـ 1384

ادبيات

1ـ درياي گوهر ـ مهدي حميدي شيرازي

2ـ دلاورزند ـ نصرت نظمي

3ـ طاوس ـ منوچهر شايان

4ـ آشوري‌ها ـ نيكلاس گيد ـ كوشيار كريمي طاري

5ـ رنگهاي اصلي : زندگي خصوصي بيل كلينتون ـ ميترا معتضد

6ـ رشته دراز آرزو ـ هوشنگ دولت آبادي

7ـ بسوي روم ـ محمد ابراهيم زماني آشتياني

8ـ آتيلا ـ لويز دويل ـ جلال نعمت‌الهي

9ـ هميان ستارگان ـ مصطفي فعله‌گري

10ـ ديوان حافظ شيرازي

11ـ خاطرات يك روزنامه‌نگار ـ آدت بوخواند ـ پرويز ايرانژاد

12ـ پله پله تا ملاقات با خدا ـ عبدالحسين رزين كوب

13ـ ضد خاطرات ـ آندره مالرو ـ ابوالحسن نجفي

14ـ تسخير شده‌گان: جن زده‌گان ـ داستايوسكي ـ علي‌اصغر خبره‌زاده

15ـ در خيابان مينولاسا ـ ميرچاالياده ـ محمدعلي صوتي

16ـ تحليلي رفتار متقابل ـ يان استورات ـ بهمن دادگستر

17ـ فرهنگ افسانه‌هاي مردم ايران ـ علي اشرف درويشيان

18ـ در پس پرده ـ حمزه سردادور

19ـ ستارگان سياه ـ سعيد نفيسي

20ـ دلاوران يزدگرد ـ شاپور آرين نژاد

21ـ دليران شوش ـ شاپور آرين نژاد

22ـ سخن اهل دل: شرح احوال و آثار گويندگان بزرگ فارسي زبان ـ سعيد نيازكرماني

23ـ داغ ننگ ـ ناتائيلي هاثورن ـ سيمين دانشور

24ـ سفر به شرق ـ هرمان هسه ـ محمد بقائي

25ـ شور زندگي ـ استون ايروينگ ـ محمدعلي اسلامي ندوشن

26ـ سرنوشت پيتر كامنترتيد ـ هرمان هسه ـ پرندك كشوري

27ـ ميشل استروگف ـ ژول ورن ـ ايرج حيدري

28ـ پابرهنه‌ها ـ زاهاريااستانكو ـ احمد شاملو

29ـ ژوزفين ـ كورت كريستال ـ احمد مرعشي

30ـ اوليورتويست ـ چارلزديكنز ـ يوسف قريب

31ـ ماني و تعليمات او ـ گئوريدن گرن ـ نزهت صفاي اصفهاني

32ـ بوف كور هدايت ـ محمدعلي كاتوزيان

33ـ سمك عيار ـ خداداد‌بن عبدالله الكاتب ـ پرويز ناتل خانلري

34ـ سررشته زندگي خود را در دست بگيريد ـ وين داير ـ محمدرضا آل ياسين ـ تهران ـ هامون ـ 1379

35ـ 101 راه براي دگرگوني زندگي شما ـ وين داير ـ محمدرضا آل ياسين ـ تهران ـ هامون ـ 1383

36ـ هدايايي از آيكيس ـ وين داير ـ محمدرضا آل ياسين ـ تهران ـ هامون ـ 1383

37ـ ادبيات ايران از آغاز تا امروز ـ جرج موريسن ـ يعقوب آژند

38ـ شعر نيما يوشيج از آغاز تا امروز ـ نيما يوشيج ـ‌1384

39ـ ديوان كامل رهي معيري ـ محمدحسين معيري ـ 1378

40ـ مثنوي معنوي مولانا جلال‌الدين محمد بلخي ـ جلال‌الدين محمدبن مولوي ـ 1381

41ـ ديوان فروغ فرخزاد ـ فروغ فرخزاد ـ امير كبير ـ 1381

42ـ گزيده مقالات دايره‌المعارف آموزش عالي ـ پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش

پزشكي

1 ـ اخلاق پزشكي ـ منصور اشرفي

2 ـ تندرستي و زيبايي با گياهان ـ جال بي لاست ـ ويش علي احساني خوانسار

3 ـ طب‌الرضا (ع) و طب الصادق (ع): طب و درمان در اسلام ـ مرتضي عسكري ـ كاظمي خلخالي

4 ـ آموزش يوگا در 28 روز ـ ريچارد هيتلمن ـ مهرداد پارسا

5 ـ بزرگان عالم پزشكي ـ روث هيوم ـ شيوا موفقيان

6 ـ حيات در آسمانها ـ ريچارد اس يانگ ـ محمود بهزاد

7 ـ طب‌الصادق: طب و بهداشت از نظر امام جعفر صادق ـ محمد خليلي ـ ميرصادقي تهران

8 ـ پنج هزار سال پزشكي ـ فنتزمر ـ سياوش آگاه

9 ـ سخنرانيهاي پزشكي ـ حسين شفيعيان

10 ـ آخرين اطلاعات جهان پزشكي ـ ايسادور روز نفله ـ در حد ترجمه رسانه‌هاي خارجي

11 ـ ذهن بي‌انتها، جسم پردوام ـ دي پاك چوبرا ـ مهدي قراچه داغي

12 ـ نسخه‌هاي تنديستي از طب طبيعي ـ مهدي نراقي

13 ـ مشاور پزشكي خانواده ـ جان. سي هاربرت ـ اسماعيل عبدالرحيم كاشي

14 ـ براي موفقيت و خوشبختي آفريده شده‌ايم ـ موريل جيمز ـ حسن قاسم‌زاده

15 ـ پرستاري رواني ـ آليس رابينسون ـ علي‌اكبر حسيني ـ تهران

16 ـ سلامت بدون دارو تعادل هورموني زنان ـ آرابلا ملويل ـ شادي رضا يزدي ـ تهران

17 ـ سفر به ناشناخته‌ها قدرت درمانگري انسان ـ لورافورمن ـ كاميار جولايي

 

 

1ـ فرهنگ عميد ـ حسن عميد ـ 1384

2ـ فرهنگ اصطلاحات عاميانه ـ ريچارد اسپيرز ـ قاسم كبيري ـ 1372

3ـ سالنامه آماري كاركنان دستگاههاي اجرائي جمهوري اسلامي ايران ـ 1384

4ـ سالنامه آماري كشور 1383 ـ مركز آمار ايران ـ 1384

5ـ پوشاك در ايران از سري مقالات دانشنامه ايرانيكا ـ گروه نويسندگان ـ پيمان متين ـ اميركبير ـ 1382

6ـ ادبيات داستاني در ايران زمين ـ گروه نويسندگان ـ‌پيمان متين ـ 1382

7ـ خوشنويسي ـ پيمان متين ـ اميركبير ـ 1383

8ـ اطلس جامع گيتا شناسي 85-84 ـ 1384

9ـ اطلس ايران، اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي ـ‌1384

10ـ اطلس كامل تهران 85 ـ 1384

11ـ فرهنگ حسابداري نوين ـ حسابداري ـ حسابرسي ـ مديريتي ـ 1383

12ـ فرهنگ علوم رفتاري ـ 1364

13ـ فرهنگ مديريت انگليسي فارسي رهنما ـ 1379

14ـ فرهنگ روابط بين‌الملل ـ غلامرضا علي بابايي ـ 1383

15ـ فرهنگ علوم سياسي و مطبوعاتي ـ مسعود مطهري فر ـ 1381

16ـ فرهنگ حقوقي ـ عباس يزدي ـ 1378

17ـ فرهنگ جامع مديريت ـ شمس‌السادات زاهدي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ 1383

18ـ سالنامه آماري كشور 1382 ـ مركز آمار ايران ـ مركز آمار ايران ـ 1383

19ـ سالنامه آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران سال 1382 ـ گمرك ـ تهران ـ دفتر آمار و خدمات ماشيني ـ 1382

20ـ مجموعه قوانين پولي بانكي و ساير قوانين مربوط : از سال 1285 ـ منوچهر ضيائي ـ تهران ـ 1372

21ـ فرهنگ اصطلاحات عاميانه ـ ريچارد اسپيزر ـ قاسم كبيري

22ـ سالنامه آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران سال 1382 ـ گمرك ـ تهران ـ دفتر آمار و خدمات ماشيني ـ 1382

23ـ مجموعه قوانين پولي بانكي و ساير قوانين مربوط: از سال 1285 ـ منوچهر ضيائي ـ تهران ـ 1372

24 ـ فرهنگ‌اصطلاحات‌حسابرسي: انگليسي به فارسي ـ عباس‌ارباب‌سليماني ـ تهران ـ سازمان‌حسابرسي ـ 1379

25ـ راهنماي ‌بكارگيري‌ استانداردهاي‌ حسابرسي ـ موسي‌بزرگ اصل ـ‌تهران‌ـ سازمان‌حسابرسي‌ـ 1385

26ـ فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي ـ عباس آريانپور

27ـ مجموعه قوانين سال 1358 ـ قوه قضائيه

28ـ مجموعه قوانين سال 1359 ـ قوه قضائيه

29ـ مجموعه قوانين سال 1362 ـ قوه قضائيه

30ـ مجموعه قوانين سال 1377 ـ قوه قضائيه

31ـ مجموعه قوانين سال 1379 ـ قوه قضائيه

32ـ مجموعه قوانين سال 1380 ـ قوه قضائيه

33ـ مجموعه قوانين سال 1381 ـ قوه قضائيه

34ـ مجموعه قوانين سال 1382 ـ قوه قضائيه

35ـ قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت

36ـ قانون محسابات عمومي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

37ـ مرجع الفبايي 2002 Excel ـ استيون نلسون ـ سيما مجاهد     

38ـ كتاب اول

39ـ فرهنگ‌اصطلاحات‌حسابداري‌(انگليسي ـ فارسي) ـ حسن سجادي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

 

 

 

1 ـ عملكرد يك ساله ستاد نظارت گمركات استان بوشهر

2 ـ گزارش عملكرد گمرك جمهوري اسلامي ايران

3 ـ گزارش عملكرد گمرك جمهوري اسلامي

4 ـ اولين همايش بين‌المللي گمرك و فناوري اطلاعات

5 ـ گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 (اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380)

6 ـ بررسي عملكرد برنامه‌هاي اول و دوم و سوم توسعه در كاهش فقر مناطق شهري و روستايي كشور

7 ـ خصوصي‌سازي در بخشهاي رقابتي گزارشي از وضعيت كنوني

8 ـ نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1383

9 ـ گزارش بررسي پروانه‌ها ساختماني صادره توسط شهرداري مناطق شهري كشور نه ماه اول سال 1384

10 ـ شاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها در ايران بهمن‌ماه 1384

11 ـ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بهمن ماه 1384

12 ـ ‌مجموعه‌پژوهشهاي‌اقتصادي شماره 25 تغيير در ارزش داراييهاي خارجي بانك مركزي رويه‌هاي حسابداري

13 ـ مجموعه پژوهشهاي اقتصادي شماره 24 بررسي بهره‌وري در اقتصاد ايران

14 ـ شاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها در ايران

15 ـ گزارش شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي

16 ـ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران دي‌ماه 1384

17 ـ شاخص‌هاي عمومي اقتصادي: تحليلي بر رويدادهاي اقتصادي سياسي كشور

18 ـ شاخص‌هاي عمومي اقتصادي

19 ـ ويژه‌نامه همايش دو روزه بازار سرمايه

20 ـ (عملكرد نهادهاي اقتصادي): نتايج آمارگيري از اماكن ارائه دهنده خدمات ديني مذهبي سال 1382

21 ـ (عملكرد نهادهاي اقتصادي): اسامي كتابها و منابع موجود در كتابخانه

22 ـ (عملكرد نهادهاي اقتصادي): بولتن سوابق كاري شركت پخت‌آفرين

23 ـ گزارش شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي در بهمن ماه 1384

24 ـ گزارش اوضاع اقتصادي و اجتماعي استان‌هاي كشور در سال 1383

25 ـ پاسخگويي به شكايات و طرح تكريم: وزارت امور اقتصادي از نظر مراجعان

26 ـ پاسخگويي به شكايات و طرح تكريم: نمايه‌اي از طرح تكريم در وزارت امور اقتصادي و دارايي

27 ـ پاسخگويي به شكايات و طرح تكريم: بررسي عملكرد سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قزوين

28ـ تجربه توسعه تعاونيها در كشور مالزي

29ـ جمع‌بندي پنجاه‌و هفتمين نشست تخصصي بررسي آخرين تحولات سوريه: افزايش فشارهاي بيروني

30ـ كشورها: جمع‌بندي پنجاه و چهارمين نشست تخصصي عراق جديد و منافع ملي جمهوي اسلامي ايران

31 ـ ساختار تورم، و سياستهاي تثبيت قيمت در ايران

32 ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه

33 ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت سهامي خاص حمل و نقل شهيد موسي كلانتري

34 ـ طرح طبقه‌بندي مشاغل سازمان حسابرسي و دستورالعمل اجرايي آن

35 ـ عملكرد نهادهاي اقتصادي: گزارش عملكرد و رتبه‌بندي

36 ـ روند تحول برنامه‌ها و سياست‌هاي بيمه كشاورزي در ايران (سخنراني دكتر رسول‌اف)

37 ـ نظري اجمالي به سياست، حكومت و اقتصاد در جمهوري فدراتيو برزيل

38ـ برخي تحولات اخير در بيمه محصولات كشاورزي

39ـ گزارش چكيده پروژه‌هاي كليدي و برنامه توسعه و كاربردي فناوري

40 ـ بررسي عملكرد سازمان امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي متبوع

41 ـ كاركرد و شاخصهاي اقتصادي سال 1384 مربوط به واحد ...

42 ـ گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

1 ـ ماهنامه علمي ـ تدبير

2 ـ ماهنامه توسعه ـ تكفا

3 ـ ماهنامه داخلي ـ امنيت اقتصادي

4 ـ فصلنامه جهاد دانشگاهي ـ توسعه تكنولوژي

5 ـ ماهنامه علمي، صنعتي، اقتصادي، تحليلي ـ كارآفرين

6 ـ فصلنامه تحليلي ـ آموزشي ـ كارگزار روابط عمومي

7 ـ هفته‌نامه اقتصادي فرهنگي اجتماعي ـ اقتصاد و مردم

8 ـ مجله علمي ترويجي ـ برنامه و بودجه

9 ـ فصلنامه علمي و پژوهشي ـ اقتصاد كشاورزي و توسعه

10 ـ ماهنامه اقتصادي، خبري و اجتماعي ـ بانك و مسكن

11 ـ هفته نامه تخصصي ـ گمرك ايران

12 ـ ماهنامه ـ مناطق ويژه اقتصادي

13 ـ ماهنامه اقتصادي ـ پرسش

14 ـ ماهنامه علمي ـ صنعت حمل و نقل

15 ـ هفته‌نامه موسسه استاندارد و تحقيقات ـ استاندارد

16 ـ ماهنامه ـ بررسي‌هاي بازرگاني

17 ـ ماهنامه ـ تحقيقات و فناوري

18 ـ دو هفته نامه ـ فرهنگ و پژوهش

19 ـ فصلنامه ـ تحول اداري

20 ـ ماهنامه ـ مستوفيان

21 ـ دو ماهنامه ـ فناوري

22 ـ فصلنامه ـ صنعت بيمه

23 ـ ويژه‌نامه گزارش توسعه و تجارت الكترونيكي

24 ـ فصلنامه علي ـ ترويجي ـ پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي

25 ـ ماهنامه بيمه مركزي ايران ـ پيك بيمه

26 ـ ماهنامه ـ صداي كانون

27 ـ فصلنامه ـ پيام سرمايه‌گذاري

28 ـ ماهنامه ـ خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني

29 ـ بولتن هفتگي ـ بولتن هفتگي ريسك كشوري

30 ـ ماهنامه بيمه ـ آسيا

31 ـ فصلنامه علمي، فرهنگي ـ فصلنامه عشايري ذخاير انقلاب

32 ـ ماهنامه: بولتن ـ بيوتكنولوژي

33 ـ ماهنامه ـ نفت پارس

34 ـ در امتداد هفته

35 ـ فصلنامه ـ روند

36 ـ دو ماهنامه ـ بيمه همگاني خدمات درماني

37 ـ فصلنامه ـ مجلس و پژوهش

38 ـ ماهنامه ـ بورس

39 ـ فصلنامه ـ تامين اجتماعي

40 ـ فصلنامه ـ پژوهشنامه اقتصادي

41 ـ فصلنامه ـ مطالعات حسابداري

42 ـ فصلنامه ـ اقتصاد اسلامي

43 ـ فصلنامه ـ حسابرس

44 ـ ماهنامه ـ حسابدار

45 ـ فصلنامه ـ دانش حسابرسي

46 ـ فصلنامه ـ حسابدار رسمي

47 ـ ماهنامه ـ رفاه

48 ـ ماهنامه ـ روند اقتصادي

49 ـ نشريه ـ بهره‌وري

50 ـ خبرنامه دانشگاه علم و صنعت ايران ـ كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك 83

51 ـ ماهنامه ويژه فلزات ايران ـ توليد

52 ـ ماهنامه ـ پيك دانا

53 ـ ماهنامه ـ پيام آبادگران

54 ـ ماهنامه ـ خبرنامه زنان

55 ـ خبرنامه ـ بن

56 ـ نشريه داخلي ـ ناظر

57 ـ فصلنامه صادرات ـ بانك

58 ـ ويژه‌نامه ـ موديان

59 ـ خبرنامه ـ انجمن حسابداري ايران

60 ـ فصلنامه ـ نماگرهاي اقتصادي

61 ـ ماهنامه ـ بازاريابي

62 ـ ماهنامه ـ اقتصاد آسيا

63 ـ ماهنامه ـ مجله اقتصادي

64 ـ ماهنامه ـ بانك سپه

65 ـ فصلنامه ـ چكيده تازه‌هاي تحقيق در دانشگاه‌ها

66 ـ فصلنامه ـ چكيده پايان نامه‌هاي ايران

67 ـ فصلنامه ـ بيمه آسيا

68 ـ ماهنامه ـ ديده

69 ـ ماهنامه ـ بانك و اقتصاد

70 ـ ماهنامه ـ مناطق آزاد

71 ـ ماهنامه ـ برداشت اول

72 ـ ماهنامه ـ پيام جهاد

73 ـ ماهنامه ـ اقتصاد ايران

74 ـ فصلنامه ـ راهبرد

75 ـ ماهنامه ـ گسترش صنعت

76 ـ ماهنامه ـ تجارت

77 ـ فصلنامه ـ اقتصاد و جامعه

78 ـ فصلنامه ـ پژوهشهاي اقتصادي

79 ـ ماهنامه ـ بانك ملي ايران

80 ـ فصلنامه ـ اقتصاد و مديريت

81 ـ ماهنامه ـ تازه‌هاي جهان بيمه

82 ـ هفته‌نامه خبري ـ تحليلي ـ اخبار اقتصادي و دارايي

83 ـ فصلنامه اطاق بازرگاني ـ ايران و انگليس

84 ـ فصلنامه ـ پيام بيمه ايران

85 ـ فصلنامه ـ هميار

86 ـ ماهنامه ـ اصناف

87 ـ هفته‌نامه خبري- تحليلي ـ برنامه

88 ـ هفته‌نامه ـ پيام تحول اداري

89 ـ فصلنامه ـ كيفيت و مديريت

90 ـ ماهنامه ـ كار و جامعه

91 ـ هفته‌نامه ـ TIME

92 ـ هفته نامه ـ Newsweek

93 ـ هفته نامه ـist TheEconom

94 ـ ماهنامه ـ Ecobulletin

95 ـ ماهنامه ـ EVENTS

96 ـ ماهنامه ـ MEED

97ـ‌ روزنامه ابرار اقتصادي

99ـ روزنامه جهان اقتصاد

100ـ روزنامه دنياي اقتصاد

101ـ روزنامه جام جم

102ـ روزنامه همشهري

103ـ روزنامه كيهان

104ـ روزنامه ايران نيوز

105ـ هفته‌نامه بازار كار

106ـ هفته‌نامه سلامت

 

 

 

1ـ كتاب اول

2ـ بانك اطلاعات قوانين كشور

3ـ سالنامه آماري كشور 1383

4ـ بانك اطلاعات آرا دادگاهها و نظارت مشورتي 1384

5ـ بانك اطلاعات مقالات حقوقي 1384

6ـ كتابنماي الكترونيكي فصلنامه آسيا (زمستان 1375 ـ تابستان 1379)

7ـ كتابنماي الكترونيكي فصلنامه آسيا 16-25

8ـ قانون برنامه چهارم توسعه

9ـ لوح جامع تنقيح قانون و مقررات پائيز 1384

10ـ مجموعه مقالات همايش برق و رسانه

11ـ عملكرد سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قم ... 1383

12ـ ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران 17-15 ارديبهشت 1382

13ـ كارگاه آموزشي قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري 28-29 تير 1383

14ـ لوح بودجه 1382

15ـ اطلس تهران

16ـ نشريه نماگرهاي بازرگاني شش ماهه اول 1382

17ـ يكصد سال تاريخ ايران و جهان (قرن بيستم)

18ـ يكصد سال تاريخ ايران و جهان


 
 
مقاله ها و سایتهای کابردی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
 

دانلود کتب الکترونیکی

خلاصه‌ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه

فهرست پایگاههای حضرات مراجع عظام تقلید

آنچه از رهبران تغییر و تحول آموخته ایم

نظریه هدف گذاری

نظریه برابری

نظریه انتظار

نظریه تقویت و اصلاح رفتار

تعارض سازمانی

جلوتر از زمان حرکت کنید

160 نکته در مدیریت

نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها

نظریه نقشهای مدیریتی

علم مدیریت

مدیریت علمی

نظریه اقتضایی

نظریه آشوب

نظریه یادگیری سازمانی

دائرة المعارف مدیریت

نظریه سیستمی

نظریه شخصیت و سازمان

نظریه X و نظریه Y

اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت)

نظریه روابط انسانی (مطالعات هاتورن)

نظریه بوروکراسی

نظریه نیازهای انسانی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی

فهرست موضوعی مبحث مدیریت

سیر تاریخی تکوین نظریه های مدیریت


 
 
آدرس سایتهای کاربردی برای مدیریت و برنامه ریزی و اقتصاد و بازاریابی و بازرگانی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
 

مشاور مدیریت
بانک اطلاعات نشریات کشور
ماهنامه ویژه مدیران ایران
انجمن مدیران ایران
ریاست جمهوری اسلامی ایران
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
مرجع کلیه کنفرانسهای جهان
مقالات و مطالب علمی متنوع
انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
انجمن بین المللی منابع انسانی
انجمن علوم مدیریت ایران
سایت مرجع اطلاعات مدیریت وابسته به دانشگاه شهید بهشتی
فنآوری اطلاعات و ارتباطات
درگاه رسانه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
سازمان مدیریت صنعتی
نشریه الکترونیکی تدبیر
نشریه الکترونیکی مدیر ساز
خلاصه کتب مدیریتی منتخب
فهرست کتب منتشره سازمان مدیریت صنعتی
میثاق مدیران ( نشریه مدیران پیشرفته ایران )
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
همشهری آنلاین
مجموعه قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران
سایت مرجع متخصصین ایران
آموزش زبان انگلیسی برای فارسی زبانان
بهترین سایت برنامه نویسی ایران
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگ انگلیسی به فارسی ایرانمهر
Persian to English Dictionary
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
معاونت و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
آموزش کاربردی اصول و تئوریهای مدیریت
مقالات علمی ایران
پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران ایران
مدیران موفق
حافظه قوانین (سامانه قوانین و مقررات)


 
 
مدیریت علمی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
 

مدیریت علمی

   

در دهه 1880 میلادی فردریک تیلور مطالعات خود را در زمینه زمانسنجی و حرکت سنجی، به مثابه راهی برای تعریف و بهینه سازی "واحدهای مستقل نیروی کار تخصصی" آغاز کزد. مشهورترین تجربه آغازین وی با جابه جایی مواد در کارخانه ذوب آهن سر و کار داشت که توسط افراد و به وسیله بیل انجام می شد. تیلور با بررسی این فعالیتها دو نتیجه ذیل را بدست آورد:

1. اگر برای حمل مواد، در کنار هر توده سنگ آهن، ذغال سنگ، یا گدازه (تفاله) آهن یک نفر قرار بگیرد، کارآیی افزایش می یابد (در مقایسه با هنگامی که یک نفر بخواهد همه آنها را بتنهایی جا به جا کند)؛ البته به شرط آن که محوطه کارخانه به اندازه کافی بزرک باشد تا همه افراد بتوانند همزمان مشغول به کار باشند.

2. استفاده از بیلهایی با اندازه های متفاوت، فراخور جا به جایی انواع توده های مواد، کارآیی را افزایش می دهد؛ به این ترتیب که از بیلهای کوچک برای جا به جایی سنگ آهن سنگین استفاده شود (به گونه ای که افراد دیرتر خسته شوند) و از بیلهای بزرگ برای جا به جایی گدازه های سبکتر استفاده گردد (به گونه ای که بتوان مواد بیشتری را با حرکت جابخ جا کرد)؛ البته این کار تا زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که قیمت بیل به اندازه کافی ارزان باشد؛ یعنی در مجموع از قیمت نیروی کار قابل صرفه جویی در جا به جایی مواد، به ازاء هر نفر در روز، کمتر باشد.

هر دو یافته تیلور، بر اهمیت تلاش برای یادگیری و جایگزینی فن آوری صحه می گذارند.

تیلور در سال 1911 میلادی کتاب اصول مدیریت علمی را منتشر ساخت. وی در این کتاب متذکر می گردد که "بهتر آن است که هدف اصلی مدیریت، به حداکثر رساندن کامیابی کارفرما و کارمند باشد". تیلور که "پدر مدیریت علمی" نیز نامیده می شود، بر این باور بود که بسیاری از کارکنان هم عصرش، کمتر از ظرفیت واقعی خود کار می کنند. او تصور می کرد که این مسئله با اتخاذ رهیافتی منظم، مبتنی بر هدایت و حمایت کارکنان توسط سرپرستان و ارضاء نیازها و انگیزه های پولی کارکنان قابل حل است. تیلور چهار اصل ذیل را به عنوان "اصول مدیریت علمی" پیشنهاد کرد:

1-  مدیریت باید علمی باشد. در این اصل روش علمی جانشین روش تجربه و خطا می گردد. تیلور معتقد بود که با مطالعه علمی کار باید کوشید بهترین روش انجام کار را پیدا و به صورت دستورالعمل به کارکنان ابلاغ کرد. مطالعه علمی کار، شامل حرکت سنجی و زمان سنجی و تعیین استانداردهای تولید و کارکرد بر اساس آن است.

2-  انتخاب کارکنان باید اساس علمی داشته باشد. با استفاده از روشها و فنون علمی افرادی باید برای کار انتخاب شوند که مهارت و توانائیهای لازم برای انجام مؤثر و موفقیت آمیز آن را داشته باشند.

3-     آموزش و تربیت کارکنان باید جنبه علمی داشته باشد.

4-  روابط نزدیک و دوستانه و روحیه همکاری باید بین مدیریت و کارکنان وجود داشته باشد.با توجه به این اصل کار و مسئولیت باید به طور مساوی میان مدیران و کارکنان تقسیم شود. برنامه ریزی و کارهای فکری را مدیران و کارهای جسمی را کارکنان انجام دهند.

تیلور کوشید تا با استفاده از فنون علمی، بهره وری افراد در کار را بهبود بخشد. با اعمال این چهار اصل در کارخانه فولاد بتلهم، تیلور توانست با همان وسایل و تجهیزات قبلی بازده کار یک کارگر را از 5/12 تن آهن در روز به 5/42 تن افزایش دهد. اعمال این اصول در بخشهای دیگر کارخانه بتلهم نیز به کاهش زیاد هزینه ها و افزایش چشمگیر تولید و کارآیی منجر گردید. نتایج علمی بیشتر تلاشهای تیلور را می توان در بسیاری از محیط های مدیریتی امروز مشاهده کرد.

لازم به ذکر است که تیلور نسبت به جنبه های اجتماعی کار دیدگاه منفی داشته است. زیرا اصولاً کار گروهی را مفید نمی دانست و معتقد بود هر وقت کارکنان به طور گروهی کار می کنند، کارآیی هر یک از آنها به سطح ضعیف ترین عضو گروه تنزل پیدا می کند.

تیلور بر ضرورت علمی کردن فعالیتهای هر شغل و تدوین قوانین حرکت برای انجام آن تأکید داشت. حرکت سنجی بر تجزیه فعالیتهای یک شغل یا کار و کاهش حرکتهای جسمانی آن تا حد حرکتهای ضروری و اساسی دلالت دارد. دو نفر از افراد معاصر تیلور، یعنی فرانک و لیلیان گیلبرت به منزله پیشگامان مطالعه حرکت سنجی در یکی از بررسیهای مشهور خود توانستند تعداد حرکاتی را که کارگران ساختمان، هنگام بنایی انجام می دادند، کاهش دهند و بهره وری آنان را سه برابر کنند. کار گیلبرت ها به منزله مبنایی برای پیشرفتهای بعدی در زمینه ساده سازی کار، استاندارد کردن کارها و تدوین برنامه های پاداش کارانه مدنظر قرار گرفت که همه این فنون، هنوز هم در محیطهای کاری به کار می روند.

در واقع، شکل گیری مدیریت منابع انسانی به عنوان یک وظیفه حرفه ای – تخصصی عمدتاً ناشی از اصول و مفاهیمی است که برای اولین بار با به وجود آمدن نهضت مدیریت علمی مطرح گردید.

اگر چه از تیلور و گیلبرت به عنوان پیشگامان نهضت مدیریت علمی نام برده می شود، ولی بسیاری از اصولی که تیلور در این زمینه پیشنهاد کرد، عملاً یک قرن پیش از آن، در کارخانه ای واقع در برمینگهام انگلیس که جیمز وات و متیو بولتون آن را اداره می کردند، اجرا می گردید.

   

منابع:

مدیریت منابع انسانی- دکتر اسفندیار سعادت- انتشارات سمت

مبانی سازمان و مدیریت- دکتر علی رضائیان- انتشارات


 
 
زيربناي فلسفي مديريت اسلامي
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
 

زيربناي فلسفي مديريت اسلامي

زهرا رزمي

زيربناي فلسفي مديريت اسلامي

مقدمه

در راستاي بيان زيربناي فلسفي مديريت اسلامي، ابتدا واژه‌هاي مديريت و مدير با توجه و نظري به مباحث فلسفي شناخت حركت جوهري تعريف گرديده، پس براي ورود به بحث شناخت و حركت جوهري به مسألة وجود به عنوان مدخلي براي ورود به مباحث ذكر شده، اشاره و پس از آن مباحث شناخت و حركت جوهري بيان و پي‌‌آمدهاي عقلي اين مباحث ذكر و سپس تأثير اين پي آمدها بر انسان بطور اعم و مدير بطور اخص و حركت او به عنوان مديريت ذكر گرديده است.

تعريف مديريت: مديريت از نظر لغت يعني اداره كردن

تعريف مدير: مدير از لحاظ لغت يعني اداره كننده

حال به ريشة اداره اشاره و با توجه به آن مديريت و مدير تعريف مي‌گردد. اداره از مادة دَوَرَ گرفته شده كه مصدر آن دروان يعني گرديدن پس با توجه به اين معناي خاص: مدير يعني گرداننده و مديريت يعني گرداندن يك شهر، سازمان، دستگاه يا ... در جهت هدف خاص خودش.

در متون اسلامي تعبيري كه بكار رفته است مدبر است بجاي مدير. بنابراين آنچه در مفهوم گرداننده وجود دارد تدبير و تحول است. تعريفي كه از تدبر گرديده است عبارتست از:

الف ـ تفكر تصرف قو عاقله است با نظر افكندن به دلائل و ...

ب ـ تدبر تصوف قوة عاقله است با نظر نمودن در عواقب

از آثار تفكر تنظيم و از آثار تدبر، ترتيب امور است. تدبير در لغت يعني پشت سر گذاردن و چيزي را به پشت سر نهادن. به عاقبت انديشي و آينده نگري در كارها تدبير مي‌گويند. منشأ تدبير از وجود خداوند است. به عنوان «مدبر الليل و النهار» و «محول الحول و الاحوال» و نيز «لا حول و لا قوه الا بالله» (هيچ حركت و نيروي بكار نيفتد مگر با نظارت خداوندي و تحت سلطة او. بنابراين مفهوم تدبر و تحول كه در گرداننده است از وجود خداوند نشأت گرفته و در نظام طولي در مراتب نازلتر به انسان بطور اعم و به مدير بطور اخص رسيده است.

لازمة مديريت، مدبريت و مدبر بودن است. تا كسي مدبر نباشد نمي‌تواند مدير باشد. و نيز با توجه به تعريف بالا ار دبر كه رد تدبرتصوف قوة عاقله است با نظر نمودن در عواقب»، لازمةديگر مدير بودن عاقل بودن است.

وجود

تعريف وجود: وجوه به معناي هستي است.

در بحث وجود دو تفكر يا نظرية كلي وجود دارد كه عبارتند از: ايده‌آليسم و رئاليسم.

ايده‌ آليسم: معتقدند جز ذهن و معلومات آن چيزي در جهان خارج وجود ندارد.

رئاليسم: معتقدند خارج از ذهن ما جهاني وجود دارد كه دو دسته هستند يك عده معتقدند جهان بيرون از ذهن فقط ماده است. پس هستي را مساوي ماده مي‌دانند و دستة ديگر كه هستي را مساوي ماده وغيرماده مي‌بينند. انديشة اول، انديشه ماديگران و انديشة دوم انديشة خداپرستاناست. از لحاظ فلسفة اسلامي وجود به دو نوع تقسيم مي‌گردد: 1 ـ واجب 2 ـ ممكن

از نظر ملاصدرا ملاك نيازمندي و بي نيازي در ذات وجود است، بنابراين ملاك نيازمندي فقر ذاتي است يعني آنچه در ممكنات وجود دارد. و وجود واجب وجودي است بسيط محض كامل كه وجود الله است. ملازمة بحث وجود، بحث شناخت است كه به اين بحث پرداخته مي‌شود.

شناخت

تعريف شناخت: شناخت به معناي آگاهي، علم، ادراك است.

چگونه شناسايي براي ما حاصل مي‌شود؟

ريشه‌هاي اولية شناخت:

آگاهي‌هاي انسان بردو نوع است: تصور و تصديق

تصور ـ آگاهي و ادراك ماده را مي‌گويند كه هيچگونه حكمي دربرندارد، ادراكي ساده و بدون نسبت و حكم است. مثل تصور درخت.

تصديق ـ به آگاهي و ادراكي مي‌گويند كه همراه با نسبت و حكمي باشد. در واقع نسبت و رابطه‌اي است كه بين يك شيء با شيء ديگر برقارر مي كنيم. مثل درخت سبز

اين تصورات چگونه حاصل شده‌اند؟ چگونه آگاهي‌هاي اوليه براي ما ثابت شده است؟ در اين مورد نظرات مختلفي وجود دارد كه در چهار دستة كلي مي‌توان آنرا تقسيم نمود كه دربردارندة نظرات متقدمين و متأخرين باشد كه عبارتند از:

1 ـ نظرية ياداوري افلاطون

افلاطون معتقد بود ما دو جهان داريم: جهان محسوس و جهان معقول و علم فقط به كليات يعني همان معقولات تعلق مي‌گيرد نه به جزئيات (يعني محسوسات). معقولات وجودي مستقل داشته ودر مجردت وجود دارند. انسان قبل از به دنيا آمدن داراي روح بوده و پس از حلول در اين جسم، آن معقولات به يادش مي‌آيد. در واقع معلومات انسان اكتسابي نيست بلكه يادآوري است.

2 ـ نظرية ارسطو

ارسطو در رد نظرية بالا گفت روح قبل از اين جسم وجود نداشته است و پس از آن بوجود آمده، بنابراين انسان علمي از قبل نداشته است. و اگر بخواهيم به مفاهيم برسيم لازم نيست قبلاً علمي از آن داشته باشيم.

3 ـ نظرية عقليون

معتقد بودند ما دو نوع معلومات داريم يك سري از راه حواس بدست مي‌آيد (محسوسات) و يك سري از راه حواس بدست نمي‌ايد بلكه فطري و ذاتي عقل است و عقل آنها را خود از خود ساخته است. از جمله اين افراد كارت است كه مي‌گويد ما بعد، حركت، امتداد ؟؟؟ خدا و از اين قبيل مفاهيم را از راه حواس بدست نمي‌آوريم بنابراين بايد گفت عقل اينها خودساخته است. همچنين كانت كه مي گويد زمان و مكان و مفاهيم ده گانة آنها را عقل، خود ساخته ابداع نموده است.

4 ـ نظريه حسيون

حسيون معتقدند تمامي معلومات انسان از راه حواس است و غير از حواس، انسان معلوماتي ندارد. از مؤسسين آن «ژان لاك» مي‌باشد كه مي‌گويد كار ذهن اين است كه جزئيات را مي‌گيرد و تعميم مي‌دهد. ماترياليست ها نيز دسته‌اي از حسيون هستند. اين دسته در پاسخ براي درك مفاهيم از جمله عليت، سنخيت، از راه حواس بدست نمي‌آيد قاصرند.

نظرية دانشمندان اسلامي

نظر دانشمندان اسلامي مطابق با نظر ارسطو است. معتقدند انسان از قبل معلوماتي نداشته ودليل اين گفته نيز آية قرآن است كه مي‌فرمايد: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. خداوند شما را از بطون مادرانتان خارج نمود در حاليكه چيزي نمي‌دانستيد. و معتقدند آگاهي‌هائي كه از حس برمي‌خيزد دو نوع است: 1 ـ آگاهي‌هاي اوليه 2 ـ آگاهي‌هاي ثانويه. دسته اول معلوماتي است كه مستقيماً از راه حواس بدست مي‌آيد اعم از حواس ظاهري و باطني كه در واقع ا نتزاع مستقيم است.

دستة دوم معلوماتي است كه از راه حواس بدست نيامده‌اند مثل وحدت، كثرت، عليت. اين مفاهيم ثانويه هستند و تصورات اوليه زمينه مي‌شوند براي رسيدن به تصوراتي كه از بيرون نيامده اند. بطور كلي اين نظر را نظر انتزاعيون نيز مي‌گويند كه با نظرية ارسطو يكي است.

اهميت و لزوم شناخت

ايدئولوژي‌ها بر اساس جهان بيني‌ها و جهان بيني‌ها براساس جهان شناسي‌ها و بر اساس شناخت ؟؟؟‌است. در واقع انسان تا شناخت شناس نباشد نمي‌تواند جهان شناس باشد. نمي‌توانيم جهان بيني داشته باشيم و به دنبال آن نمي‌توانيم ايدئولوژي داشته باشيم.

ابزار شناخت

1 ـ حس (بخشي ازمعرفت انسان و نه تمام آن توسط حس بدست مي‌آيد.

2 ـ فكر ـ مراحل و كار ذهن عبارتست از (الف) 1 ـ تصويري     (ب) 2 ـ ياداوري و تداعي معاني     (ج) 3 ـ تجزيه و تركيب     (ج) 4 تجزيه و تعميم    (د) ـ تفكر

3 ـ عمل ـ انسانداراي دو بعد است شناخت و عمل. در واقع انديشه بدون عمل و عمل بدون انديشه كارائي ندارد. عمل ظرف شناخت است.

4 ـ دل ـ دل منبع الهام براي انسان است.

منابع شناخت

1 ـ طبيعت ـ طبيعت منبع بيروني و عامل ماده است كه زمان، مكان و حركت از اصول حاكم بر آن است.

2 ـ عقل ـ عقل منبع دروني است.

3 ـ تاريخ ـ تاريخ به دوگونه به عنوان منبع محسوب مي‌گردد: 1 ـ تاريخي نقلي 2 ـ تاريخ علمي

در تاريخ نقلي احوال گذشتگان نقل مي‌گردد.

تاريخ علمي: اخبار گذشتگان شنيده و سپس قوانين و روابط آنرا كشف مي‌نمايند. در واقع آنچه با فلسفة تاريخ نزديك است. در فلسفة تاريخ جريان تحولات، تطورات و تغييرات جوامع بررسي مي‌گردد.

4 ـ دل يا قلب ـ دل به عنوان فرودگاه روشني‌ها و الهامات است كه موجب شناخت مي‌گردد. (قران هر چهار منبع را معتبر مي‌داند.)

در اينجا ابتداء حركت جوهري مطرح و سپس با توجه به اينكه دو مبحث در بحث مديريت ملازم يكديگر مي‌باشند پي آمدهاي شناخت و حركت جوهري ذكر خواهد گرديد.

حركت جوهري

تعريف حركت: حركت در زبان محاوره فقط بر انتقال مكاني اطلاق مي‌گردد ولي در اصطلاح فلسفي معني‌ آن وسيع‌تر است و عبارتست از سلوك تدريجي از وصفي به وصف ديگر. اگر وصفي از قوة محض خارج گردد و به تدريج آن وصف ظاهر شود تا آنگاه كه به حد كمال خودب رسد سير تدريجي ميان قوه و فعل را حركت مي‌نامند.

تعريف سكون: سكون يعني شيء كه شأنيت تحرك و فعليت تحرك را ندارد.

اقسام حركت:

اقسام حركت عبارتند از: مكان، وضع، كميت، كيفيت، جوهر

كيفيت يعني رنگ، مزه، زبري، صافي

كميت: حجم، بزرگي، كوچكي

وضع: نسبت به هر يك از اجزاء جسم با جزء ديگر

مكان (اين): نسبت جسم به مكان

همة اينها (كيفيت، كميت، وضع، مكان) وجود مستقل ندارند، بلكه چون حالت و كيفيت و خاصيت و يا به اصطلاح فلسفه عرض است وجودش وابسته به موضوعي است كه تكيه گاه و محل قيام اين عرض است.

جوهر موجودي است عيني كه در ديگري حلول ندارد.

اعراض وجود مستقل ندارند بلكه وجودشان قائم و وابسته به وجود جوهراست و بنابراين اگر ببينيم دگرگوني و حركتي در اعراض واقع شده است بايد ضرورتاً نتيجه بگيريم كه جوهر حركت داشته است كه عرض حركت نموده، چه اگر جوهر كه تكيه گاه بيواسطة عرض است ثابت مي‌بود، عرض حركت و ؟؟؟ نداشت.

پي آمدهاي عقلي حركت جوهري

1 ـ اگر طبيعت، يعني جهان مادي سراسر حركت است با توجه به اينكه حركت پديده است و هر پديده نياز به علت دارد، علت اين حركت چيست؟ از آنجا كه همة عالم ماده، حركت و پديده است، علت آنرا در خود اين عالم نمي‌توان يافت بلكه بايد خارج از آن، از عالم غيرمادي يعني عامل مجرد باشد. علت مجرد كه هر لحظه اين حركت را ايجاد كند، همان خلق مداوم كه ملاصدرا با توجه به آية كل يوم هو في شأن آنرا بيان مي‌نمايد. اين حركت بدون ترديد نياز به محرك يا‌ آفريننده‌اي دارد كه او ديگر از سنج اين حركت يا ماده نيست، موجودي مجر كه يا خود بي‌واسطه يا با واسطة موجوداتي مجرد، علت نهايي حركت است.

نتيجه از اين پي آمد عقلي در جهت مديريت:

منشأ حركت وجود خداوند است كه حركت آفرين است و اين ايجاد حركت در نظام طولي به انسان بطور اعم و مدير بطور اخص خواهد رسيد.

2 ـ جهان يكپارچه حركت است و حركت بدون جهت معني ندارد. هر حركتي رو به غايتي و جايي مي‌رود، جهان نيز ناگزير به همان مقصد دارد كه اين تعبير ديگري از مسأله معاد است كه در اديان مطرح مي‌باشد واين سير عين وجود يافتن عالم است و به بيان ديگر جهان چنان ايجاد مي‌شود كه بدو بدان غايت دارد.

نتيجه از اين پي آمد عقلي در جهت مديريت:

الف ـ با توجه به غايت حركت جهان، انسان نيز به آن سمت در حركت است و لذا هر نوع اداره نمودن و گردانندگي از جمله مديريت در جهت رسيدن به آن غايت است.

ب ـ با توجه به قوس صعود و نزول در راستاي اين حركت. در قوس نزول انسان احساس فقر واقعي مي‌نمايد، فقر نسبت به همه چيز و در قوس صعود فناي في‌الله است و باز به دنبال آن فناي في‌الله احساس فقر مي‌نمايد. پس اين دو قوس انسان در حركت است. انسان د رحاليكه خود را هيچ مي‌داند، درعين حال فناي در قدرت مطلق مي‌بيند. در واقع سير من الحق ـ الي الحق را طي مي‌نمايد. اين سير انسان بطور اعم و مدير بطور اخص مي‌باشد. و نتيجة عقلي در جهت مديريت اينكه با توجه به فناي در قدرت مطلق، مدير قدرت را نيز نسبي و اصل آنرا از آن او مي‌داند و در همان جهت و غايت نيز از آن استفاده مي‌كند.

پي آمدهاي عقلي شناخت

1 ـ حقيقت محوري

2 ـ رسيدن به مفهوم حيات معقول

3 ـ جهت دادن به علم در جهت تفكر دربارة حيات

4 ـ بعد نوراني شناخت

5 ـ خارج نمودن انسان از ديدگاه ابزاري نسبت به انسان

6 ـ عمل متناسب با استدلال و برهام و شناخت تجربه

7 ـ حركت تعقلي انديشه

نتيجه از اين پي آمدهاي عقلي در مديريت:

1 ـ حقيقت محوري

نتيجة اين پي آمد عقلي در مديريت، احراز از مديريت محوري و قطب محوري خواهد بود.

2 ـ رسيدن به مفهوم حيات معقول

نتيجة اين پي آمد عقلي در مديريت، بهره‌برداري از منابع در راه حيات معقول بود و اينكه انسان و به تبع آن مدير خود درك نموده و به اسارت منابع درنيايد بلكه به عنوان ابزار به صورت بهينه در جهت حيات معقول از آن استفاده نمايد.

3 ـ جهت دادن به علم در جهت تفكر دربارة حيات

نتيجة آن در انسان و مديريت، تفكر دربارة حيات خود و اينكه از كجا آمده و براي چه آمده و به كجا مي‌رود. برخلاف آنكه اكنون يك لحظه گوئي در دنياي كنوني فرصت انديشيدن به آن نيست.

4 ـ خارج نمودن انسان از ديدگاه ابزاري نسبت به انسان

نتيجه آن در مديريت، خارج نمودن انسان به عنوان ابزار در دست مدير بوده و توجه به كرامت انساني.

5 ـ عمل متناسب با استدلال و برهان و شناخت تجربه

نتيجه آن در مديريت، مدير به عنوان شناخت دهنده است و يكي از وظايف اصلي او ايجاد شناخت در زيردستان است. چنين مديري به دنبال گرفتن نقاط ضعف زير دست نخواهد بود واگر زيردست ناموفق باشد، ناشي از قصور يا ناتواني مدير در ايجاد شناخت بوده است. اين ايجاد شناخت مي‌تواند با واسطه انجام گيرد يا بي‌واسطه. در واقع به نوعي مفهوم رشد نيز در اينجا مدنظر است.

6 ـ بعد نوراني شناخت

نتيجة آن در مديريت و براي مدير حركت در مجراي تعهد است.

7 ـ حركت تعقلي انديشه

نتيجة آن در مديريت، حركت تعقلي موجب پي‌آمدهائي چون نوآوري، ايجاد و بيان نظرات و تئوري‌هاي نو و به دنبال آن خلاقيت در عمل مي‌گردد.

8 ـ نگاه تحول گرا به انسان

نتيجة آن در مديريت، مدير محول كننده است نه حاكم و پي آمد نگرش موجب اعتماد و اطمينان بين مدير و زيردستان مي‌گردد. همچنين ديد تحول گرائي مدير موجب ابداع و ابتكار در كار، زيردست تحول پذير مي‌گردد.


 
 
بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی در میان شهروندان جامعه
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
 

 

بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی در میان شهروندان جامعه

 

مقدمه:

كمرنگ كردن مرز عمومي و خصوصي: در زير چتر اصطلاحات مبتني بر بازار، هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومي نظير شهروندي، نمايندگي، پاسخ گويي، برابري، بي طرفي و ... با هجوم هنجارهاي بازرگاني نظير رقابت، كارايي، بهره وري و سودآوري به حاشيه رانده مي شود.

، محدود كردن تركيب دريافت كنندگان خدمات: بر اساس سياست هاي مديريت دولتي نوين و بر خلاف اصل رفاه عمومي همگاني يا رفاه همه شهروندان، برنامه هاي طراحي شده براي افراد كم درآمد در بيشتر كشورها محدود شده است و گاه شهروندان عادي از جرگه تدارك خدمات دولت محروم شده اند. اين بازنگري در تركيب دريافت كنندگان خدمات بيانگر كاهش مردم سالاري در مديريت دولتي نوين است.

تضعيف بخش دولتي: تضعيف نقش موثر اجتماعي/ اقتصادي فعاليت هاي مديريت دولتي جامعه يكي از روندهاي مديريت دولتي نوين است كه به افول مردم سالاري و مخدوش شدن رفاه عمومي مي انجامد. در واقع با انتقال بخش عظيمي از دارايي هاي عمومي به بخش خصوصي و فروش بنگاه هاي عمومي سودآور دولت، ظرفيت خدمات عمومي دولت نيز كاهش مي يابد.

تضعيف پاسخگويي عمومي: با حاكميت منطق بازار به شيوه مديريت دولتي نوين، چالش هاي جديدي در زمينه هاي زير فرا روي پاسخگويي عمومي قرار گرفته است: الف- نوع روابط فزاينده دولت با شركت هاي پيمانكاري خصوصي در راستاي سياست هاي آزاد سازي و ضعف كنترل دولت بر اين پيمانكاران ب- استقلال مالي مديران دولتي و پيامدهاي آن

5. مديريت دولتي نوين، تهديد اعتماد عمومي: احساس روزافزون عدم امنيت شغلي ناشي از سياست كوچك سازي و از ميان بردن استخدام تمام وقت به شكاكي و فقدان اعتماد كاركنان خدمات عمومي نسبت به دولت منجر شده است. از سوي ديگر تجسم مديران دولتي به عنوان برگزيدگاني پست و فاسد از جانب سياستمداران و ساير ذينفعان نيز اعتماد عمومي را مخدوش كرده است.

ساير انتقادات وارد بر مديريت دولتي نوين در شماره آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

عوامل قانو گریزی

 

موانع و راه كارهاي نوآوري در سازمان هاي دولتي را مورد توجه قرار مي دهد. اين مطالعات بيانگر آن است كه نوآوري در بخش دولتي با چالش هايي نظير : تملك دستاوردهاي نوآوري، عدم وجود سرمايه ريسكي، پاداش هاي مالي ارايه نوآوري، ريسك نوآوري، مراكز متعدد كنترل، ساختار سلسله مراتبي مبتني بر سن و سال و عدم ساخت يافتن موانع انتقادي مواجه بوده اند. در ادامه اين مقاله همچنين مهمترين عوامل درون سازماني موثر بر نوآوري از جمله دانش و انگيزه هاي دروني نيروي انساني، رهبري و مديريت، ساختار سازماني، فرهنگ سازماني و ... مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 

گزيده اي از كتاب دايره المعارف بازاريابي( ازA تا Z) تاليف فيليپ كاتلر

ترجمه دكتر عبدالحميد ابراهيمي، دكتر هرمز مهراني و احمد درخشان

(ناشر : انتشارات آن با همكاري شركت بازاريابي جهاني پايا تدبير)

 

نويسنده در اين كتاب 80 مفهوم حساس و حياتي بازاريابي را مطرح كرده و در مورد معاني و مفاهيم كاربردي آن در كسب و كار كنوني توضيح داده است. هدف او تعيين بهترين اصول و مهارت هاي عملي براي بازاريابي موثر و نوآورانه است. اين كتاب براي مديران عامل، روسا و اعضاي هيات مديره، مديران بازرگاني، بازاريابي و فروش و كارآفريناني كه فرصت مطالعه كتاب هاي بازاريابي با حجم زياد را ندارند، بسيار مفيد خواهد بود. شماري از مفاهيم تعريف شده در اين كتاب عبارتند از: تبليغات، پيام، مزيت رقابتي، رقباي خوب و رقباي بد، روش هاي تمايز، نيازهاي مشتري، بازاريابي تصوير ذهني و عاطفي، دارايي هاي ناملموس، وفاداري و ...

 

اين مقاله زندگي و اقدامات تيلور را در چهار بخش كودكي و جواني، تاليفات، سيستم نوآفريني و نقاط مبهم و اصول بنيادين مورد بررسي قرار مي دهد. فردريك وينسلو تيلور مردي با ادعايي بزرگ، در مقام نخستين مشاور مديريتي آمريكا، مهندسي از فرقه كواكر پروتستان بود كه در 20 مارس 1856 در جرمن استون پنسيلوانيا چشم به جهان گشود و در 21 مارس 1915 درحالي كه هنوز حرف هاي زيادي براي گفتن داشت در اثر بيماري ذات الريه درگذشت.

تيلور معتقد بود: دشواري وظيفه مديران در آن است كه كارگران خود را چنان برانگيزانند كه آنان بهترين كوشش، سخت ترين تلاش، دانش، چيرگي و استادكاري، هوشمندي و نيك انديشي خود را به كار بندند. به بيان ديگر نوآفريني خود را بكار گيرند تا بيشترين بازده ممكن را براي كارفرماي خود فراهم آورند ...

 

قانون

 

اين مقاله گزيده اي است از گفتگوي انجام شده با دكتر علي بلوك باشي، مردم شناس، پژوهشگر و نويسنده كه مطالعات و بررسي هايي درباره قهرمان گرايي در جامعه ايران انجام داده است. اين گفتگو ضمن اشاره به پيشينه باستاني قهرمان گرايي در اساطير و واقعيت هاي تاريخي/ اجتماعي كشور، به ريشه هاي پديده قهرمان گرايي در جامعه، رابطه آن با ضعف مسئوليت پذيري و گريز از قانون در فرهنگ موجود و چشم اندازهاي آتي اين فرهنگ از ديدگاهي تاريخي/مردم شناسانه مي پردازد. در ادامه مقاله مهمترين ريشه هاي قهرمان گرايي در نظام اداري كشور به شرح زير تبيين مي گردد: 1.سلطه فرهنگ فرد گرايي 2. سلطه فرهنگ انفعال 3. سلطه فرهنگ تحقير 4. سلطه فرهنگ وابستگي 5 . سلطه فرهنگ مسئوليت گريزي 6. ضرورت رهبري براي تحول سازمان 7 . مشاهدات و تجارب پيشين

 

 

چگونه مي توان به دانشي دست يافت كه فوايد علمي و عملي آن براي مديران كشور آشكار باشد؟ يكي از صاحب نظران با تاكيد بر ضرورت تدوين تئوري مبتني بر شرايط فرهنگي، اجتماعي كشور چنين مي گويد: آنچه فقدان آن شديداً به چشم مي خورد و چنانچه در اين باره چاره انديشي نگردد، در آينده نزديك مساله مديريت در كشور را به صورتي حاد و خطرناك مطرح خواهد ساخت، غيبت يك چارچوب تئوري مناسب مبتني بر ارزش هاي ايدئولوژيك و واقعيت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه است ...

 

 

 

 

 

شاخصهاي شهروندي:

 

 

۱-حقوق شهروندي:در سنت ليبرال ،شهروندي اساسا به مثابه مجموعه حقوق فردي تعريف مي شود.گفته ميشود که اين حقوق داراي چند کارکرد هستند.مهمترين کارکرد حقوق فردي اين است که برخورداري ازآنها استقلال فردي رابه همراه مي آورد.حقوق به افراد فضا مي دهند تا منافعشان را توسعه دهند و نيروهاي بالقوه شان را بدون دخالت افراد ديگر يا به طور کلي جامعه ،تحقق مي بخشند.

 

تفسير مارشال از توسعه تاريخي شهروندي نيزبرگسترش حقوق شهروندي به عنوان يکي از وجوه پيشرفت جامعه مدرن تاکيد داشت.او گسترش اين حقوق را دستاورد شهروندي جهانشمول و عام و حقوق برابر براي همه شهروندان ،صرف نظرازطبقه اجتماعي-اقتصادي مي دانست.او مخصوصا به توسعه همزمان حقوق شهروندي به عنوان يک نظام برابري ،با توسعه سرمايه داري به عنوان يک نظام نا برابري علاقه مند شده بود.

 

حقوق شهروندي خود داراي چند بعد مي باشند و هر يک از اين ابعاد نيزداراي مولفه هايي مي باشند.همانطوريکه گذشت مارشال سه نوع حقوق شهروندي را بيان مي کند ،حقوق مدني،سياسي واجتماعي .او مولفه هاي حقوق مدني را حق برخورداري ازآزادي بيان ،عقيده ،مذهب ،حق مالکيت شخصي ،حق انعقاد قراردادهاي معتبروحق برخورداري ازعدالت مي دانست .حقوق سياسي مولفه هاي حق مشارکت سياسي ،حق برخورداري ازراي و عضويت درگروهها و احزاب سياسي را شامل مي شد. حقوق اجتماعي نيز عبارتند ازحق برخورداري ازرفاه و تامين اجتماعي ،آموزش ،امنيت ،تامين اشتغال و خدمات بهداشتي مي باشند.

 

۲- تکاليف شهروندي : مفهوم شهروندي حاوي يک تضاد است ،بدان معنا که اين مفهوم علاوه بر حقوق ،دربردارنده وظايف وتعهدات نيزاست.جذابيت شهروندي صرفا به خاطر منافعي نيست که به فرد مي رساند .شهروندي همواره يک ايده دوجانبه و بنابراين يک اجتماعي است.اين ايده نمي تواند صرفا مجموعه حقوقي باشد که فرد را از تعهد به ديگران رها کند.حقوق هميشه به چارچوبي براي پذيرششان و مکانيسم هاي براي تحققشان نياز دارند.چنين چارچوبي ،که شامل دادگاه ها ،مدارس ،بيمارستان ها و پارلمان ها مي شود،بدان نياز دارد که همه شهروندان وظيفه خود را درحفظ آن ايفا کنند.اين بدان معني ست که شهروندي علاوه بر حقوق بروظايف و تعهدات نيز دلالت دارد.

 

رويکرد ليبرالي به مقوله تعهد که معمولا فقط اطاعت ازقانون را ازما طلب مي کند چنان محدود است که تنها نيم نگاهي به تعهد دارد.تعهدات ما ملزم مي کنند که در قبال نهادهاي سياسي مان باقي بمانيم و به کساني که از نظام بيگانه شده اند کمک کنيم که احساس تعهد به آن را در خود پرورش دهند.در اين جا مفيد است که ميان انوع مختلف مسئوليت ها تمايز قايل شويم.مي توان وظايف را آن دسته از مسئوليت ها يي تلقي نمود که به وسيله قانون مقرر مي شوند وبراي عدم احترام فرد به آنها مجازاتهايي تعيين مي گردد.بر عکس،تعهدات رابايد داوطلبانه و تجلي همبستگي و پيوند ذهني فرد با ديگران دانست

 

اشاره: مفهوم مشاركت يا مشاركت سياسي زماني به موضوعي جدي بدل شد كه مفهوم ارتباط ميان دولت و جامعه، مسئله روز آدميان شد. تمام داستان عصر روشنگري براي تأكيد بر اين ارتباط است. اين دوران، دوران برآمدن معنايي جديد از دولت (دولت مدرن) و نيز معناي جديدي از فرد (فرد خودآگاه يا انديويدوآل) بود. معنا و اصطلاح مشاركت، گوياي اهميت نحوه روابط بين اين دو پديدار سياسي جديد است. به اين ترتيب روشن است كه مشاركت سياسي [جدا از دوران نسبتا كوتاه دموكراسي آتني ] نيز اصطلاحي جديد و متعلق به دوران جديد يا مدرن سياست است. از آنجا كه در آستانه انتخاباتي مهم و سرنوشت ساز قرارداريم، مطالعه متن حاضر مي تواند بيان واضح و آشكاري از امر مشاركت سياسي به ويژه در امر انتخابات تلقي شود.

 

 

 

كالبدشكافي مشاركت و هويت

 

مشاركت سياسي نوعي فعاليت اداري و داوطلبانه است كه از طريق آن اعضاي يك جامعه در امور سياسي- اجتماعي خود شركت مي كنند و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در شكل دادن به حيات سياسي- اجتماعي خويش سهيم مي شوند. در قرآن كريم آمده است: ان الله لايغيروا مابقوم حتي يغير و اما بانفسهم؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي دهد مگر آنكه آنان خود به تحول بخشيدن به زندگي سياسي- اجتماعي همت گمارند.

 

همانطور كه مي دانيم طي قرون هفدهم و هجدهم متفكراني همچون جان لاك و ژان ژاك روسو و... از حكومت دموكراسي دفاع كردند و سپس ايمانوئل كانت با اشاره به ضرورت شناخت انواع عقل نظري و عقل عملي و لزوم تبيين خود مختاري انسان موجب بالندگي عصر مدرنيته شد. وي درصدد بود تا دموكراسي را از طريق نهادهاي دموكراتيك بسط دهد. در عصر حاضر، هابرماس متفكر معاصر آلماني و از بازماندگان مكتب فرانكفورت در تلاش است كه دموكراسي و مشاركت سياسي شهروندان را از طريق مشاركت گفتماني تقويت نمايد. به نظر او، گرچه عقلانيت ارتباطي مي تواند براي حكومت هاي دموكراتيك بهترين مفر از مناقشه هاي بنيادين جامعه باشد، خاطر نشان مي سازد كه هم تفويض قدرت به شيوه قانوني و هم ضمانت اجرايي قانون بواسطه قدرت بايد هر دو به طور مؤثر حضور داشته باشند.

 

در غير اين صورت جامعه مدني به طور مطلوب شكل نگرفته و يا در صورت تحقق، مسلماً با موانع ساختاري و كاركردي مواجه خواهد شد.

 

دكتر كاظم علمداري جامعه مدني را «سازماندهي صنفي مردم براي دفاع از حقوق مدني در مقابل تجاوزات ديگران و دولت» مي داند.

 

در ارتباط ميان مشاركت سياسي و جامعه مدني مي توان جامعه مدني را عرصه مشاركت فعالانه، قانوني و داوطلبانه افراد در امر سياست جهت انتخاب نمايندگان و تأثير نهادن بر روند اخذ تصميمات سياسي دانست. مشاركت سياسي نيز از آنجا كه تنها مفهوم واقعي خويش را در جامعه مدني جستجو مي كند، هرگز «يكسويه» نبوده فلذا امكان مشاركت فعال افراد و گروههاي مختلف اجتماعي را فراهم مي آورد.

 

«ماري لوين»، هنگام مطالعه انتخابات شهرداري ها در ايالت بوستون آمريكا جهت تبيين انفعال و بي علاقگي سياسي مردم و نيز تشريح صور آسيب شناختي مشاركت كه وي آنها را در انتخابات مزبور مشاهده و مطالعه كرده و سپس به كل جامعه آمريكا تسري داده است- از مفهوم بيگانگي سياسي استفاده مي كند. اقسام بيگانگي كه لوين در نظر مي گيرد عبارت است از:

 

۱- احساس بي قدرتي سياسي

 

۲- بي معنايي سياسي

 

۳- بيگانگي نسبت به فعاليت هاي سياسي

 

۴- بي هنجاري سياسي

 

«احساس بي قدرتي سياسي»، اعتقاد فرد به اين است كه وي احساس مي كند عمل او هيچ تأثيري بر تعيين سير وقايع سياسي ندارد. در اين حالت، فرد به اين باور رسيده است كه جامعه به وسيله گروه كوچكي از افراد واجد ثروت و قدرت اداره مي شود كه اين گروه نخبگان در نظر دارند به هر ترتيب ممكن قدرت خود را حفظ كنند. فردي كه چنين احساسي دارد، در مواردي كل فرآيند سياسي را نوعي توطئه مخفيانه مي داند كه هدف از آن فقط بهره برداري از مردم و بازي كردن با سرنوشت آنهاست.

 

صورت ديگري از احساس بيگانگي «بي معنايي سياسي» بوده كه معمولاً به دو طريق حاصل مي شود: الف- فرد هيچ نوع تفاوت واقعي بين كانديداها حس نكند ب- فرد احساس منفي نسبت به اتخاذ تصميم عقلايي (منطبق با فرهنگ سياسي مشاركتي ماكس وبر) داشته باشد.

 

حالت «بيگانگي سياسي» هنگامي رخ مي دهد كه فرد از كنش سياسي خود رضايت ندارد و نسبت به عمل سياسي خويش احساس خوشايندي نمي كند كه البته دو نتيجه از آن حاصل مي شود.

 

۱- فعاليت هاي سياسي افراد در جهت تحقق اهداف شخصي و سودجويانه قرار مي گيرد.

 

۲- افراد ترجيح مي دهند كه فعاليت هاي اجتماعي نظير مؤسسات خيريه، باشگاههاي ورزشي و... را جايگزين فعاليت هاي سياسي نمايند.

 

وضعيت «بي هنجاري سياسي» نيز هنگامي حادث مي شود كه اخلاق سياسي ارزشي، كاركرد خود را از دست مي دهد و بدين ترتيب نوعي اخلاق سياسي ماكياوليستي جايگزين آن مي شود.

 

براساس تحقيقات لوين، افزايش سن مي تواند موجب تقويت بيگانگي سياسي گردد و البته بيگانگي سياسي يك مفهوم رواني- اجتماعي است كه نمي توان بدون توجه به شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاص جوامع گوناگون، آن را براي توضيح و تبيين رفتار سياسي افراد مورد استفاده قرارداد. در سال هاي بعد تحقيقات گسترده و عميقي پيرامون معني دار نمودن همبستگي ميان متغيرهاي بيگانگي و مشاركت سياسي- اجتماعي صورت گرفته كه در حوصله اين مقال نمي گنجد.

 

بدين ترتيب بيگانگي سياسي ناشي از بي هويتي شهروندان است. هويت وجه تمايز بين «من و ما» با «غير و ديگري» است. اين هويت احساسي است كه تعلق فرد به يك كشور، جامعه يا نهاد و مجموعه خاص را نشان مي دهد. برخي معتقدند: تاريخ مشترك، منافع مشترك و سرنوشت سياسي مشترك از جمله وجوه اين هويت را تشكيل مي دهد. صرف نظر از خود آگاهي شهروندان به اين مقوله، اين هويت موجب تمايز و شناسايي آنان از غير نيز مي شود. بنابراين هويت موجب پيوستگي و همراهي و چسبندگي اعضاي يك جامعه نسبت به يكديگر مي شود.

 

در دوران معاصر، معماي هويت بيش از هر عصري آدمي را به خود مشغول داشته است.

 

انسان عصر جديد، نه تنها در هيئت يك سوژه (فاعل شناسا) بلكه در هيئت يك ابژه، (موضوع شناسا) تولدي ديگر يافته است و بدين سان، انسان مدرن با كوله باري از دانش و قدرت گام در راه شناخت «چيستي» و «كيستي» خود نهاده است.

 

از ديدگاه روانكاوانه، هر كسي در زندگي خود تجربياتي مي اندوزد و بر هسته اصلي شخصيت خود، لايه هاي جديدي مي افزايد، چنانكه افزايش و تثبيت اين لايه ها سبب شكل گيري هويت آدمي مي شود. «اريك اريكسون» از جمله روانشناسان بزرگي است كه به مقوله احساس هويت توجه زيادي كرده است. به عقيده وي انسان در هر يك از مراحل رشد با يك بحران رواني- اجتماعي روبه رو است. چگونگي حل اين بحران ها، اساس نظريه اريكسون را تشكيل مي دهد. در صورتي كه فرد توانايي حل اين بحران ها را داشته باشد، امكان رويارويي با مسائل بزرگتر رواني را نيز مي يابد و مي تواند سلامت رواني خود را نيز تأمين كند. در غير اين صورت، سلامت رواني وي دچار مخاطره مي شود. منظور از بحران، نقطه عطف مراحل زندگي يا دوره اي مهم از زندگي انسان است كه در عين سختي و دشواري، امكان غلبه بر اين سختي نيز وجود دارد.

 

گذشته از سطح فردي، هويت در سطح بالاتر و عام تر به مفهوم هويت جمعي Collective Identity)نيز قابل رؤيت است و منظور از آن عبارت است از حوزه اي از حيات اجتماعي كه فرد خود را با ضمير «ما» متعلق و منتسب بدان مي داند و نسبت به آن احساس تعهد و تكليف مي كند.

 

از نظر دوركيم، تكوين بعد اجتماعي هويت ملي در عصر مدرن، به ايجاد فضاي تقسيم كار اجتماعي و طولاني تر كردن زنجيره هاي همبستگي و همدلي بستگي دارد كه با همبستگي ارگانيكي تحقق مي يابد. يكي از شاخص ها ي ضعف يا عدم وجود بعد اجتماعي هويت ملي «بيگانگي اجتماعي» است. بسياري از جامعه شناسان و روانشناسان همچون: شنگر، ديويد ريزمن، اريك اريكسون، فريد نبرگ و گودمي، بيگانگي را معادل «بحران هويت» تلقي نمود. برخي ديگر نيز احساس بي هويتي را به عنوان يك مؤلفه از بيگانگي به حساب مي آورند.

 

بحران هويت به معناي تغيير و در معرض تهديد دائمي قرار گرفتن گريز ناپذير است؛ از اين جهت تلاش هايي براي باز تفسير و بازسازي مستمر مؤلفه ها و اجزاي هويت صورت گرفته، حال آن كه بايد اذعان كرد در حفظ هويت ها كاري از ما ساخته نيست حتي اقدام سياسي نيز در اين زمينه جوابگو نخواهد بود. معهذا، تغيير هويت و بحران هويت اجتناب ناپذير است. مطلوب اين است كه در عرصه سياست، بحث از بحران هويت را كنار بگذاريم. مي توان آن را به عنوان يك بحث فرهنگي مطرح نمود ولي نبايد آن را سياسي كرد. از راه حل هاي سياسي نيز نمي توان جهت رفع بحران هويت استفاده نمود چرا كه منجربه تشديد آن مي شود و نتيجتاً تبعات خشونت آميزي را به دنبال مي آورد.

 

البته شايان ذكر اين كه هويت ها جملگي ساخته مي شوند و هر چند طبيعي به نظر مي رسند ولي في الواقع طبيعي و ذاتي نيستند. قدرت هاي هژمونيك همواره دست اندركار هويت سازي بوده و براي حفظ آن از هرگونه كوششي دريغ نمي كنند. پس اگر هويت ها ساخته مي شوند بايد مصالح و منابعي براي آنها وجود داشته باشد.به بيان ديگر، هر جامعه بايد منابعي هويت بخش و معناآفرين را در اختيار اعضاي خود قرار دهد تا آنها بتوانند بدينوسيله هويت يافته و زندگي خود را معنا دار كنند. شرايط و چارچوب لازم براي تركيب، پردازش و باز تعريف منابع هويت بخش هم توسط جوامع و گفتمان هاي مسلط فراهم مي شود.

 

روانشناسان سياسي بر اين باورند كه بحران هويت معمولاً موجب پديد آوردن نوعي «آنومي» در سطوح مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خواهد شد. اين پديده را مي توان خاص جوامع در حال گذار دانست. اين گروه از نظريه پردازان معتقدند كه جامعه بسته كه فاقد هرگونه نهادهاي واسطه بين دولت و ملت و همچنين فاقد هرگونه تحرك سياسي باشد، آهسته آهسته به سوي نوعي «هراس اجتماعي» روان مي شود. در صورتي كه پديد ه شوم هراس اجتماعي در سطوح مختلف يك اجتماع سايه افكند، آنگاه بايد مترصد جامعه اي بي هويت و همچنين منتظر شهرونداني باشيم كه از خلاقيت سياسي تنفر داشته و نسبت به مشاركت در تعيين سرنوشت خود و حساسيت سياسي بي تفاوت هستند. پرواضح است كه جامعه فاقد هويت جمعي و مشخص، معمولاً توانايي تحول در اركان افقي و عمودي قدرت سياسي را ندارد، زيرا شهروندان چنين جامعه اي اعتماد به مشاركت سياسي و اجتماعي خود را از دست داده و نوعاً دچار بيهودگي و گسيختگي روحي- رواني شده اند.

 

اگر مي خواهيم مشاركت سياسي از حالت برانگيخته و توده اي به حالت خود انگيخته و عقلايي تحول يابد، بايستي فرايند باز توليد مؤلفه هاي فرهنگ سياسي مشاركتي و فعال همچنان ادامه يابد. فرهنگ سياسي، توليد كننده مشاركت سياسي است. هرچه فرهنگ سياسي از فرهنگ انقيادي و تبعي به سمت و سوي فرهنگ مشاركتي تغيير يابد، آنگاه ميزان مشاركت سياسي افزايش يافته و ماهيت آن نيز متحول مي گردد: مدارس، دانشگاهها، راديو و تلويزيون، مساجد و تريبون هاي عمومي نماز جمعه، مطبوعات و احزاب و تشكل هاي سياسي مدني به عنوان مهمترين منابع توليد كننده فرهنگ سياسي به حساب مي آيند. از اين منابع و مكانيزم ها است كه جهت گيري ها و ايستارها و گرايش هاي سياسي- اجتماعي شهروندان تقويت مي شود و نوع مشاركت سياسي از حالت منفعلانه و تبعي (به تعبير ماكس وبر) به مشاركت سياسي فعالانه سوق پيدا مي كند.

 

مشاركت سياسي فعالانه مشاركتي است كه حاكي از تصميم خردمندانه، آگاهانه و داوطلبانه فرد يا گروه براي انتخاب موردي كه منافع فردي يا گروهي را تأمين نمايد، است.

 

مصاديق اين نوع مشاركت سياسي عبارت است از عضويت در تشكل ها و احزاب سياسي، رأي دادن، كانديداتوري و نامزد شدن به منظور تصدي مناصب مختلف حكومتي پارلمان و...

 

 

 

نتيجه گيري :

 

انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پيش است. «درنگ» جايز نيست؛ هر پديده و رخدادي را در حال حاضر نبايد «رنگ» سياسي زد و بي علت، هركسي را به نوعي «انگ» سياسي متهم نمود و در كوي و برزن اين ديار، بي مهابا «بانگ» انالحق سر داد، چرا كه مطمئناً اين وضعيت ويژه جامعه اي است كه مردم هنوز در آغاز توسعه سياسي قرار داشته و با الفباي سياست چندان آشنا نيستند.

 

و البته نيك مي دانيم كه جمهوري اسلامي ايران طي ۲۵ سال گذشته، گام هاي مؤثري را در جهت توسعه سياسي برداشته و با ايثارگري هاي وصف ناپذير آحاد ملت ايران توانسته است چارچوب هاي اساسي مردم سالاري ديني را تحقق ببخشد. فلذا در اين شرايط وظيفه هر شهروند مسئولي است كه اوضاع بين المللي را درك نموده و صرفاً در جهت منافع شخصي و مصالح جناحي حركت نكند و به خاطر پيروزي يكي بر ديگري، تفرقه افكني نكرده و بيهوده آب به آسياب دشمن نريزد؛ چرا كه «كلكم راع و كلكم مسئول».

 

از سوي ديگر وظيفه هيأت حاكمه جمهوري اسلامي ايران است كه در جهت تقويت و توسعه جامعه مدني و نهادهاي مشاركت قانوني كوشا باشد و زمينه هاي تحول از فرهنگ سياسي سنتي به سوي فرهنگ سياسي مشاركتي را فراهم آورد و مسلم است كه قبل از هر چيز شهروندان اين ديار بايد به نقش خويش آگاهي يافته و به عبارتي نسبت به مشاركت سياسي و حق تعيين سرنوشت خود احساس هويت كنند و جايگاه «خويش» را بشناسند و در پايگاه «غير»، دوستي اختيار نكنند.

 

بدين ترتيب و براساس مطالب پيش گفته؛ ۱- هويت به معناي «چيستي» و «كيستي» شهرونداني است كه از طريق حضور فعال در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به نقش خويش واقف گشته و توانايي شناخت و ارزيابي وقايع و جريانات سياسي را دارند؛ ۲- هر چند كه هويت ها طبيعي به نظر مي رساند، اما بايد خاطرنشان ساخت كه معمولاً سيال مي باشند و منابع هويت سازي جوامع نيز با توجه به شرايط زمانه متحول مي شوند؛ ۳- دولت ها معمولاً در توليد و باز توليد هويت ها نقش اساسي داشته و در «چيستي» و «كيستي» شهروندان نقش اساسي هويت ها نقش اساسي داشته و در «چيستي» و «كيستي» شهروندان نقش اساسي دارند؛ ۴- با عنايت به انواع فرهنگ ها (اعم از فرهنگ سياسي محدود، فرهنگ سياسي تبعي و فرهنگ سياسي مشاركتي به زعم ماكس وبر) و نتيجتاً انواع سلطه و اقتدار است كه ماهيت حكومت ها و كاركرد آن تحول پيدا مي كند؛ ۵- در صورتي كه حاكمان سياسي جمهوري اسلامي ايران در صدد تحقق نظام مردم سالاري ديني باشند، بايستي الف- منابع هويت ساز را با توجه به منافع ملي و مصالح عمومي مد نظر قرار داده و عملاً از بي هويتي و گسيختگي سياسي ممانعت به عمل آورند. ب- مشاركت سياسي شهروندان در اول اسفند سال جاري را بر مبناي «چيستي» و «كيستي» آحاد مختلف اجتماعي و هويت بخشي به آنها قرار دهند.

 

منبع :

 

www.kavoshisp.coo.ir


 
 
رشد جهاني كيفيت
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٧
 

 

 

رشد جهاني كيفيت

 

تقاضاي اقتصاد جهاني باعث بروز تحول شگرفي در رشد بين المللي كيفيت شده است. اين دگرگوني ناشي از تغييرات اقتصادي، تكنولوژي و منابع انساني مي¬باشد. براي غلبه بر اين تغييرات، شركتها و مديران آنها مي¬بايست به اهميت و نقش كيفيت آگاه بوده و به جاي تنها از ميان برداشتن نقايص موجود، در ارتباط با بهبود كيفيت چاره¬جوئي نمايند.

بازارهاي رقابتي و جهاني امروزه نيازمند ارائه خدمات با كيفيت بالاتر به مشتريان مي¬باشد. نكته قابل توجه اينكه كيفيت نمي¬تواند به تنهائي در يك بخش يا يك فرايند عمليات اجرا گردد و مي¬بايست به عنوان يك استراتژي فعال و به صورت عمليات روزانه و اساسي تداوم داشته باشد.

سازمانهاي اصلي داراي توان رقابت در بازارهاي جهاني مي¬بايست از خصوصيات زير برخوردار باشند.

-    افزايش سرعت ارائه خدمات يا توليد، امكان افزايش ظرفيت و نفوذ در بازار رقابت جهاني

-    سرعت در سيكل تجاري در ارائه خدمات و يا توليد در مقابل نوسانات بازارهاي داخلي و بين المللي

-    توان پاسخگوئي به تقاضاي مشتري براي افزايش كيفيت محصول يا خدمات بالاتر از حد استاندارد (تنها كاهش نواقص و رفع عيوب در محصولات و خدمات نمي¬بايست مد نظر باشد)

-    شتاب تغييرات و فرايند توليد، بهبود محصولات و خدمات به مشتريان براي دستيابي به تقاضاي مشتري

-    دستيابي به دانش فني روز در كليه فعاليتهاي تجاري از توزيع جهاني و عرضه كالا و خدمات به متقاضيان (از طريق اينترنت)

زبان كيفيت

در نتيجه تاثير فشارهاي محيطي و تغييرات سريع در بازارهاي جهاني است كه كيفيت به عنوان يك زبان بين المللي براي فعاليتهاي تجاري و مشتريان مطرح مي¬گردد.

ميزان اثربخشي كيفيت در اجرا از بعد تكنيكي و فرايند يكي از مهمترين عوامل اساسي در ايجاد توان رقابتي هر فعاليت تجاري مي¬باشد.

زبان كيفيت نشان مي¬دهد كه در واقع كيفيت آن چيزي است كه مشتري مي¬گويد «نه شركت» رهبري و مديريت كيفيت نيز به مفهوم افزايش مداوم خصوصياتي است كه رضايت مشتري را به ميزان زيادي برآورده مي¬سازد.

زبان كيفيت به خودي خود با تاكيد بر مديريت كيفيت و عوامل و قوانيني كه چگونگي آن را بيان مي¬كند مي¬تواند به عنوان قويترين بهبود و موتور محركه هر سازمان براي حفظ آن در مقابل تغييرات بازارهاي جهاني باشد و با مقيد نمودن شركتها به حفظ كيفيت اهميت مديريت بر آن را در پنج فعاليت كليدي زير جهت باقي ماندن در بازارهاي رقابتي مشخص مي¬نمايد.

1-    در عمليات بهبود و توسعه محصولات جديد و نفوذ در بازارهاي جهاني

2-    مديريت اثر بخش در فعاليتهاي مربوط به تامين كنندگان منابع خارجي و بين المللي شركت

3-    تامين منابع انساني خود جوش آشنا و حامي فعاليتهاي بهبود كيفيت و آگاه به تكنولوژي روز با تاكيد بر مسئوليت و نقش هر فرد در شركت

4-    تاكيد مجدد مديريت بر فوايد اقتصادي حاصله از بهبود كيفيت و تداوم آن

5-    بهبود و توسعه استراتژيهاي جديد و مديريت هاي بالفعل در بحث كيفيت

تكنولوژي و خريداران آن

در زبان كيفيت عليرغم تغييرات گسترده بازارهاي جهاني امروز، دسترسي به اينترنت و مبحث تكنولوژي اطلاعات مي¬تواند جهت توليد كنندگان كالا و خدمات ، توان بالائي را جهت نفوذ در بازار از با تسريع در فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز كالا و خدمات در آينده ايجاد نمايد.

اين تكنولوژي امكان دستيابي به نتايج و عملكرد كيفيت شركت را جهت خريداران و مصرف كنندگان و همچنين دسترسي به داده¬ها و جزئيات طبقه بندي شده را در بحث كيفيت محصول، ارزش كالا و ساير مزاياي آن فراهم مي¬سازد.

داده¬ها نه تنها به خريداران اين اطمينان را مي¬دهد كه محصول مورد نظر به صورت كاملا دقيق و منطبق بر طراحي اوليه مي¬باشد بلكه بر اين نكته تاكيد مي¬نمايد كه انتظار تعداد زيادي از مشتريان بر يافتن اطلاعات كاملا شفاف از ارزش كيفيت محصول و عواملي به شرح ذيل مي¬باشد:

-    زمان دقيق تحويل محصول به عنوان ماحصل زنجيره تامين اثربخش كالا

-    وجود شبكه تعمير و خدمات پس از فروش

-    ارتقاء تدريجي تكنولوژي محصول

-    تبيين مراحل ساخت و توليد، سيكل عمر، امنيت در كاربرد محصول

-    تعيين نام تجاري محصول

امروزه مفهوم كيفيت از تعاريف اوليه آن بر محصول و خدمات ارائه مي¬شد متفاوت مي¬باشد اگر چه مفهوم كيفيت از منظر تعاريف قبلي نيز مهم است لكن در گذشته تعريف صريح و روشني از مشتري و بازار كه در آن كيفيت به عنوان يك ارزش محسوب مي¬گردد وجود نداشته است.

مفهوم كيفيت

امروزه تعريف كيفيت در يك شركت در تمامي جوانب از قبيل طراحي، عمليات و فرايند توليد، توزيع و خدمات كالا و ... صورت مي¬پذيرد. كليه فرايندهاي شركتها مي¬بايست براي دستيابي مشتري به ارزش بيشتر كالا يا خدمت متمركز، پايه گذاري و در بهترين شرايط ارزشي باقي بماند.

شركتي كه به اين مهم آگاه و دست يابد خواهد توانست اهميت و مفهوم آن را در موفقيت تجاري خود و در بازارهاي امروز درك نمايد مديريت¬هاي رقابتي در بازارهاي رقابتي امروزه بستگي به اين دارد كه تمامي موارد نقايص و معايب چه كوچك و بزرگ از سيستم حذف شوند.

به همين دليل در مقايسه بازارهاي جهاني برخي از محصولات از قبيل اتومبيل، كاميون و ... كامپيوتر و ... با طيفي از محصولاتي كه كنترل كيفيت در آنها بصورت سنتي و با مفاهيم قديمي صورت مي¬پذيرد نتايج نااميد كننده¬اي حاصل مي¬شود زيرا اين گونه محصولات كه ارزش و كيفيت مورد انتظار مشتري را فراهم نمي¬نمايند ناچارا تنها به جستجوي بازار امروز مي¬پردازند.

اين نكته مويد آن است كه چرا رهبران امروزه شركتهاي جهاني به اين نتيجه رسيده¬اند كه كيفيت نه تنها يك موضوع مهم بلكه يك روش اساسي از مديريت و پايه اصلي براي راهنمائي، تقويت و حمايت شركتها است و چنانچه بتوانند كيفيت را در يك بخش از سازمان خود بهبود ببخشند نتيجه آن را در تمامي بخشها مشاهده خواهند نمود .

پنج فرايند كيفيت

امروزه مديران نوآور كه به دنبال رشد بين المللي كيفيت مي¬باشند آن را به عنوان پايه و اساس اصلي مديريتي خود قرار داده¬اند اين گونه رهبران و افراد خلاق بيشتر شركتهاي موفق امروزه را مديريت مي¬نمايند.

شركتهاي پيشرو براي رسيدن به تقاضاي بازارهاي جهاني و افزايش و حفظ ثبات كيفيت در مقايسه با رقبا مي¬بايست اينگونه مديران را كه به پنج حوزه فرايند كيفيت (به شرح ذيل) توجه كافي مي¬نمايند به كار گمارند.

1-    انجام فعاليتهاي بيشتر و موثرتر براي توسعه محصولات جديد و حفظ ارزش مورد نياز مشتري در بازارهاي جهاني شركت

2-    مديريت اثربخش در خصوص فعاليتهاي تامين كنندگان مواد و منابع مالي در بازارهاي جهاني

3-    ايجاد سيستم تشويقي، انگيزشي جهت نيروي انساني در جهت حمايت از فعاليتهاي بهبود كيفيت و توجه به اهميت و نقش تكنولوژي در شركت و همچنين مسئوليت و نقش هر فرد در انجام فعاليتهاي بهبود كيفيت

4-    تاكيد مجدد بر شرايط مالي و مادي حاصل از انجام فعاليتهاي كيفيت در شركت

5-    توسعه استراتژيهاي جديد و رهبري عملياتي خاص مباحث كيفيت در شركت

 

منابع

I.A.V.Feigen baum, total Quality control, Harvard Business Review, vol, 34 No. 6

اين مقاله در كنفرانس بين المللي كيفيت در سال گذشته ميلادي در توكيو ارائه گرديده است.

 

 

 

 

ترجمه و تدوين

آزاده آژير


 
 
توليد و مديريت ضايعاتالگو سازی عوامل موفقيت در صنايع توليدی ژاپن
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٧
 

 

توليد و مديريت ضايعات

الگو سازی عوامل موفقيت در صنايع توليدی ژاپن

 

آرش شاهين

دانشگاه اصفهان، گروه مديريت

 

 

چكيده

توليد محصول با كيفيت بالا و عاري از عيب از جمله اهداف استراتژيك محسوب مي شود كه هر سازماني را در دستيابي به سهم مناسب از بازار رقابت جهاني ياري مي نمايد. اين در حالي است كه كاهش و حذف ضايعات نقش مهمي را در رسيدن به هدف مزبور عهده دار است. در اين مقاله مدلي تحت عنوان «سيستم چرخه هاي تحقيق، روش و اجرا (IMI)» معرفي مي شود كه حاصل تجارب و موفقيتهاي صنايع توليدي ژاپن در زمينه بهبود مستمر مديريت ضايعات مي باشد. اين مدل شامل سه چرخه مرتبط بهم است و هركدام دربرگيرنده اجزاي مربوط به خود مي باشند. جمع بندي مطالب حاكي از آنست كه استفاده موفقيت آميز الگوي ژاپني نيازمند ادغام سيستماتيك مجموعه اي از تكنيك هاي كيفيت مي باشد. به بيان بهتر، اين امكان وجود دارد كه استفاده گزينه اي و منحصر بفرد تكنيكها منجر به برخي نتايج مطلوب گردد، ولي در نهايت موجب جلوگيري از بروز خطا و عدم ايجاد ضايعات نمي گردد. همچنين، از مزيتهاي مدل IMI مي توان به ويژگي بهبود مستمر اشاره نمود كه يكي از چرخه هاي سه گانه آنرا نيز تشكيل مي دهد. چون چرخه های کيفيت (QCs) يکی از مباحث مهم در مديريت کيفيت فراگير (TQM) بوده و از جمله مدلهای مشارکتی مي باشند که بهره گيری از کارکنان را در راستای تسريع تحقق اهداف سازمانی موجب می گردند، چگونگی تلفيق آنها با مدل IMI نيز معرفی شده است. به بيان بهتر، پيشنهاد نهايی اين مقاله تلفيق مديريت ضايعات با مديريت کيفيت فراگير را در قالب يک مدل جديد مشخص می نمايد.

 

مقدمه

غالباً مديريت ضايعات بعنوان يك چالش مهم در سطح جهاني مدنظر قرار مي‌گيرد، چرا كه در برخي موارد ضايعات تهديد كننده بهداشت عمومي و محيط بوده و حتي ممكن است بعنوان مانعي بر سر توسعه اقتصادي تلقي گردد. تا به حال راه‌حل‌هاي گوناگوني براي برخورد با اين مساله ارائه شده ‌است و كاهش ضايعات از جمله راه‌هايي می باشد كه شايد بيش از ساير روشها بر آن تاكيد شده است. اين درحالي است كه بروز ضايعات يك امر غيرقابل اجتناب به‌نظر مي‌رسد.

يك فرآيند توليد بهينه نتيجه كاهش و حذف ضايعات مي‌باشد. بنابر تعريف واژه‌نامه انگليسي وبستر، ضايعات به مفهوم مازاد بر توليد مي‌باشد. همچنين، شينگو در سال 1992 از كاركنان سازمانهاي مختلف نظر‌سنجي بعمل آورد و بر مبناي آن، ضايعات را در هفت گروه طبقه‌بندي و تعريف نمود:

 1. ضايعات مربوط به توليد مازاد بر ظرفيت
 2. ضايعات مربوط به فرآيند
 3. ضايعات مربوط به موجودي
 4. ضايعات مربوط به حمل و نقل
 5. ضايعات مربوط به توليد محصولات معيوب
 6. ضايعات مربوط به تأخيرهاي زماني
 7. ضايعات مربوط به حركت و كار سيستم‌هاي توليدي

در سالهاي اخير، بهبود كيفيت محصول به كمك تجربه موسسات ژاپني محور اصلي فعاليتهاي مشاوران صنعتي در كشورهاي غربي بوده ‌است. غالب اين فعاليتها براساس روشهايي همچون توليد بهنگام (JIT)، نگهداری بهره ور فراگير (TPM) و کنترل کيفيت فراگير (TQC) و روشهاي جامع ديگر انجام شده و بر مسائلي چون كاهش سطوح بالاي موجودي و ارتقاء سطوح كيفيت استوار بوده‌است. جالب توجه آنكه موسسات غربي در به ‌كارگيري تكنيكهاي ژاپني موفقيت شايان توجهي داشته‌اند. در اين مقاله، مدل IMI مورد مطالعه قرار می گيرد. اين مدل شامل تكنيكهاي كليدي كيفيت است که در ژاپن با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته و موجب شهرت اين كشور در زمينه مديريت ضايعات در جهان گرديده اند. همچنين، تلفيق آن با چرخه های کيفيت از موارد ديگری است که مورد تاکيد قرار گرفته است. هدف اين مقاله در واقع معرفي و ارائه يك مدل جديد و جامع بهبود مستمر در زمينه مديريت ضايعات مي‌باشد که بتواند از مزيتهای مشارکت کارکنان بنحو مطلوبی بهره مند گردد.

 

پيشنهادات

سيستم IMI

سيستم IMI در واقع مدلي تلفيقي از نظريات ايشي كاوا، هيرانو و دمينگ مي‌باشد. اين مدل شامل سه چرخه مرتبط و درگير با هم مي‌باشد كه در نهايت فرآيند بهبود مستمر را موجب مي‌گردند. اين سه چرخه شامل چرخه پژوهش، چرخه روش و چرخه اجرا می باشند كه مجموعاً چرخه IMI را تشكيل مي‌دهند (شكل 1). در ادامه، هريك از چرخه‌هاي مزبور معرفي مي‌گردند.

 

 

چرخه پژوهش

چرخه پژوهش در واقع بر مبناي روش 4M و براساس نظريات ايشي كاوا توسعه يافته‌ است (شكل 2). روش 4M روشي مناسب و موثر براي تعيين اقدامات اصلاحي، محدوديتهاي موجود و چگونگي رفع آنها در راستاي بهبود عملكرد مي‌باشد. در واقع روش 4M راهكار مناسبي براي تعيين عناصري است كه مي‌توانند موجب تسهيل حركت چرخه PDCA گردند. به بيان بهتر، به كمك روش 4M، محدوديتها و چالش‌هاي اساسي فرآيند توليد مشخص گرديده و راههاي غلبه بر موانع و محدوديتها براي هر يك از عناصر فرآيند در راستاي بهبود عملكرد، معين مي‌گردد. «4M» مبين انسان، ماشين، مواد و روش كار مي‌باشد. اولين M يعني انسان مربوط به كاركنان است و منظور از كاركنان، اپراتورها و مديريت مي‌باشد كه بايستي نسبت به پيشبرد اهداف برنامه بهبود مستمر متعهد باشند. افراد مورد نظر بستر فرهنگي مناسب را براي اعمال تغييرات در سازمان ايجاد مي‌نمايند. M دوم يعني ماشين مربوط به شاخصهاي ارزيابي ماشين‌آلات مي‌باشد و اثربخشي آنها را اندازه‌گيري مي‌كند (بطور مثال، شاخص نگهداري ماشين‌ها بعنوان يك شاخص پيشگيرانه). سومين M شامل مواد اوليه مي‌باشد كه بايد پيش از فرآيند از بي‌نقص بودن آنها اطمينان حاصل نمود. اين امر موجب كاهش اقلام دوباره‌كاري و ضايعات مي‌گردد. بالاخره، مورد چهارم، يعني روش مربوط به مطالعه‌اي است كه طي آن از انتخاب روش‌هاي صحيح كار، استاندارد شده و قابل اجرا توسط كاركنان، اطمينان حاصل مي‌گردد. استفاده از 4M موجب تمركز بر نقاط مهم و بحراني فرآيندهاي كاري می گردد كه بايد بهبود داده شوند.

 

 

 

چرخه روش

چرخه روش (شكل 3) توسط هيرانو (1988) پيشنهاد گرديد. چرخه روش دربرگيرنده فعاليتهاي كليدي است كه براي رسيدن سازمان به عملكرد ناب، ضروري مي‌باشند. اين چرخه شامل زير ساختار‌هايي است كه موجب حذف ضايعات و اعمال بهبود مي‌گردند. چهار مورد از مهمترين اين زيرساختار‌ها عبارتند از:

 1. تغيير در سطح آگاهي كاركنان
 2. 5S
 3. توليد پيوسته
 4. توليد بهنگام (JIT) و عمليات و دستورالعملهاي استاندارد

 

 

 

2-1- فاز تغيير در سطح آگاهي كاركنان

تغيير در سطح آگاهي كاركنان مستلزم تغيير در طرز تفكر سنتي مديريت و ترويج ديدگاههاي جديد در سازمان مي‌باشد. بطور مثال، در توليد سنتي، تمركز بر توليد انبوه حجمهاي بالاي محصول موجب محدود سازي قابليت انعطاف سيستم توليد مي‌گردد. اين درحالي است كه در شكلهاي نوين توليد مانند توليد ناب، اين محدوديت بايد به‌نحو موثري از ميان برداشته ‌شود.

2-2- 5S

5S در واقع مبنايي براي يك برنامه بهبود فراگير به ‌شمار مي‌رود. در اين روش بر مشاركت فراگير كاركنان تاكيد گرديده و از مراحل بهبود، اطمينان حاصل مي‌گردد. همچنين در اين شيوه، مسير حركت به سمت بهبود هميشه واضح و شفاف مي‌باشد. 5S شامل موارد زير است:

 • سازمان‌دهي (Seiri): چيدمان مناسبتر اقلام مورد نياز در كارگاه و تفكيك اقلام ضروري از اقلام غيرضروري.
 • نظم‌دهي (Seiton): استقرار تسهيلات با اولويت‌بندي در محلهاي مناسب و مرتب نگه‌داشتن محيط كار.
 • نظافت (Seiso): تميز كردن محيط و ابزار كار توسط شاغل در تمامي رده‌هاي شغلي.
 • استانداردسازي (Seiketsu): تميز بودن و مرتب بودن محيط و ابزار كار بطور مستمر.
 • نظم و مشاركت نيروي كار (Shitsuke): نظم كاركنان، پيروي از دستورالعملها و رويه های كاري و استفاده از آموزش‌هاي ضمن كار براي ترويج مفاهيم چهارگانه قبلي ميان كليه كاركنان و مشاركت آنها در فعاليتهاي مورد نظر.

بهبود در روش 5S مي‌تواند با درنظر گرفتن هريك از عناصر 4M، اعمال گردد. اين امر بوسيله انجام همه فعاليتهاي 5S بايكديگر و يا انجام جداگانه هريك از آنها ميسر است.

2-3- توليد پيوسته

توليد پيوسته به مفهوم توليد يك محصول در زمان مشخص و از طريق فرآيندهاي متفاوت مي‌باشد كه طبق ترتيب مناسبي پشت سرهم انجام مي‌شوند. سرعت توليد در اين سيستم زياد بوده و كاهش موجوديهاي حين فرآيند و كاهش ضايعات از ويژگيهاي آن است. از سوي ديگر، در اين‌گونه سيستمها، استفاده از كاركنان با مهارتهاي مختلف، با توجه به ترتيب توالي ماشين‌ها و ابزار‌آلات ميسر مي‌باشد. در جدول (1)، فهرستي از ويژگيها در دو سيستم توليد دسته‌اي و پيوسته با يكديگر مقايسه شده‌اند.

جدول 1- ويژگيهاي سيستم‌هاي توليد پيوسته و دسته‌اي

توليد پيوسته 

توليد دسته‌اي

طرح استقرار تسهيلات U شكل است.

طرح استقرار بصورت سلولي است. 

يك محصول در پايان خط توليد بدست مي‌آيد. 

هر سلول مي‌تواند يك محصول توليد كند و بنابراين توليد بصورت انبوه است.

موجودي حين فرآيند مورد نياز نيست.

توليد نيازمند موجوديهاي حين فرآيند است. 

امكان استفاده از كاركنان با مهارتهاي مختلف.

امكان استفاده از كاركنان با مهارتهاي خاص. 

امكان بازرسي در هر مرحله از فرآيند. 

امكان بازرسي فقط در مرحله پاياني فرآيند. 

 

2-4- JIT براي عمليات و دستورالعملهاي استاندارد

JIT دربرگيرنده كليه جنبه‌هاي توليد مي‌باشد و برحصول اطمينان از قابليت دسترسي به كيفيت مورد نياز با كميت مشخص و دقيق در زمان و مكان معين متمركز است. اين روش موجب ترغيب سازمان به حذف ضايعات مي‌گردد. اين امر بويژه در زماني صورت مي‌پذيرد كه ضايعات همه فعاليتهايي را در برگيرد كه ارزش افزوده ايجاد نمي‌نمايند. JIT شامل مجموعه‌اي از تكنيكهاي ساخت و توليد مي‌باشد كه با زمانهاي انتظار خط توليد و سفارش و خريد و سطوح موجودي در هر مرحله از فرآيند در ارتباطند. در اين ميان استراتژيهايي نيز روش مزبور را پشتيباني مي‌نمايند كه برخي از آنها عبارتند از طراحي استقرار تسهيلات، طراحي محصول، برنامه‌ريزي و زمان‌بندي توليد، جريان مواد، زنجيره تامين و جنبه‌هاي انساني سيستم توليد. اصولاً JIT مبتني بر عناصر زير مي‌باشد:

 • كاهش سطوح موجودي؛
 • كاهش موجودي حين فرآيند (محصولات نيمه ‌ساخته)؛
 • كاهش زمانهاي راه‌اندازي ماشين آلات؛
 • كاهش زمانهاي انتظار در خطوط توليد؛
 • كاهش قطعات اسقاطي و دوباره‌كاري‌ها؛
 • آسان‌سازي فرآيندها؛
 • بهبود كيفيت محصول؛
 • بهبود نگهداري پيشگيرانه تجهيزات؛
 • بهبود سيستمهاي ارتباطي در داخل بخشهاي مختلف و مابين آنها؛ و
 • بهبود اثربخشي كلي كارخانه.

عامل شتابدهنده سيستم JIT، استاندارد سازي عمليات و دستورالعملها مي‌باشد. اين امر به مفهوم توليد سريع در پايين‌ترين سطح ضايعات با استفاده از رويه‌ها و روشهاي كارا مي‌باشد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه JIT نه تنها با عمليات توليدي در ارتباط است، بلكه دستورالعملها و تكميل گزارشات و فرم‌ها را نيز بعنوان بخشي از فرآيند كلي، دربرمي‌گيرد. در JIT چنين فرض مي‌شود كه منشاء ضايعات تنها در قسمت سخت‌افزاري و فني عمليات وجود ندارد، بلكه در بخشهاي نرم‌افزاري عمليات نيز ممكن است موجود باشد.

 

چرخه اجرا

براي به فعل در آوردن آنچه تاكنون گفته شد، وجود يك چرخه ديگر نيز ضروري به ‌نظر مي‌رسد. اين چرخه، چرخه اجرا ناميده مي‌شود و در واقع، همان چرخه PDCA مي‌باشد (شكل 4). براي تحقق اهداف هر يك از فعاليتهاي اين چرخه، سازمان و كاركنان آن مي‌بايست فعاليتهاي اجرايي را به‌طور منظم و سيستماتيك انجام دهند. چرخه PDCA شامل مراحل زير است:

 • برنامه‌ريزي (P): تعيين و تعريف برنامه جهت دستيابي به اهداف.
 • اقدام (D): آزمون برنامه‌هاي تعريف شده بوسيله اجراي يك طرح آزمايشي.
 • بررسي (C): بررسي تحقق نتايج مطلوب توسط آزمايش‌هاي انجام شده.
 • اقدام اصلاحي (A): درصورت حصول نتايج مطلوب آزمايشها،‌ترميم آنها به سطح كل سازمان.

درصورت عدم تحقق اهداف، بررسي دلايل عدم موفقيت و راههاي اصلاح و بهبود در قدم‌هاي بعدي صورت می پذيرد. اين امر خود نيازمند تكرار چرخه PDCA مي‌باشد و يا حتي فراتر از آن، نيازمند برگشت به عقب و آزمون مجدد نتايج حاصل از چرخه‌هاي ديگر، يعني چرخه‌هاي روش و پژوهش مي‌باشد.

 

 

QC: عاملی برای تلفيق IMI و TQM

با آنكه مدل ارائه شده از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد، ولي به‌نظر مي‌رسد بكارگيري و اجراي آن نيازمند استفاده از ظرفيت‌هاي بيشتري از سازمان، بويژه نيروي انساني آن مي‌باشد. در مؤسسات ژاپني، مكانيزم و ساختار اصلي كه براي اجراي برنامه‌هاي بهبود در راستای نظامهای مديريت کيفيت فراگير (TQM) مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چرخه‌ كيفيت مي‌باشد. چرخه‌هاي كيفيت شامل نيروهاي فعالي مي‌باشند كه وظيفه به فعل درآوردن استراتژيهاي سازماني را برعهده دارند. اين افراد در قالب يك برنامه بهبود كيفيت نظير هوشين كانري و يا گسترش خطي مشي كيفيت، فعاليتهاي اجرايي بهبود را پشتيباني مي‌كنند. در چرخه‌هاي كيفيت، كاركنان از بخشهاي مختلف سازمان مشاركت دارند و موجب انتقال اطلاعات بهبود كيفيت به كليه كاركنان در همه سطوح مي‌گردند. ركن اصلي چرخه‌هاي كيفيت، استفاده از تكنيكهاي كنترل كيفيت براي حل مشكلات و مسائل مي‌باشد. اين تكنيك‌ها شامل ابزارهاي مقدماتي كنترل كيفيت مي‌باشند كه عبارتند از برگه‌هاي بازبيني، نمودارهاي پارتو، نمودارهاي علت و معلول، نمودارهاي كنترل، نمودارهاي وابستگي بين عوامل و هيستوگرامها. البته استفاده از ساير ابزارهاي آماري نظير احتمالات، تحليل همبستگي، تحليل رگرسيون، تحليل واريانس، طراحي آزمايشها و آزمون قابليت اطمينان نيز ازنظر كمي براي تحليل علمي مشكلات و مسايل مفيد مي‌باشند. با توجه به آنچه گفته شد، مدل IMI قابل توسعه بوده و می توان آنرا با روشهای مورد اشاره تلفيق نمود. بعنوان مثال، پيشنهاد ارائه شده در شکل (5)، در واقع يک مدل جامع برای بهبود مستمر مديريت ضايعات می باشد که کليه مباحث مطرح شده در اين مقاله را شامل می گردد. همانگونه که در شکل مشخص است، ابزارهای کنترل کيفيت، ساير ابزارهای آماری و روش های پيشرفته بهبود مستمر مانند شش سيگما از چرخه های کيفيت پشتيبانی می نمايند و حرکت چرخه کيفيت موجب حرکت چرخه اجرا در مدل IMI می گردد که اين امر خود موجب حرکت ساير چرخه های مدل مزبور می گردد. لازم به توضيح است که در مدل پيشنهادی شکل (5)، دو چرخه اجرا وجود دارد. چرخه اول همان چرخه اجرا در IMI است و چرخه دوم، چرخه ای است که موجب بهبود مستمر فعاليتهای چرخه کيفيت می گردد. در هرحال، اجراي برنامه‌هاي بهبود مقوله‌اي است كه مي‌بايست توسط روشهاي تيمي به انجام برسد و اين مقاله نيز استفاده از روشهاي تيمي و مشاركت كاركنان را در اين زمينه توصيه مي‌نمايد، چرا که روشهاي تيمي موجب افزايش تعهد كاركنان و احتمال موفقيت برنامه‌هاي بهبود مي‌گردند.

 

 

نتيجه گيری

آنچه در اين مقاله ارائه گرديد، مجموعه‌اي از چرخه‌هاي مختلف بود كه با حركت آنها، مجموعه فعاليتهاي يك موسسه دچار تحول گرديده و ضايعات احتمالي، كنترل، ريشه‌يابي و حذف مي‌گردند. با مطالعه نحوه به‌كارگيري تكنيكها و روشهاي بهبود كيفيت توسط ژاپني‌ها، چنين به‌نظر مي‌رسد كه موفقيت كامل و تضمين شده برنامه‌هاي مزبور مستلزم تلفيق روشهاي مورد استفاده و به‌كارگيري سيستماتيك آنها مي‌باشد. استفاده منحصر به‌فرد و موردي از تكنيكهاي بهبود ممكن است به موفقيتهاي ناچيزي بيانجامد، ولي در بلندمدت منجر به شكست شده و موجبات نااميدي سازمانها را فراهم مي‌آورند. تنها بوسيله تركيب مناسب روشهاي مزبور است كه سازمانها قادر به كاهش ضايعات نه‌تنها درون فرآيند توليد، بلكه در خارج از آن نيز مي‌باشند. موفقيت در برنامه‌هاي بهبود تنها از طريق پشتكار و تعهد كليه كاركنان مشاركت‌كننده در برنامه كاهش ضايعات ميسر است.

در مجموع، در اين مقاله يك مدل جامع داراي چرخه های متصل بهم ارائه شد که هدف آن بهبود مستمر مديريت ضايعات می باشد. در واقع هريك از چرخه‌هاي مدل پيشنهادی در ارتباط و اثرگذاري متقابل با يكديگر می باشند. درگيري چرخه‌ها با يكديگر به‌گونه‌اي صورت مي‌پذيرد كه فعاليتهاي بهبود مستمر بطور سيستماتيك تعريف شده، ارزيابي شده و اجرا مي‌گردند. مدل پيشنهادي از اين‌ نظر حائز اهميت مي‌باشد كه موجب مي‌گردد سازمانها آنرا باتوجه به نيازهاي ويژه خود مورد استفاده قرار دهند، ضمن آنكه نسبت به اعمال بهبود مستمر نيز اطمينان حاصل مي‌نمايند. بطور کلی مزيت مهم مدل پيشنهادی، حصول اطمينان از بكارگيري همه نيروهاي لازم براي فرآيند بهبود مي‌باشد. اين امر باتوجه به موارد زير صورت مي‌پذيرد:

 • نياز به تعريف سيستماتيك از مسائل، مشكلات و محدوديتها (بوسيله چرخه پژوهش).
 • نياز به ارزيابي و استفاده از روشها و رويه‌هاي متفاوت براي دستيابي به اهداف (بوسيله چرخه روش).
 • نياز به برنامه‌ريزي دقيق و شفاف چگونگي پياده‌سازي و اجراي روشهاي انتخابي در سازمان و تعيين منابع و اقدامات ضروري براي تحقق واقعي اهداف اجرايي (بوسيله چرخه اجرا).
 • نياز به استفاده از روشهای تيمی و مشارکت کارکنان از کليه سطوح سازمانی (بوسيله چرخه های کيفيت).
 • نياز به پشتيبانی چرخه های کيفيت (بوسيله روشهايی مانند ابزارهای مقدماتی کنترل کيفيت و ساير ابزارهای آماری).
 • نياز به بهبود مستمر فعاليتهای چرخه های کيفيت (بوسيله PDCA يا شش سيگما).

 

منابع

 1. Cardinali, R. (2001), "Waste management: A missing element in strategic planning", Work Study, Vol. 50, No. 5, pp. 197-201.
 2. Chase, R. B., Aquilano, N J., and Jacobs, F. R. (2001), Operations management for competitive advantage, 9th ed., McGraw-Hill/Irwin, New York, NY.
 3. Deming, W. E. (1986), Out of the crisis, MIT Press, Cambridge, MA.
 4. Hirano, H. (1988), JIT factory revolution: A pictorial guide to factory design of the future, Productivity Press, Cambridge, MA.
 5. Ishikawa, K. (1985), Guide to quality control, Asian Productivity Press, Tokyo.
 6. Reid, R. D. and Sanders, N.R. (2002), Operations management, John Willey & Sons, Inc., NewYork, NY.
 7. Shingo, S. (1992), The Shingo production management system, Productivity Press, Cmbridge, MA.
 8. Schonberger, R.J. (1982), Japanese manufacturing techniques, Collier Macmillan Publishers, London.
 9. Tennant, G. (2001), Six Sigma: SPC and TQM in manufacturing and services, Gower Publishing Co., Aldershot, England.

Wiklund, H. and Wiklund, P. S. (2002), "Widening the Six Sigma concept: An approach to improve organizational learning", Total Quality Management, Vol. 13, No. 2, pp. 233-239.


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →