ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

ارزيابي آمادگي الکترونيکي ِ بنگاههاي دولتي براي دولت الکترونيکي
نویسنده : ناصر - ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢۸
 

ارزيابي آمادگي الکترونيکي ِ بنگاههاي دولتي براي دولت الکترونيکي

 

سيما عقيلي1، دکتر منصور اميني لاري2، نفيسه شبيب3

1- کارشناس ارشد فناوري اطلاعات، گرايش تجارت الکترونيک دانشگاه شيراز

2- دانشگاه شيراز 3- دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شهر مجلسي

 

چكيده:

امروزه تغيير از دنياي سنتي به دنياي الکترونيکي يکي از مهمترين موضوعات و چالشهاي سياسي مشترک دنياست و به سادگي پياده سازي يک سيستم جديد IT نيست، بلکه يک تغيير کلي است که بر تمام مدلهاي کسب و کار و انجام امور تأثير مي گذارد و تأثير ميپذيرد و آنها را به نحوي متفاوت اما بهتر به مرحلۀ اجرا مي گذارد. براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارايي و اثربخشي چه در درون دولتها و چه در بين آنها، کسب آمادگي از اصول مهم و اساسي موفقيت در اين زمينه است. آمادگي الکترونيکي و مديريت اين گذر از دولت سنتي به دولت الکترونيکي، بصورت شانسي و تصادفي حادث نشده و بسيار پيچيده و نيازمند تلاش مي باشد. در اين مقاله مي خواهيم با ابزاري ساده به ارزيابي ِ ميزان آگاهي سازمانها و مراکز از پياده سازي مؤثر و کاراي دولت الکترونيک، کمک نماييم.

 

 

1- مقدمه

فناوری اطلاعات درواقع عبارت از ارائه یکسری راهکار است، اما دولت الکترونیکی صحبت از تغییر شیوه انجام امور در مراکز، سازمانها و ادارات بگونه ای مبتنی بر استفاده بهینه از فناوری می نماید. آمادگي الكترونيكي بعنوان توانايي پذيرش و به كارگيري فناوري اطلاعات در جوامع تعریف می گردد و داراي چهار مولفه بنگاه‌هاي اقتصادي، شهروندان، زيرساخت‌ها و دولت‌ها است[1]. دولت‌ها از مهم‌ترين مؤلفه های آمادگي الكترونيكي در كشورها محسوب مي‌شوند، لذا هماهنگی دولتها در بهره گیری از اقتصاد دیجیتال نقش مهمی را ایفا می کند. به منظور ارزیابی ميزان بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي مختلف از ارزیابی الکترونیکی استفاده می گردد. بینش حاصل از این ارزیابی علاوه بر تسهیل و تسریع در اجرای دولت الکترونیک و حفظ منابع، به دولتها در حفظ توان رقابت ديجيتال و ايجاد و گسترش زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، کمک می نماید که منجر به كاهش شكاف ديجيتالي می گردد.

بطور کلی براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي مدل‌هاي متفاوتي از جمله CSPP, CID, APEC, MOSAIC, EIU و ITU وجود دارد كه شاخص‌ها و روش‌هاي متفاوتي را براي سنجش آمادگي الكترونيكي ارايه داده‌اند. همانطور که Briges.org(2001a) نیز در گزارشات خود نشان داده اند[2]، ابزارها و مدلهای موجود برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی همپوشانی زیادی دارند، بعنوان مثال با این که سازمانها هرکدام تعریف و معیارهای خاصی از آمادگی الکترونیکی دارند، با این حال اغلب آنها زیرساخت فیزیکی، سطح ICT مورد استفاده، نیروی انسانی و آموزش، محیط سیاسی را بعنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفته اند[3]. این تنوع و گوناگونی در استانداردهای آمادگی الکترونیکی، نیاز به تعیین یک روش کلی برای ارزیابی را نشان می دهد. در این مقاله ما با تمرکز برمؤلفۀ«دولتها»، معیارهایی را برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی ارائه خواهیم داد و مواردی چون "اصول تجارب برتر" و "ریسکهایی که باید مدیریت شوند" را در"رهبری و نظارت"، "امورمالی و اعتبارات"، "مردم"، "قانون"، "دسترسی و آمادگی مشتری"، "محرمانگی" و "امنیت" به تفصیل بیان خواهیم کرد.

 

2- دولت الکترونیک

اصولا تعریف واحدی در باره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است.
امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمان‌های تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می‌شود
[4]. شرایط پیش نیاز اجرای دولت الکترونیک به نیازهای اساسی جامعه بستگی دارد. بعنوان مثال سطح زیرساختهای فنی، چارچوب قوانین و مهارتهای تخصصی مورد نیاز برای دولت الکترونیک به اهدافی که دنبال می شوند، بستگی دارند، اما اگر نیازها تغییر کنند، چگونه دولت می تواند میزان آمادگی برای دولت الکترونیک را ارزیابی نماید؟[5]. لذا کسب یک آمادگی برای ایجاد یکچنین تغییر بزرگی از اصول مهم و اساسی موفقیت در این زمینه است. در همین راستا از چند سال پیش طرح جدیدی موسوم به «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات» یا به صورت خلاصه «تکفا» توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی که متولی طرح ریزی برنامه های کلان دولت است ، پایه گذاری شد. هدف طرح تکفا در یک بعد توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کارکنان دولت و دستیابی به دولت الکترونیک و در بعد دیگر پرورش عموم جامعه برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره بود[6]. متولیان طرح تکفا برای دستیابی به ملزومات اجرای موفق طرح با بخش خصوصی به همکاری پرداختند که از نتایج این همکاری می توان به انتشار کتابهای مختلف در زمینه مهارت های ICDL و برگزاری کلاسهای کاربری رایانه در ادارات وسازمانهای دولتی و خصوصی اشاره کرد.

در کشور ما نیز از ابتدای سال 2005 ، مراکز آموزش مهارت های IT با هدف آموزش شهرنشینی الکترونیک ، مهارت های IT و کاربری رایانه در این مسیر قدم نهاده اند و به این ترتیب مراحل بومی سازی استاندارد شهروند الکترونیکی آغاز شده است. در حال حاضر نسخه بومی شده استاندارد شهروند الکترونیکی در حال آموزش و اجرااست.

مقاله حاضر با هدف یاری رسانی به بنگاهها در رویارویی با چالشها و استفاده از فرصتها و منافع و نیز مدیریت ریسکها و عواملی است که دولت الکترونیکی آشکار خواهد ساخت.

 

2-1- رهبری و نظارت

اصول تجارب برتر

 

ریسک هایی که باید مدیریت شوند

 

2-2-امور مالی و اعتبارات

مزایای دولت الکترونیک می تواند عمیق باشد اما ممکن است سرمایه گذاریهای مالی نیاز داشته باشد.

 

اصول تجارب برتر

 

ریسک هایی که باید مدیریت شوند

 

2-3- مردم

جدیت و تعهد انفرادی در توسعه، پیاده سازی و حمایت از دولت الکترونیکی، کارایی ومؤثر بودن آن را می رساند.

 

اصول تجارب برتر

 

ریسک هایی که باید مدیریت شوند

 

2-4- قانون

اجرای دولت الکترونیک، نیازمند دستورالعمل های ثابت قانونی و برآوردن احتیاجات در زمینه قانونگذاری است[7].

 

اصول تجارب برتر

 

ریسک هایی که باید مدیریت شوند

 

2-5- دسترسی و آمادگی مشتری

خدمات دولت الکترونیک با توجه به آمادگی مشتریان در استفاده از مزایای خدمات آنلاین طراحی می شوند.

 

اصول تجارب برتر

 

ریسک هایی که باید مدیریت شوند

 

2-6- محرمانگی

جهت کسب اعتماد و اطمینان به دولت الکترونیکی حفظ محرمانگی ضروری است. با به اشتراک گذاشتن اطلاعات بصورت امن و بیطرف، مزایای بالقوه ای برای هر دو طرف، هم دولت الکترونیکی و هم مشتریان عاید خواهد شد.

 

اصول تجارب برتر

 

ریسک هایی که باید مدیریت شوند

 

2-7- امنیت

یک سیستم امنیتی مؤثر برای حفاظت از شبکه، کاربردها و داده ها برای یک دولت الکترونیکی بسیار حیاتی و ضروری است.

 

اصول تجارب برتر

 

ریسک هایی که باید مدیریت شوند

 

2-8- مدیریت اطلاعات و تکنولوژی

سیستم باید بطور انعطاف پذیری در مورد تطابق با تغییرات تکنولوژیکی، گسترش یابد و توانایی به اشتراک گذاری پیوسته اطلاعات را فراهم نماید.

 

اصول تجربیات برتر

 

ریسک هایی که باید مدیریت شوند

در بخش بعدی چک لیستی را برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاههای دولتی آورده ایم تا راهنمای آنها در موقعیت سنجی آنها نسبت به مسیری باشد که باید به سمت دولت الکترونیک بپیمایند و با استفاده از آن نقاط ضعف و قوت خود را دراین راستا شناخته و سریعتر به هدف خود نایل گردند.

 

3- ارائه یک چک لیست ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای بنگاههای دولتی

 

جدول1- چک لیست ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه های دولتی

رهبری و نظارت 

انجام شده  

درحال انجام 

پتانسیل 

یکپارچگی شهری ایجاد شده است 

   

مدیران ارشد و کارکنان صراحتا به لزوم استقرار دولت الکترونیک معتقدند

   

یک جهت یکسان با اهداف مشخص برای دولت الکترونیک در کل سازمان ایجاد شده است 

   

دولت الکترونیک یک جزء لاینفک از طرح ریزی های کسب و کار و استراتژیک بنگاه است

   

فرصتهای همکاری با دیگر سازمانها بطور دائم پیگیری و کشف می شوند 

   

در طرح ریزی بنگاه سنجش و معیاری برای اندازه گیری اهداف/نتایج دولت الکترونیکی ، مستند سازی شده است 

   

فعالیتهای دولت الکترونیک و پیشرفت آنها در قبال طرح ریزیها، دائماً نظارت می شود

   

به فرایندهای حیاتی پیشرودر توسعه، که به ایجادآمادگی، پتانسیل می دهند، اولویت داده شده است 

   

تجربیات برتر درزمینه دولت الکترونیک شناسایی و بکار گرفته شده اند 

   

پرسنل در رسیدن بنگاه به اهداف دولت الکترونیک درنظرگرفته شده اند

   

یک کمیته راهبردی برای رفع اشتباهات، توسعه و حفظ و نگهداری دولت الکترونیکی ایجاد شده است 

   

یک نفر برای ارائه راهنمایی های دولتی کاندید شده است 

   

شخص فوق یا کمیته راهبردی ، اتخاذ تکنولوژی و مجموعه استانداردهای ضروری را کنترل می نماید

   

کمیته یا شخص مسئول نظارت بر نتایج، جدیت و توانایی لازم و نیز منابع کافی برای تشخیص موضوعات و اقدام روی آنها را دارد 

   

ریسکها و تهدیدات دولت الکترونیک شناسایی، طرح ریزی و مدیریت شده اند 

   

مدیریت پروژه دولت الکترونیک جامع، قوی و سیستماتیک است

   

شعبات به خوبی با یکدیگر کار و تعامل می کنند 

   

یک دیدگاه مرحله ای در پیاده سازی اتخاذ شده است 

   

اعتبارات 

   

بنگاه استراتژی مشخص و مدونی برای اعتبار یابی پروژه های دولت الکترونیک دارد 

   

دیدگاه مالی و اعتباری بنگاه انعطاف پذیر بوده و قادر به پاسخگویی در برابر تغییرات سریع تکنولوژی است

   

دیدگاه مالی و اعتباری بنگاه بر اینست که احتمالاً در سالهای اول، هزینه ها بالاتر و منافع کمتر است 

   

اعتبار ها برای پروژه ها براساس میزان ارزش و کارایی اساسی شان ، اولویت بندی شده اند

   

سطح اعتبار، متناسب با انتظارات شهر است

   

سطح اعتبار، متناسب با اهداف دولت الکترونیک است 

   

میزان اعتبار برای شروع ِ توسعه کافی است 

   

میزان اعتبار برای حفظ و نگهداری و کارکرد پیوسته آن کافی است 

   

فرصتهای اعتباری الحاقی با دیگر سازمانها کشف شده است  

   

گزینه هایی برای دیدگاه های اعتباریابی نوآورانه یا جانشین، که با دولت الکترونیک ایجاد می شود، پی گیری شده است

   

سیستم نحوه مصرف اعتبار را نظارت می کند  

   

میزان برگشت سرمایه (ROI) به روش مناسبی محاسبه می شود

   

مردم 

   

پرسنل نسبت به لزوم و مزایای دولت الکترونیک اطلاع رسانی شده اند

   

پرسنل معنی حرکت به سمت دولت الکترونیک، نقششان در این زمینه و انتظاراتی که از آنان در این راستا هست را درک کرده اند 

   

بنگاه محرک و انگیزشهایی را برای افزایش مقبولیت تکنولوژی و تغییر به سمت فرایندهای کاری، ایجادنموده است  

   

بنگاه محرک و انگیزشهایی را برای تشویق کارکنان به تجدید مهارتها و جای گیری مجدد، ایجاد نموده است

   

بنگاه محرک و انگیزشهایی رابرای تشویق افراد با کارایی بیشتر ایجادنموده است

   

نحوۀ جای گیری پرسنل در بنگاه بگونه ای است که برای پیاده سازی و مدیریت تغییرات ناشی از دولت الکترونیکی انعطاف پذیر است

   

فرهنگ سازمانی از نیروهای کاری انطباق پذیر، انعطاف پذیر و سیار حمایت می کند 

   

موقعیت های کلیدی دولت الکترونیک شناسایی، تعریف وتکمیل شده اند 

   

تلاشها و شایستگی های دولت الکترونیک تعیین شده است 

   

مجموعۀ مهارتهای پرسنلی دائماً ارزیابی شده و با آنچه برای دولت الکترونیک لازم است مقایسه می شود

   

با آموزش سطح مهارتهای پرسنل همگام با توسعه تکنولوژی روز آمد شده است 

   

تغییرات در نیازهای پرسنلی فوراً مورد عملکرد قرار می گیرد 

   

فرصتها برای به اشتراک گذاشتن مهارتهای سطح بالای پرسنل بین بنگاهها کشف و در جای مناسب پیاده سازی شده است

   

قانون 

   

سیاستهای حقوقی درحین تحلیل کسب وکار،طراحی سیستم وپیاده سازی تعیین گشته اندتاموضوعات حقوقی و موانع آنها شناسایی و رفع گردند  

   

قانونگذاری و قانونهای موضوعی مرتبط با فعالیتهای دولت الکترونیک برای اطمینان از مطلوبیتشان مانیتورشده اند

   

دولت الکترونیک برای شناسایی موضوعات/موانع قانونی جدید مانیتور می شوند 

   

قوانین ثابت حقوقی برای معاملات/قراردادهای الکترونیکی ایجاد شده اند 

   

سیاست های حقوقی روشهایی را برای اطمینان از هویت طرف معامله، به تصویب رسانده اند

   

سیاست های حقوقی روشهایی را برای اطمینان ازتکذیب ناپذیری معاملات، به تصویب رسانده اند

   

وب سایتهای سازمان حاوی جملاتی مبنی بر اهداف و قوانین و مسئولیتها با اشاره به استفاده های نامناسب می باشد 

   

توافقنامه های طرف ثالث مسئولیتها و جبران خسارات را به تصریح مشخص می کنند

   

توافقنامه های طرف ثالث مالکیت اطلاعات و حقوق مالکیت معنوی را مشخص می کنند 

   

آمادگی مشتری و دسترس پذیری 

   

تحقیقاتی از مشتری جهت استفاده مورد انتظار از خدمات الکترونیکی انجام شده است 

   

تحقیقاتی از مشتری جهت انتقال خدمات الکترونیکی برروی رسانه ارجح مشتری (مانند کامپیوتر،تلفن) انجام شده است

   

تحقیقاتی از مشتری جهت اطمینان از قابلیت دسترسی همیشگی به خدمات الکترونیکی انجام شده است 

   

تحقیقاتی از مشتری جهت ایجاد رضایت از خدمات الکترونیکی ایجادشده است 

   

انتقال خدمات الکترونیکی بر طبق خواسته های مشتری انجام می شوند نه بر طبق ساختار سازمان 

   

کانالهای توزیع خدمات سنتی در جای مورد نیاز حفظ شده اند تا آن مشتریها بی بهره نشوند 

   

استراتژیهایی برای افزایش استفاده مشتری از اینترنت و تکنولوژیهای مربوطه پیاده سازی شده است

   

قابلیت دسترسی توسط افراد با نیازمندیهای خاص بعنوان استانداردی در طراحی خدمات الکترونیکی در نظر گرفته شده است 

   

برای دسترسی به وب سایت نیاز به نرم افزار یا سخت افزار خاصی نیست 

   

روشهایی برای ایجاد سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی ایجاد و ارائه شده است(مانند صفحات لمسی یا راهنمایی های آنلاین)

   

روشها، ابزار یا آموزشهایی برای کمک به افراد با نیازهای خاص یا با مهارتهای کمتر برای دستیابی به خدمات الکترونیکی ارائه شده است 

   

محرمانگی 

   

سیاستهای محرمانگی دولت الکترونیک مرتبا بازبینی می شوند

   

سیاستهای محرمانگی و مدیریت رکوردهای الکترونیکی، به اشتراک گذاری اطلاعات بی طرف و مستدلی را ترویج می کند که کارایی و اثربخشی داشته باشند 

   

هرکجا و هرزمان که اطلاعات شخصی کاربران خواسته شده، به صراحت بیان شده که: 

   

: چه اطلاعاتی و چگونه جمع آوری شده است

   

: چگونه اطلاعات جمع آوری شده استفاده می شوند و در چه صورت افشا می شوند 

   

: در صورتی که اطلاعات شخصی قرار است با طرف ثالثی به اشتراک گذاشته شود، چه اطلاعاتی به اشتراک گذاشته می شود و هدف چیست 

   

: کاربران می توانند درخواست نمایند که اطلاعاتشان با هیچ طرف ثالثی به اشتراک گذاشته نشود

   

: چگونه سازمان صحت و امنیت اطلاعات شخصی ای که دریافت می کند را حفظ می نماید 

   

: چگونه افراد می توانند اطلاعاتشان را بررسی و یا اصلاح نمایند 

   

: چه اطلاعاتی غیر عمدی جمع آوری ویا تبادل می شوند(مانند کوکی ها) 

   

: چگونه درارتباط با موضوعات مرتبط با محرمانگی با سازمان می توان تماس گرفت 

   

اطلاعات، دسته بندی شده و بر مبنای حساسیت آنها و برطبق قوانین افشا سازی ِهرکدام، یک سطح حفاظتی برای آنها درنظر گرفته شده است 

   

دسته بندی داده ها مرتباً باز بینی می شود تا از صحت جمع آوری و ذخیرۀ داده های دسته بندی شده اطمینان حاصل گردد، بخصوص اینکه آیا هنوز مورد نیازاند یا نه

   

تولیت داده ها برای نوع داده هایی که به طرف ثالث ارسال یا دریافت می شود، تعریف شده است 

   

محدودیت افشا بطور رسمی توسط پرسنل و طرفهای ثالثی که به آن اطلاعات دسترسی دارند، پذیرفته شده است

   

جریمۀ متناسبی برای متخلفان محرمانگی در نظر گرفته شده است 

   

امنیت 

   

امنیت از ملاحظات کلیدی در طرح ریزی، توسعه و عملیات دولت الکترونیک است 

   

روالها، طرح ها و سیاست های امنیتی مستند سازی شده و برای اشخاص و طرفهای ثالثی که به سیستم، داده ها یا تجهیزات دسترسی دارند اعمال می شود

   

یکنفر بعنوان مدیر امنیت سیستمهای اطلاعاتی معرفی شده که فعالیتها را مطابق با رهنمودهای دولتی انجام می دهد 

   

بطور مرتب ارزیابی ریسکها انجام می شود تا به تغییرات سیستم یا محیط عملیاتی پاسخ داده شود

   

امنیت یک مسئولیتی است که بین سازمان و افراد درگیر آن به اشتراک گذاشته شده است 

   

آموزشهای پیوسته ای دربارۀ امنیت برای پرسنل مربوطه در نظر گرفته شده است 

   

تمام طرفهای درگیر دارای گواهی CA هستند

   

مکانیزمهای مؤثر برای حفاظت از تهدیدهایی مانند ویروسها و هکرها و سابوتاژ در نظر گرفته شده است

   

مکانیزمهای مؤثری جهت ایجاد یک ارتباط امن روی اینترنت ایجاد شده تا بتواند ترافیک را از افشا یا تغییر غیر مجاز مصون نماید 

   

مکانیزمهای مؤثری بکار گرفته شده تا تعاملات تکذیب ناپذیر گردند 

   

دارای تست نفوذ: یک موجودیت حقیقی امنیت اینترنت راتست می کند یا ازبیرون دراتصالات راه دور شماره گیری می نماید

   

بازبینی تشخیصی: یک بازبینی داخلی مفصل از آن قطعاتی از سیستم که مرتبط با امنیت هستند 

   

بازبینی کنترل های عمومی: بازبینی کنترلهای عمومی، شامل سیاست ها و روالها

   

سیستمی برای شناسایی نفوذ امنیتی ایجاد شده است 

   

فعالیت های غیر مجاز و فعالیتهای غیر عمدی سیستم مشخص شده اند 

   

دسترسی افراد به سیستم ها و اطلاعات کاملاً کنترل شده است 

   

عملیات امدادی برای بحران های مرتبط با دولت الکترونیک طرح ریزی شده و مرتباً بازبینی می شوند

   

مدیریت اطلاعات و تکنولوژی 

   

یک متدولوژی رسمی برای توسعه سیستم/کاربرد دولت الکترونیک طراحی شده و برای تمام پروژه های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) استفاده می شود

   

روال های در سطح دولتی، برای خرید منابع تکنولوژی پی گیری شده اند

   

استانداردهای در سطح دولتی و رهنمودها برای تعاملات و استفاده از اطلاعات بصورت همکاریهای داخلی ایجاد شده است 

   

کاربردهای استاندارد در هرکجا که لازم بوده استفاده شده است 

   

System component انتخاب شده تا در تکنولوژی یا تأمین کنندۀ خاصی قفل نشویم (مثلاً سیستم باز انتخاب شده)

   

سیستم برای یکپارچگی با پایگاه های داده و کاربردهای مهم داخلی و بیرونی طراحی شده است 

   

سیستم آمادگی تغییرات را درصورت لزوم دارد 

   

مزایای بخشی در تعیین اینکه آیا اطلاعات در سیستمهای موجود باید قابل دسترسی باشند یا خیر و نیز چگونگی آن درنظرگرفته شده است

   

ارتباطات مستمری با دیگر سازمانهای مرتبط جهت شناسایی فرصتها برای به اشتراک گذاشتن منابع تکنولوژی وجود دارد 

   

ارتباطات مستمری بادیگرسازمانهای مرتبط جهت تعریف داده ها در قالبی که ازطریق آن به اشتراک گذاری آنها ساده باشد، وجود دارد

   

تکنیک های نظارت و مدیریت پایگاه اطلاعات بکارگرفته شده تا مطمئن شویم داده ها سازگار، صحیح، به روزو کامل بوده و بطور مناسبی فرآوری شده اند 

   

استانداردهای مرتبط با کارایی و قابلیت اعتماد سیستم تعریف و مطلوبیت آنها نظارت شده است 

   

سیستم بطور پیوسته نظارت می شود تا تغییرات سیستمی غیر مجاز در آن رخ ندهد

   

 

 

4- نتیجه گیری

در این مقاله ما با تمرکز بر«دولتها» بعنوان یکی از ممترین مؤلفه های آمادگی الکترونیکی، معیارهایی را برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی ارائه نمودیم و مواردی چون "اصول تجارب برتر" و "ریسکهایی که باید مدیریت شوند" را در"رهبری و نظارت"، "امورمالی و اعتبارات"، "مردم"، "قانون"، "دسترسی و آمادگی مشتری"، "محرمانگی" و "امنیت" به تفصیل بیان کردیم و بر مبنای این معیارها چک لیستی را برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه های دولتی برای پذیریش دولت الکترونیکی ارائه نمودیم. بعنوان یک نتیجه کلی می توان گفت لازمۀ یک پیاده سازی موفق از دولت الکترونیک داشتن 1- یک فرماندهی و هدایت قوی و در واقع یک مدیریت ارشد 2-یک طرح ریزی مؤثر 3- تمرکز روی نتایج 4- نظارت پیوسته و مداوم، می باشد.

 

مراجع

 

1. روزنامه فناوران اطلاعات، «مفاهيم، ضرورت‌ها و روش‌هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي ( بخش نخست) »، شماره 10041، (17 مهر 1386). برگرفته در تاریخ 5/1/88 از: http://www.itmen.ir/main1.asp?order=print&a_id=10041

2. Bridges.org (2001a). "Comparison of E-Readiness Assessment Models". Retrieved: August 16, 2004, from http://www.bridges.org/ereadiness/report.html.

3. Vosloo, S., Van Belle, J., (2005). "E-Government and the E-Readiness of Non-Profit Organisations in the Western Cape, South Africa".

4. گرامی، م. «دولت الکترونیک را بهتر بشناسیم». (25/9/87). برگرفته در تاریخ 5/1/88 از: http://www.mojenoo.com/Articles/ArticlesDetail.aspx?src=51

5. Al-Omari, A., Al-Omari, H., "E-Government Readiness Assessment Model", (2006), Journal of Computer Science 2 (11): 841-845, ISSN 1549-3636.

6. فراهانی جم، ف. «زندگی الکترونیک، لازمه حضور موفق در هزاره سوم». (1385). برگرفته در تاریخ 5/1/88 از: http://tv1.irib.ir/pr/article-detail.asp?id=4&CurPage=3&pages=0

7.The Audit office of New South Wales, "Readiness assessment guide for government agencies", (September 2001).Retrieved 3 15, 2009, from:

http://www.audit.nsw.gov.au/publications/better_practice/2001/e_gov_bpg_sept_01.pdf