ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

اهمیت بخش صادرات در حیات اقتصادی ایران
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٤
 

اهمیت بخش صادرات در حیات اقتصادی ایران

 

بررسي آمارهاي سازمان جهاني تجارت نشان مي‌دهد كه درسال 2008 ارزش صادرات كالا وخدمات دردنيا 5/19 تريليون دلاربوده است كه 8/15 تريلون دلار آن را صادرات كالاو 7/3 تريليون دلار را صادرات خدمات تشكيل داده است . با توجه به اين موضوع كه ارزش توليد ناخالص دنيا درسال گذشته توسط بانك جهاني 1/60 تريليون دلار برآورد شده،به بيان ديگر حدود يك سوم ارزش كل فعاليت دردنياي معاصر چه مرحله‌اي از اهميت دست يافته است. ارزش كل صادرات كالاها وخدمات ايران با احتساب نفت درسال گذشته توسط سازمان جهاني تجارت 116 ميليارد دلار محاسبه شده است كه سهم آن درتوليد ناخالص داخلي ايران(343ميليارد دلار برمبناي آمارهاي بانك جهاني ) به 34 درصد مي‌رسد. اين موضوع به خوبي ثابت مي‌كند كه اهميت بخش صادرات درحيات اقتصادي ايران فراتر از اهميت آن درعرصه بين المللي است . درسال گذشته ارزش صادرات غيرنفتي ايران بالغ بر23 ميليارد دلاربود كه درمقايسه با هدف كمي برنامه(6/11 ميليارددلار )99 درصد بیش از میزان هدفگذاری شده را نشان میدهد. حدود 5 میلیارد دلار از رقم مزبور را ميعانات گازي تشكيل داده ليكن بدون احتساب آن نيز ميزان فزوني عملكرد صادرات نسبت به هدف تعيين شده دربرنامه چهارم توسعه اقتصادي به 57 درصد بالغ مي‌شود. اين يعني تحقق 157 درصدي هدف مذكور درسال جاري به سبب كاهش ارزش كالاهاي اساسي دربازارهاي بين المللي به ويژه كاهش شديد بهاي محصولات پتروشيمي – وپايين آمدن ميزان تقاضا وكاهش سطح رقابت پذيري فرآورده‌هاي قابل صدور ايران دربازارهاي هدف به دليل تورم داخلي ، مشكلات اعتباري صادركنندگان وافزايش هزينه‌هاي توليد ، ارزش صادرات غيرنفتي کاهش یافته است.تذکر این نکته ضروری است که بحران مالی جهانی تجارت بين المللي را به شدت تحت تاثير قرارداده است به گونه‌اي كه رشد تجارت جهاني از 3/7 درصد درسال 2007 به 3 درصد درسال 2008 كاهش يافت ودرسال 2009 براساس آخرين گزارش بانک جهاني حدود 12 درصد كاهش خواهد يافت. ميزان كاهش حجم تجارت كشورهاي صنعتي درسال جاري 7/13 درصد وميزان كاهش ارزش تجارت كشورهاي درحال توسعه واقتصادهاي نوظهور 5/9 درصد برآورد شده است ؛ درحالي كه طي سال 2008 ارزش تجارت جهاني اين كشورها از افزايشی معادل 4/9 درصد برخوردار شده بود وزارت بازرگاني است اين وزارتخانه طي چهارسال گذشته اقدامات گسترده‌اي درراستاي توسعه صادرات انجام داد كه نتايج آن درعملكرد صادرات كشورطي سالهاي برنامه چهارم توسعه (1387-1384) به خوبي قابل مشاهده است . تحقق 177 درصدي اهداف برنامه چهار سال گذشته( يعني صدور7/71 ميليارد دلار كالا درقياس با 5/40 ميليارد دلار هدفهاي كمي تعيين شده دربرنامه ) نشانگر ثمر بخش بودن اقدامات انجام شده وزارت بازرگاني است. اين وزارتخانه اميدوار است كه با همكاري وزارتخانه‌ها وسازمانهاي مسئول راهكارهاي رقابت پذير كردن قيمت كالاهاي صادراتي درشرايط ركود حاكم براقتصاد جهاني را شناسايي كرده ودرحدتوان خود براي اجراي آنها گام بردارد. همكاري بخش خصوصي ،تشكلهاي صنفي و صادراتي و اعضاي محترم فراكسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در زمينه رفع مشكلات صادرات تاثير قاطعي داشته باشد. ضمن تجليل ازصادركنندگان نمونه وارج نهادن به خدمات ارزنده آنان، روز ملي صادرات را به همه افرادي كه براي توسعه اين بخش از اقتصاد ملي – كه به حق محور توسعه نامگذاري شده است – تلاش مي‌كنند تبريك مي‌گويم وموفقيت آنان را ازخداوند منان مسالت دارم.

دکتر مهدی غضنفری وزیر بازرگانی