ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

منابع کمکی مرتبط با دروس رشته مدیریت بازرگانی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٦
 

منابع کمکی مرتبط با دروس رشته مدیریت بازرگانی

 

تهیه و تنظیم: حسین آقابابایی

 

درس اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن:

 

 1. نگرشی بر مدیریت اسلامی ، سید رضا تقوی دامغانی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی
 2. مدیریت اسلامی، محمد رضا سرمد، انتشارات دانشگاه پیام نور
 3. مدیریت علوی، ابوطالب خدمتی ،علی آقاپیروز و عباس شفیعی ناشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه

 

درس مبانی سازمان و مدیریت :

 

 1. مبانی سازمان و مدیریت ، دکتر علی رضاییان ، انتشارات سمت
 2. مدیریت عمومی ، دکتر سید مهدی الوانی ،انتشارات نی
 3. اصول برنا مه ریزی ، علی رضا آیت الهی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
 4. بالندگی سازمانی ، دکتر محمد علی طوسی،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
 5. سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی و پرویز ساسان گوهر، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران
 6. تئوری های مدیریت ،کمال پرهیزگار ،نشر دیدار
 7. تئوری های سازمان و مدیریت ،هربرت جی.هیکس و سی ری .گولت،تر جمه گوئل کهن، انتشارات اطلاعات
 8. تئوری سازمان و طراحی ساختار ،ریچاردال دفت ،ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 9. تئوری ها و فرایند مدیریت ،جی ای گل ،سهراب خلیلی ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
 1. سازمان : ساختار، فرایند و ره آوردها ،ریچارد هال ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
 2. تئوریهای سازمان: ساختار ، طراحی ،کاربردها، استیفن رابینز ،ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد ،انتشارات صفار
 3. تئوری های سازمان و مدیریت : ازنوین گرایی تا پسا نوگرایی،حسن رحمان سرشت ،انتشارات فن وهنر
 4. اندیشه های بزرگ در مدیریت ،نورت پاکینسون و... ،موسسه بانکداری ایران
 5. تئوری های سازمان:اسطوره ها ،جی ام شفریتز، استیون اوت ،ترجمه علی پارسائیان ،انتشارات کتاب فرزانه
 6. مبانی سازمان و مدیریت ،محمد رضا دلوی ومهدی جمشیدیان، انتشارات سیمین

درس روش تحقیق و ماخذ شناسی:

 

 1. روشهای تحقیق درعلوم تربیتی، جان بست، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، نشر رشد
 2. روشهای تحقیق درعلوم رفتاری، سرمد و همکاران، نشر آگه
 3. پایه های پژوهش در علوم رفتاری ،حیدر علی هومن ، نشر پیک فرهنگ
 4. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،علی دلاور ،انتشارات رشد
 5. رو شهای تحقیق در روانشنا سی و علوم تربیتی ،علی دلاور ، انتشارات دانشگاه پیام نور

 

درس مدیریت استراتژیک:

 

 1. مدیریت استراتژیک ،علیرضا امیر کبیری ، انتشارات ملک
 2. برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی ،ج ، ام برایسون ، ترجمه عباس منوریان ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
 3. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ، پیرس و رابینسون ، ترجمه خلیلی شورینی ، انتشارات رشد
 4. مدیریت استراتژیک ، فرد آر دیوید ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
 5. برنامه ریزی استراتژیک ، محمدرضا حمیدی زاده ،انتشارات سمت

 

درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم:

 

 1. نظریه عمومی سیستمها ، فون لودویک برتالانفی ،ترجمه کیومرث پریانی ،نشر تندر
 2. نگرش سیستمی ، مهدی فرشاد ،انتشارات امیرکبیر
 3. تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ، علی رضاییان ، انتشارات سمت
 4. کاربرد اندیشه سیستمی ، هیچینز ، ترجمه اصلانی ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

درس مدیریت رفتار سازمانی :

 

 1. مدیریت رفتار سازمانی ، استیفن رابینز ،ترجمه پارسائیان و اعرابی ،موسسه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی (3جلد)
 2. رفتار سازمانی ،نگرش اقتضایی،محمدزاده و مهروژان ،دانشگاه علامه طباطبایی
 3. رفتار سازمانی ،مورهد و گیریفین ،ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده ،انتشارات مروارید
 4. رفتار سازمانی ،فردلوتانز ،ترجمه غلامعلی سرمد ، انتشارات موسسه بانکداری
 5. مدیریت فشار روانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، علی رضاییان ،انتشارات سمت
 6. رویکردهای نوین در رفتار سازمانی ،علی نصر اصفهانی ،انتشارات جهاد دانشگاهی
 7. مدیریت رفتار سازمانی ، هرسی و بلانچارد ،ترجمه علی علاقه بند ،انتشارات امیر کبیر