ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

ارائه مدلی برای مدیریت تفکر استراتژیک در سازمان بر اساس مدیریت دانش به موقع
نویسنده : ناصر - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٦
 

ارائه مدلی برای مدیریت تفکر استراتژیک در سازمان بر اساس مدیریت دانش به موقع

احسان یدالهی ، محمد رضا شیوایی

 

لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

ehsaninen@gmail.com

لیسانس مهندسی صنایع و عضو باشگاه دانش پژوهان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

mohammadreza.email@gmail.com

 

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکلات مدیریت در حال حاضر چگونگی استفاده از تمامی دانش موجود در سازمان است. مدیر یک سازمان هر چه قدر هم که دانا و با هوش باشد باز در همه زمینه ها نمیتواند نظر کارشناسی بدهد . او به افرادی با دانش به روز احتیاج دارد تا در مسائل و مشکلات بتوانند با خلاقیت و تفکر ، ارائه راه حل کنند.

داخل کردن این کارمندان در مسائل و مشکلات سازمان اولین کاری است که یک مدیر باید برای داشتن یک سازمان انجام دهد. همچنین ارائه اطلاعات به روز و دادن اطمینان به آنان برای ارائه دانش و اطلاعاتشان از دیگر کارهای مورد نیاز برای اجرای مدل پیشنهادی است .

در این مقاله هدف این است که با ارائه مدلی از نرم افزار کاربردی بر مبنای مدیریت دانش به موقع ، سازمان خود را بهتر مدیریت کرده و همچنین از فکر و دانش و خلاقیت کارمندان خود حداکثر استفاده را در حل مشکلات سازمان ببریم.

 

 

 

Exhibition the model for strategic thought management in organization base on Just in time knowledge management

 

 

Abstract:

One of major management's problems is how using from all of knowledge in organization at the moment. if even manager of organization be clever and wise , he can't to offer himself opinion about all of problems. He needs to persons with update knowledge to they can showing their ideas by creativity and thought.

First work of manager to have an organization base on knowledge is insert the employees in organization's problems. Also he must offer update information to employees and assure they for showing theirs knowledge and information.

At this paper goal is Exhibition the model base on Just in time knowledge management for strategic thought management in organization. At this method manager can most use from these resource , such as employee's creativity and knowledge .

واژه‌هاي كليدي

مدیریت استراتژیک ، مدیریت دانش ، JIT ، سازمان دانش محور، پایگاه دانشی، اینترانت

 1. مقدمه:

 

تفکر استراتژیک در پی یافتن فرصتهای منحصر به فرد و توسعه آنان است تا بدینوسیله ارزش خلق کند . این ارزش می تواند سود حاصل از یک معامله ، کمک های در یافت شده از دولت یا دیگر سازمانها ، نام تجاری خوب و معتبر یا داشتن سازمانی مترقی باشد . یافتن فرصت ها مهمترین کار یک مدیر با تفکر استراتژیک است. یک سازمان اگر بخواهد در محیط رقابتی امروز توانایی لازم برای مقابله با دیگر حریفان را داشته باشد بایستی که از تمامی منابع داخل و خارج سازمان به بهترین شکل استفاده کند. ذهن کارکنان یکی از این منابع است که امروزه دارای بیشترین اهمیت است. استفاده از دانش و خلاقیت آنها می تواند مدیر را در اتخاذ تصمیمات استراتژیک کمک کند.

امروزه با ابزارهایی که در اختیار داریم به راحتی می توانیم در هر لحظه که نیاز داشتیم از دانش به روز و مطابق خواسته خود استفاده کنیم. این استفاده اگر در راستای رسیدن به هدف یا اهداف سازمان باشد بسیار دارای ارزش می باشد.مدیر یک سازمان برای آینده ی مجموعه خود تصمیم گیری می کند.اگر این تصمیم گیری از روی بی اطلاعی و نا آشنایی با شرایط محیطی باشد ، آن سازمان به سمت نابودی خواهد رفت. اما اگر تمام جوانب کار سنجیده شود و با دید وسیع و روشن تصمیمی را اتخاذ کند ، می تواند در مقابل دیگر سازمان ها در محیط رقابتی امروز حرفی برای گفتن داشته باشد. زیرا امروز میزان دانش است که برتری یا ضعف هر سازمانی را تعیین می کند.

در این مقاله هدف این است که با استفاده از امکاناتی که در دست است بیشترین استفاده را از دانش موجود در ذهن کارکنان مجموعه ،برای تصمیم گیری و کشف راه حل ها برای مشکلات نماییم. در پایان هم با ارائه یک نرم افزار کاربردی چگونگی داشتن یک سازمان خلاقیت محور را تشریح می کنیم.

 1. مدیریت استراتژیک:
  1. تفکر استراتژیک:

ریموند ( 1996 ) تفکر استراتژیک را به دو نوع تقسیم می کند : استراتژی به عنوان یک ماشین هوشمند و استراتژی به عنوان یک تفکر خلاقانه . همچنین گری هامل تفکر استراتژیک را معماری هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت و فهم کسب و کار توصیف می کند.

تفکر استراتژیک روشی برای دیدن شرایط و محیطی است که با آن مواجه هستیم و سپس تصمیم گیری و اقدام بر اساس یک مدل ذهنی مشخص می باشد.ابعاد یک مدل ذهنی تفکر استراتژیک شامل موارد زیر است:

 • داشتن تصویری از چشم انداز و آینده مطلوب در ذهن
 • طراحی و شکل دادن آن به وسیله ارزشهای سازمانی
 • بررسی مستمر محیط برای تشخیص فرصتها و تهدید ها
 • مشاهده الگو ها و روابط بین رویداد ها و پیشامدها
 • تشخیص روابط داخلی و وابستگی ها قبل از تصمیم گیری و اقدام

تفکر استراتژیک ورودی برنامه ریزی استراتژیک محسوب می شود.یک تفکر استراتژیک خوب فرصتهای بالقوه برای خلق ارزش را آشکار کرده و پنداشتهای موجود در مورد ارزشهای سازمان را به چالش می کشد. بنابراین وقتی برنامه طرحریزی می شود هدفهای آن این فرصت ها خواهند بود.

سطوح تفکر استراتژیک:

 1. سطح فردی

از 3 عنصر زیر تشکیل می شود :

 • درک جامع سازمان و محیط ( تفکر سیستمی )

عبارت است از اینکه یک مدیر دارای تفکر سیستمی باشد. یعنی سطحی نگر و کوتاه فکر نباشد . او باید بتواند ارتباط بین قسمتهای مختلف سازمان را درک کرده و بداند که چگونه مشکلات و مسائل مختلف با یکدیگر در ارتباط بوده و بر یکدیگر تاثیر می گذارند. این تفکر در سطح وسیعتر خود برای جامعه هم صدق می کند و می توان مشکلات جامعه را هم با این دید بیان کرد.

 • خلاقیت

عنصری است که بین افراد و سازمانها تفاوت ها را ایجاد می کند. مدیران خلاق دارای تفکر خلاق هستند . یعنی به دنبال راه حلهای جدید و ایده های نو هستند. مدیر استراتژیک باید فردی خلاق باشد. او باید شرایط مختلف را ببیند و با ترکیب راه حل های مختلف به راه حل ابتکاری خود دست پیدا کند. تفکر استراتژیک به این خاطر که یک تفکر جامع نگر و نو است نیاز اساسی به خلاقیت دارد. پس مدیر بدون خلاقیت نمیتواند مدیر استراتژیک شود.

 • چشم انداز آینده سازمان

یکی دیگر از پیشنیاز های تفکر استراتژیک داشتن چشم انداز و هدف است. چشم انداز ها نگرش یا تصوراتی هستند که افراد در قلب و فکر خود به همراه دارند ( Sengo, 1990 ) . داشتن هدف در یک سازمان باعث جهت دهی به کار ها و فعالیتها می شود و مارا از انجام فعالیتهای بیهوده که در راستای رسیدن به هدف نیست بر حذر می دارد .

این 3 عنصر و روابطشان را می توان در شکل زیر دید:

 

همانطور که در شکل بالا دیده می شود تفکر استراتژیک از ترکیب این 3 عنصر به وجود آمده است. یعنی در یک سازمان باید هر سه این عناصر وجود داشته باشند و با یکدیگر ترکیب شوند تا تفکر استراتژیک برای فرد ایجاد شود.

 1. تفکر استراتژیک در سطح سازمانی

ما برای اینکه افرادی دارای تفکر استراتژیک و ذهنی پویا داشته باشیم نیاز است که سازمانی با این طرز تفکر ایجاد کنیم تا انگیزه لازم برای این منظور را در ذهن کارکنان خود ایجاد کنیم. برای این کار سازمان باید :

 

- از گفتگو های استراتژیک و در راستای رسیدن به هدف سازمان حمایت کند.

گفتگو های استراتژیک در سطح سازمان یکی از روشهای خوب برای ایجاد تفکر استراتژیک در بین افراد سازمان است. افراد سازمان در رده های مختلف در گروههای جداگانه برای بحث و بررسی مسائل استراتژیک مربوط به اهداف سازمان در کنار هم جمع می شوند و هر کس نظرات شخصی خود را ارائه می دهد. در آخر هم مدیر جلسه جمع بندی از نظرات کرده و گزارشی به مدیریت ارشد ارائه می کند. این بحث ها و تبادل نظر ها کمک زیادی به پرورش فرهنگ خلاقیت در سازمان کرده و همچنین باعث استفاده مدیریت ارشد از ذهن و توان فکری کارکنان خود در حل مسائل استراتژیک می شود.

- از ابتکار و خلاقیت فردی کارکنان استفاده کند و برای افزایش و ارتقاء آن تلاش نماید.

کارکنان خلاق و نو آور بهترین ابزار برای ایجاد گروههای گفتگو موفق و اثر بخش هستند. به این خاطر یکی ازوظایف مهم مدیریت برای داشتن سازمانی خلاقیت محور و با تفکر استراتژیک ایجاد محیطی مساعد برای پرورش خلاقیت و نوآوریهای کارکنان است. در این سازمان باید فضایی ایجاد شود تا تمام سازمان در کنار پرورش انگیزه درونی کارکنان کوشش های خلاق را حمایت کند.

با توجه به تعریف تفکر استراتژیک می توان مدیریت استراتژیک را اینگونه تعریف کرد:

هنر و علم تدوين ، اجراء و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه كه سازمان را قادر مي سازد به هدف هاي بلند مدت خود دست يابد. مديريت استراتژيك برداشت جامعي است در جهت مسئوليت خطير و روز افزون مديريت عمومي كه به موجب آن سازمان در ارتباط با محيط ، حركت و جايگاه خود را طوري تعيين مي كند كه موقعيت مستدام آن را تامين كند و مانع از غافلگيري آن در چالش وقايع شود.

به عبارتی مدیریت استراتژیک یعنی استفاده از ذهن و خلاقیت کارکنان در راه رسیدن به اهداف و چشم انداز سازمان ، با توجه به شرایط محیطی و محدودیت ها و مزایای پیش روی سازمان. مراحل مدیریت استراتژیک عبارت است از برنامه ريزي، هدايت، سازماندهي و كنترل تصميمات استراتژیك .

برای اجرای مدیریت استراتژیک مراحل بالا باید به ترتیب و به نحو احسن اجرا شود. برای این کار ما مدلی را براساس مدیریت دانش به موقع پیشنهاد می کنیم که بوسیله آن ابتدا تفکر استراتژیک را در سازمان پیاده کرده و در ادامه مراحل اجرای مدیریت استراتژیک را انجام می دهد.

 

 1. مدیریت دانش

 

توانايي يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوي (تجربه و دانش فردي نزد هر فرد) و دانش دسته جمعي به منظور دستيابي به اهداف خود از طريق فرايندي شامل توليد دانش، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري. اصول مديريت دانش شامل توسعه، اجرا و نگهداري زيرساختهاي فني و سازماني به عنوان بستر و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوريهاي خاص است.

مدیریت دانش چیزی نیست جز مدیریت سرمایه دانشی یک سازمان از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن ، به تعبیر واضح تر مدیریت دانش شامل خلق دانش ، کسب دانش ، ذخیره سازی دانش ، انتشار و به اشتراک گذاری دانش و بالا خره بکارگیری دانش است.

 

یکی از ابزارهای مفید در اجرای مدیریت دانش استفاده از وب و اینترنت است. اصولاً برای داشتن یک مدیریت دانش موفق درون سازمان، کامپیوترهای داخل هر واحد سازمان را به صورت شبکه به یکدیگر متصل میکنند ، به این صورت یک اینترانت یا شبکه داخلی ایجاد میشود ، حال اگر این شبکه داخلی به شبکه جهانی اینترنت وصل باشد باعث کارآمدی بیشتر و بهتر مدیریت دانش درون سازمان، باعث تبادل اطلاعات با دیگر شرکتها و سازمانهای دنیا و همچنین باعث ایجاد رقابت و ارتقاء سطح کیفی محصولات شرکت میشود. استفاده از وب همچنین موجب رسیدن اطلاعات به ما با سرعت بیشتر و نیز پایینآمدن هزینههای جمعآوری و نگهداری اطلاعات میشود. بنابراین وب یکی از بهترین ابزارها برای اجرای مدیریت دانش نوین به نام JIT-KM یا همان مدیریت دانش به موقع است.

4 - توليد ناب یا به هنگام:

زادگاه توليد ناب، شرکت تويوتا در جزيره ناگوياي ژاپن است. در دهه 1930 اي جي تويودا با مهندس شرکت (تاايچي اهنو) به آمريکا سفر کرده واز شرکت اتومبيل سازي فورد بازديد کردند و به اين نتيجه رسيدند که اصول توليد انبوه قابليت پياده سازي در ژاپن را ندارد زيرا اين سيستم پر از اتلاف است. بر اين مبنا، آنها شيوه جديدي را که بعدها «ناب» نام گرفت ايجاد کردند. انجمن ملي استاندارد و فناوري در وزارت بازرگاني آمريکا توليد ناب را اين‌گونه تعريف کرده است: «يک راه حل نظام‌مند براي شناسايي و از بين بردن اتلافها ( فعاليتهايي که داراي ارزش افزوده نيستند) از طريق بهبود مستمر و به جريان انداختن توليد درست در هنگامي که مشتري به آن نياز دارد. اين فلسفه توليدي در پي کمال و بي نقص کردن سيستم هاي توليدي است». توليد ناب به اسامي ديگري چون: «توليد روان»، «سيستم توليد تويوتا» و «توليد بهنگام» نيز ناميده مي شود.

 

در این مقاله سعی شده است که از رویکرد به هنگام یا ناب سازی یا به موقع سازی دانش برای ساختار مدیریت دانش در هدایت و جذب اطلاعات و دانش در سطح سازمان و ارائه آن در زمان مورد نیاز به افراد مورد نظر برای پرورش خلاقیت کارکنان و تصمیم گیری و اتخاذ استراتـﮊی صحیح توسط مدیریت ارشد استفاده شود.

5- مدیریت دانش با رویکرد JIT

ساختار مدیریت دانش به موقع شامل : کاربران ٬ منابع مورد نیاز ٬ رتبه بندی اطلاعات و تحویل آنها به تصمیم گیرنده به صورت به موقع میباشد.

مفهوم مدیریت دانش به موقع از این نظر که هدف آن عرضه کردن اطلاعات صحیح به افراد شایسته در بهترین زمان میباشد بسیار جذاب است . بنابراین اطلاعات در یک سازمان میتواند باسرعت زیاد (تقریباً بدون مصرف زمان) بین افراد با توجه به کارشان تقسیم شود.این مفهوم ساده معنی خیلی گستردهای برای سیستمهایی که از آن پشتیبانی میکنند دارد.

 

1-5- احتیاجات مدیریت دانش به موقع

 

در مدیریت دانش مبتنی بر JIT، اطلاعات باید بهروز باشند، منسوخ نشده باشند و دارای معنی درستی در برابر مفهوم رایج آن باشند. اطمینان از منابع این اطلاعات و اینکه تصمیمگیرنده باید به این اطلاعات اعتماد و اطمینان داشته باشد٬ پیآمدهای تبدیل دادهها به اطلاعات و بدست آوردن ریشهها و منشاء اطلاعات و نیز اطمینان از نتایج حاصل از تصمیمگیرنده و ... از احتیاجات مورد نیاز JIT-KM میباشد.

2-5- تکنولوژی های مورد استفاده برای مدیریت دانش به موقع:

نیاز به اطلاعات بروز خود نمایانگر این مطلب است که باید در این روش از تکنولوژی های برتر و کاربردی استفاده شود. سرمایهگذاری در این فناوریها (از قبیل سرمایه گذاری در اینترانت و اینترنت) .هم برای داخل و هم خارج سازمان است.

 

 

 • فرا داده

یکی از بهترین ابزار ها برای استفاده در منابع داده و اطلاعات ما در درون سازمان استفاده از فراداده ها است.در سازمانهای بزرگ که پروژه های عظیمی را در دست اجرا دارند حجم زیادی از اطلاعات و یا داده ها هر روز و یا حتی هر ساعت به کامپیوتر های مدیران وارد می شود.تشخیص و اداره این اطلاعات در این حجم زیاد کار بسیار دشواری است.حتی در بسیاری از موارد این اطلاعات به خاطر کمی وقت نادیده گرفته شده و فراموش می شوند که این خود پیامدهای ناگواری را برای سازمان به دنبال دارد.

فرا داده یا فرا دانش در اینجا می تواند به ما کمک کند. آنها عبارتند از برچسب هایی که برروی داده های مختلف می خورند تا اطلاعات مفید و مختصری را در مورد آن داده ها به ما بدهند. به عنوان مثال فرا داده باید نشان دهد که ، داده از کجا نشأت گرفته ، در چه زمانی برای آخرین بار به روز شده است و ... . همچنین در فرا داده می توانیم توضیح مختصر و کوتاهی در مورد موضوع و اهمیت داده ها ارائه دهیم تا کاربر از معنای داده ها آگاه شود. برای تعیین کیفیت و مناسبت اطلاعات آماده شده قبلی باید نتایج جستجوهای قطعی منابع داده را رتبهبندی کنیم. همین اعمال را در مورد اطلاعات و دانش هم می توان انجام داد تا در سیستم های بانک اطلاعاتی و دانشی خود برای پیدا کردن اطلاعات و دانش مورد نیاز ، وقت کمتری صرف شود.

 

6- مدل پیشنهادی برای اجرای مدیریت استراتژیک در سازمان بر اساس مدیریت دانش به موقع

اولین نیاز برای اجرای این مدل داشتن یک شبکه داخلی درون سازمان است که بتوان با آن به شبکه جهانی هم متصل شد.در اجرای مدیریت دانش به موقع چون هدف رساندن اطلاعات و دانش به روز در کمترین زمان و هزینه به همه افراد مورد نیاز است باید از تکنولوژی های به روز برای این منظور استفاده کرد.

هدف از اجرای این مدل استفاده از ذهن وتفکر و خلاقیت کارکنان سازمان در حل مشکلات جاری آن است. به این خاطر باید مدیریت ابتدا شرایطی را برای اجرای این کار فراهم کند. این شرایط عبارتند از:

 • سازمانی بدون بروکراسی اداری
 • احساس نیاز به خلاقیت در سازمان
 • کار تیمی قوی
 • انگیزه کافی برای بروز خلاقیت
 • تعیین و تثبیت هدف برای آینده سازمان
 • مدیریت خلاق

این نیاز ها باید توسط خود افراد سازمان و بخصوص مدیریت ارشد برطرف شود ، در غیر این صورت هزینه کردن برای بالا بردن خلاقیت در راستای تفکر استراتژیک سازمان بدون فایده است. البته بعضی از این نیاز ها ، نیازهای روانشناسی است که مدیریت باید ابتدا از خود شروع کرده و در ادامه ذهن همه ی افراد را به سمت ایده پردازی و نظر دهی در رابطه با مشکلات سوق دهد.

فرهنگ ارائه اطلاعات و دانش برای استفاده همگان باید در سازمان به وجود آید. افراد سازمان باید نیاز به آموزش و دانش را درک کنند و با اشتیاق و برای یادگیری بیشتر خواستار دوره های آموزشی برای بالا بردن دانایی خود باشند.

بعد از ایجاد شبکه داخلی ،باید یک بانک اطلاعاتی و دانشی از اطلاعات و دانش موجود در سطح سازمان و همچنین ذهن کارمندان ایجاد شود . این بانک باید قابلیت ذخیره این اطلاعات را داشته باشد و هر یک از کارکنان می توانند وارد این بانک شده اطلاعات مورد نیاز خود را جستجو کنند و آنها را استخراج کنند . همچنین آنها می توانند دانش کسب شده خود را در محل های معینی برای استفاده دیگران ثبت کنند. ثبت این دانشها به این صورت است که با استفاده از سوالاتی کاربر اطلاعات مورد نیاز را ارائه می دهد. این سوالات عبارتند از:

 

 • مساله مورد بحث در چه حوزه ای بوده است؟
 • مشکل به وجود آمده چه شرایطی دارد؟
 • چه راه حلهای پیشنهادی برای این مشکل ارائه شده است؟
 • کدام یک از راه حل ها جواب داده و موثر بوده است؟
 • سال و تاریخ دقیق بروز مشکل به همراه شرایط اقتصادی آن زمان سازمان
 • و ...

وجود این اطلاعات و همچنین راه حل های پیشنهادی سبب می شود که در مواقع دیگر بتوان از این تجربه ها استفاده کرد.

اتصال به شبکه جهانی اینترنت از دیگر امکانات این شبکه است. این سازمان باید یک پایگاه اطلاع رسانی برای شناساندن خدمات و امکانات خود به دیگر سازمانها و مشتریان داشته باشد. این سایت یک بخش برای ارائه نظرات مشتریان و حتی افراد سازمان به صورت سوالات چند گزینه ای دارد که نتایج این نظرات به صورت آنلاین در کامپیوتر مدیر ارشد به صورت نمودار شرایط کار سازمان را نشان می دهد . همچنین بازخورد نظرسنجی های مشتریان شرایط آینده سازمان را برای برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی تعیین می کند.

استفاده از سوالات چند گزینه ای روش خوبی برای کمی کردن نتایج کیفی است . این کمی کردن اطلاعات برداشتهای افراد را ثابت و در نتیجه تصمیم گیری ها را اثربخش تر می کند.

از امکانات دیگر این شبکه داشتن اتاق گفتگو و اتاق طوفان فکری است . روش کار به این صورت است که ابتدا باید هدف و چشم انداز اصلی سازمان تعیین گردد. مدیر باید با توجه به شرایط و محدودیت های سازمان یک هدف اصلی برای آینده تعیین کند. این هدف و چگونگی رسیدن به آن باید برای افراد تشریح شود و تمامی تلاشهای آنها مستند سازی شده و برای شناخت بیشتر کارکنان در اختیار آنان قرار بگیرد.با توجه به این هدف هر هفته یا هر ماه بزرگترین مشکلات سازمان توسط افراد خود سازمان ارائه می شود. این مشکلات اعم از فردی و یا مربوط به سازمان از نظر اهمیت توسط مدیریت ارشد و مدیران واحد ها بررسی می شود و بزرگترین آنها برای ارائه راه حل درون سیستم قرار داده می شود. کارمندان فرصت دارند تا با استفاده از اطلاعات و دانش موجود در بانک راه حل مناسب را پیدا کنند.آنها راه حلهای ابداعی خود را برای مدیریت می فرستند و تیم مدیران این راه حلها را بررسی می کند .همچنین کارکنان می توانند در مورد موضوعات مختلف با دیگر افراد بحث و تبادل نظر کنند که این خود روشی مفید برای ابداع راه حل های ابتکاری توسط چند نفر است. بهترین راه حل برای هر مشکل انتخاب شده و به کار بسته می شود. به فردی که این راه حل را ارائه داده هم باید حتما پاداش لازم داده شود و از او در جلسات تقدیر شود. این خود باعث ایجاد انگیزه در دیگر کارکنان برای مشارکت در مشکلات می شود.

مدیر ارشد به این وسیله می تواند در یک سازمان پیشرو تمامی مشکلات خود را برطرف کرده و بیشترین استفاده را از ذهن کارمندان خود بکند. او دیدگاه هر یک از افراد خود را در مورد شرایط محیطی می بیند و از نظرات آنها برای چگونگی برقرای ارتباط و واکنش در مقابل تغییرات محیطی استفاده می کند. او باید با برقراری نظام پاداش و تنبیه براساس میزان اثربخشی و کارایی هر فرد ، افراد را برای دخالت مثبت درون سیستم تشویق کند و انگیزه لازم را برای ارائه نظراتشان به آنها بدهد.

اگر این روند در سازمان برای مدتی به درستی اجرا شود تفکر استراتژیک در ذهن همه افراد جای می گیرد و بخصوص مدیریت با توجه به این تفکر تصمیمات لازم را برای اجرای صحیح مدیریت استراتژیک می گیرد.

 

 

7- نتیجه:

دانش و خلاقیت دو رکن اصلی برای یک مدیر لایق هستند.مدیری که به وسیله این دو رکن می تواند تمام شرایط و محدودیت های محیط اطراف خود را درک کرده و با توجه به آنها تصمیمی درست بگیرد. وجود منابع دانشی مورد نیاز او در دسترس ، به او این امکان را می دهد که از همه چیز آگاه باشد . برنامه ریزی استراتژیک با توجه به این شرایط یک خط مشئ روشن را به سازمان می دهد .

با توجه به توضیحاتی که داده شد هر سازمانی باید در این عصر اطلاعات و دانش سعی کند که از دیگران عقب نیفتد. دیگر آن زمان نیست که فرد به خاطر سرمایه یا نفوذ خود مدیر شود بلکه امروز دانش و دانایی است که مرتبه افراد را تعیین می کند. برای بالا بردن سطح دانش درون سازمان باید از بهترین تکنولوژی ها بهره برد . وجود کامپیوتر و اینترنت باعث شده است که انتقال و ذخیره سازی اطلاعات بسیار ساده تر شود . این ابزار ها دردست ما است برای استفاده درست، آینده ما و سازمان ما براساس نوع استفاده ما از تجهیزات جدید برای به دست آوردن دانش رقم می خورد. پس باید تمام سعی و تلاش خود را در ایجاد یا بهبود سیستم های اطلاعاتی سازمان خود نماییم .

در مقاله سعی شد توضیحاتی در مورد مدیریت دانش به موقع و چگونگی استفاده از آن برای مدیریت و تفکر استراتژیک داده شود. هدف در این مقاله رسیدن به راهکاری بود که بوسیله آن دانش ضمنی موجود در ذهن کارکنان و همچنین اطلاعات و دانش موجود در محیط اطراف سازمان را به وسیله تکنولوژی نوین به دانش مورد استفاده برای مدیر سازمان تبدیل کنیم تا با توجه به آن استراتژی های درست را برای تعالی سازمان اخذ کند.

 

 

 

 

 

منابع:

 1. [1] رادینگ، آلن. "مدیریت دانش ، موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی براطلاعات" ترجمه دکتر محمد حسین لطیفی
 2. [2] آرمسترانگ ، مایکل . "مدیریت استراتژیک منابع انسانی " ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی
 3. [3] شفیعی، محمود. "ایجاد صنایع دانش محور در کشور" ارائه شده در پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن، 1-2 آذر 1384.
 4. [4] فرنیا ، فاضل ،"مدیریت استراتژیک " اردیبهشت 1386.
 5. [5] شرکت مشاوران توسعه آینده، "مدیریت دانش ، مفاهیم ، تجربه ها و پیاده سازی"
 6. [6] Larry Kerschberg and Hanjo Jeong, "Just In Time Knowledge Management".
 7. [7] Jong-Ae Kim, "Measuring the impact of knowledge management".
 8. [8] Joseph M. Firestone and mark w. McElroy, "The new knowledge management".
 9. [9] Nikolas A. rathert, "Knowledge asset management".
 10. [10] TOM TOBIN, "Ten principles for knowledge management success" by KNOVA software.