ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

منابع مطالعاتی مدیریت
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٧
 

مديريت

 

 

منابع مطالعاتي

1- تئوري‌هاي مديريت

1- مديريت عمومي    ‌    تاليف دكتر الواني

2-تئوري و مباني سازمان    تاليف رضائيان

3- رفتار سازماني        تاليف رضائيان    

4-تئوري سازمان دكتر افجه‌اي

5- مديريت منابع انساني    تاليف اسفنديار سعادت

6- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها     تاليف رضائيان

7- تئوري سازمان        تاليف رابينز     ترجمه: الواني- دانايي فرد

8- رفتار سازماني        تاليف رابينز    ترجمه: اعرابي- پارسائيان

9- رفتار سازماني        تاليف بلانچارد    ترجمه: علاقه‌بند 170 صفحه

منابع تكميلي

10- تئوري سازمان        تاليف دفت    ترجمه: پارسائيان- اعرابي

11- رفتار سازماني        تاليف بلانچارد    ترجمه: كبيري 650 صفحه

12- مديريت منابع انساني    تاليف ميرسپاسي

13- مديريت منابع انساني    تاليف سيدجوادين

14- مديريت منابع انساني    ابطحي و يامير سپاسي

15- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌‌ها    تاليف شمس‌الصادق زاهدي

16- تستهاي مديريت تأليف پرچ وونوس

مباحث تئوري‌هاي مديريت به 4 قسمت عمده تقسيم مي‌شود:

1- اصول مديريت تئوري سازمان

2- رفتار سازماني

3- مديريت منابع انساني

4- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها

2- زبان تخصصي

1- زبان تخصصي مديريت (مقدماتي و پيشرفته) - ونوس

2-متون تخصصي مديريت: فريمن، استونر، گردآوري كننده: دكتر حسن اسماعيل‌پور و اشراقي

3- سوالات كنكور سال‌‌هاي 72 تا 84

4- زبان تخصصي مديريت - اشراقي

5- زبان عمومي‌(گرامر و لغت در حد متوسط) – آقاي عسگري (انتشارات كانون)

6- زبان تخصصي مديريت – سنجش تكميلي – افجه‌اي

3- رياضي

1- كتاب تست و خلاصه درس رياضيات - محموديان

2- كتاب تست و خلاصه درس رياضيات كارشناسي ارشد تاليف دكتر نيكوكار

3- كتاب تست و خلاصه درس رياضيات مديريت، تأليف دكتر عالم تبريز. رياضيات كارشناسي ارشد، تاليف: مهندس ابراهيمي

4- سوالات كنكور 5 سال اخير

5- كتاب تست و خلاصه درس (صدقياني و ابراهيمي)

4- آمار

1- آمار و كاربرد آن در مديريت 1 و 2 (حسابداري- اقتصاد- آمار) دكتر آقايي، انتشارات كانون

2- كتاب تست و خلاصه درس آمار، تاليف مهندس ابراهيمي

3- آمار و كاربرد آن در مديريت (2 جلد)، اليف دكتر عادل آذر

4- سوالات كنكور 5 سال اخير

5- اقتصاد خرد

1- كتاب تست و خلاصه درس، تاليف دكتر نظري

2- كتاب 2000 تست اقتصاد خرد، دكتر نظري

6- اقتصاد كلان

1-كتاب تست و خلاصه درس كارشناسي ارشد، تاليف دكتر نظري

2- كتاب 2000 تست اقتصاد كلان، تاليف دكتر نظري

7- مديريت مالي

1- مديريت مالي، دكتر تهراني

2- مديريت مالي، دكتر قاليباف

3- مديريت مالي، دكتر جهانخاني و پارسائيان

4- مديريت مالي، مهندس علي اسداللهي انتشارات كانون

8- تحقيق در عمليات

1- پژوهش عملياتي، فدوي

2- تحقيق در عمليات، زاهدي سرشت

3- پژوهش عملياتي دكتر مهرگان (مشكي و سفيد)

4- كتاب تست كارشناسي ارشد پژوهش عملياتي عالم تبريز

9- بازاريابي

1- كتاب مديريت بازاريابي تاليف دكتر ونوس- روستا- ابراهيمي

2- كتاب مديريت بازاريابي تاليف كاتلر ترجمه بهمن فروزنده

3- كتاب تست بازاريابي     تاليف دكتر ونوس

10- مديريت توليد

1- مديريت توليد دكتر جعفرنژاد

2- مديريت توليد و عمليات دكتر متقي

3- تست مديريت توليد و عمليات دكتر متقي

4- مديريت توليد دكتر الواني

11- ماليه و بودجه

1- بودجه: شاهرخ انصاري

2- مايه عمومي: ابوطالب و مهندس

12- حسابداري دولتي

1- حسابداري دولتي دكتر طالبي

2- حسابداري دولتي باباجاني

3- حسابداري و كنترل‌هاي مالي دولتي انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، تأليف دكتر باباجاني

 

13- كاربرد كامپيوتر در مديريت

1- كاربرد كامپيوتر در مديريت، انتشارات سمت، كشتار ملكي

2- كاربرد كامپيوتر در مديريت، مسعود ميرسميعي