ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

نقش تکنولوژی درتوسعه منابع انسانی
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٧
 

نقش تکنولوژی درتوسعه منابع انسانی

مقدمه

دردنیای فعلی تکنولوژی اطلاعات خمیرمایه توسعه انسانی درسازمان وجامعه است ومحورهای اساسی توسعه منابع انسانی وماهیت ان را نیز متناسب با نیازجامعه وانسانها تعیین می کند.در توسعه منابع انسانی، همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی را شناخت ، تا توسعه قابلیتها و کیفیتهای انسانی بصورت یک فرایند دائمی انجام شود.تحقق این امر در گرو بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات است ، چون درفرایند تکنولوژی اطلاعات دائماً اطلاعات تولید ، پردازش ، توزیع و مدیریت می شود ، بنابراین ، تکنولوژی اطلاعات زمانی حلال مشکلات خواهد بود که درخدمت توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی با هم تلفیق و به توسعه وبهره وری منجر گردد.بر این اساس و با توجه به نقش و تاثیر تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی در این مقاله سعی بر ان است مفهوم تکنولوژی اطلاعات ، مفهوم توسعه منابع انسانی تبیین و به نقش تکنولوژی اطلاعات در ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی پرداخته شود.

مفهوم تکنولوژی اطلاعات

تکنولوژی اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سخت افزاری و مجموعه ای از الگوها باشد یک نظام فکری و فرهنگی است و می توان ان را فرهنگ تولید اطلاعات نامید.

بدون ایجاد فرهنگ تولید اطلاعات ، نظام IT نمی تواند دوام داشته باشد.بنابراین انچه در IT مهم است تفکر اطلاعات گرا است.تکنولوژی اطلاعات از اتصال و ترکیب مجموعه ای از فکرهای مفید تولید شده شکل می گیرد و کامپیوتر وسوپر کامپیوتر ها و سیم و کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست.در تکنولوژی اطلاعات ، فکر انسانهای خردمند است که تولید اطلاعات می کند.

تکنولوژی اطلاعات(IT) یعنی روشهای تولید و جمع اوری اطلاعات و استفاده از ان در جامعه و سازمان تکنولوژی اطلاعات با کوچک کردن ، ارزان کردن و کاربری ساده برنامه های کامپیوتری باعث شده دسترسی به اطلاعات از هر جا و توسط هر شخص به راحتی صورت گیرد.(1)0پایگاههای اطلاعاتی بر گرفته ازمفهوم تکنولوژی اطلاعات فرایندهای پیچیده درون سازمانی را تسهیل کرده و با اتصال سازمانها به همدیگر، شبکه های سازمانی را بنا نهاده است و دیدگاههای میان مدت مدیران به دیدگاههای بلند مدت بدل شده است. به طور کلی در مفهوم تکنولوژی اطلاعات مولفه های زیر وجود دارد:

فرهنگ تولید اطلاعات ؛ اطلاعات گرایی ؛ جمع آوری اطلاعات ؛ خلاصه سازی اطلاعات ؛ تحلیل گری ؛ حساسیت اطلاعاتی ؛ پردازش گری ؛ تفکر شبکه ای ؛ بهینه سازی ؛ یکپارچه سازی ؛ پژوهش نگری ؛ روش سازی ؛ ذخیره سازی ؛ انتقال اطلاعات.

مفهوم توسعه منابع انسانی

در مفهوم جدید منابع انسانی ، انسانهای سازمانی بایستی به کیفیتهایی مجهز شوند که هیچگونه مشکلی با سازمان نداشته باشند و با دلسوزی و تعهد و بینشی علمی ، تمام توانمندیها انرژی ، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق ماموریتهای سازمانی قرار دهند و دائماً برای سازمان ارزشهای فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. به طور کلی توسعه منابع انسانی دارای مولفه های زیر است:

1- ایجااد اگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان ؛ 2- تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان ؛ 3- ایجاد ارزش افزوده به عنوان کیفیت در کارکنان ؛ 4- ارتقای قابلیتهای کارکنان ؛ 5- توسعه مهارتهای انجام کار؛ 6- به روز کردن اطلاعات کارکنان ؛7- رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان ؛ 8- درست انجام دادن کار.

نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی

محور توسعه منابع انسانی وجود اطلاعات کاربردی است که اطلاعات در فرایندی منطقی به نام تکنولوژی اطلاعات می تواند به ایجاد و توسعه توانمندیهای جدید در منابع انسانی کمک کند.

به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به توسعه منابع انسانی منجر می شود:

1- توسعه حرفه ای: یکی از نشانه های عملیاتی انسان توسعه یافته که به اشتغال کمک می کند و یا فرایند اشتغال را تسهیل می سازد ، داشتن مهارتهایی است که زمینه های رشد و توسعه داشته باشد . زمانیکه ظرفیتهای مهارتی آماده توسعه باشد ولی محتوای متناسب با آن فراهم نشود ، مهارتها بعد از مدتی کهنه شده و نیاز سازمان و فرد را برآورده نمی کند . در این زمان اطلاعات ظرفیتهای خالی و کهنه شده را جانی دوباره می بخشد و به توسعه مهارتی کارکنان کمک می رساند و این به خاطر این است که اطلاعات جدید توقعات جدیدی را در افراد سازمان ایجاد و بعد از مدتی تبدیل به روش کار و مهارت می گردد و جبهه ها ی جدید مهارتی و کاری ایجاد می شود . به طور کلی تکنولوژی اطلاعات ، در ابعاد زیر به توسعه مهارتی کارکنان کمک می کند و اشتغال و بهره وری تسهیل می یابد .

الف) مهارتهای کهنه را باز سازی می کند ؛

ب) ظرفیتهای خالی قبلی را تکمیل می سازد ؛

ج) مهارتهای جدید به وجود می آورد ؛

د) بین مهارت کارکنان پیوند ایجاد می کند .

ارزش مهارتها با رشد تکنولوژی افزایش یافته است و تکنولوژی اطلاعات پیشرفته به دنبال خود مهارت پیشرفته ایجاد می کند . تکنولوژی اطلاعات دامنه مهارتی انسان را توسعه می دهد (2) . تکنولوژی اطلاعات زمینه هایی نظیر مهارت برقراری ارتباط کلامی ، مهارت ارتباط کتبی ، مهارت ارتباط نمایشی ، مهارت قانع سازی و استفاده از اطلاعات را در کارکنان ایجاد و تقویت می کند .

2- نهادینه شدن تغییر و نو آوری : یکی از نشانه های توسعه یافتگی انسانی این است که دائماً افکار جدید را تولید و به کار گیرد . به تعبیری خلاق و نو آور باشد . زمینه و محور خلاقیت وجود اطلاعات کافیست تا بتوان اطلاعات را با یکدیگر ترکیب مجموعه جدیدی را ساخت که دارای ویژگی و کاربردهای جدید هستند . نهادینه شدن تغییر و نو آوری بستگی به برخورد انسان با اطلاعات تولیدی دارد . در یک فرایند تعاملی ، تکنولوژی اطلاعات و انسان بر روی همدیگر اثر گذاشته و اگر خوب عمل شود تغییر و نو آوری نهادینه می گردد . زمانی که نفوذ تکنولوژی اطلاعات و میزان پذیرش از سوی انسانها کم باشد در این وضعیت تغییری ایجاد نخواهد شد و همه تلاش و انرژی صرف حفظ وضع موجود می شود . زمانیکه نفوذ تکنولوژی اطلاعات زیاد ولی افراد زمینه پذیرش نداشته باشند ، اطلاعات بدون مشتری می مانند و نتیجه ای عاید نمی گردد و زمانی که نفوذ اطلاعات کم ولی و پذیرش آن زیاد باشد در فضای تشنگی اطلاعات خلاقیت حاصل می شود و شکل مطلوب این است که نفوذ تکنولوژی زیاد و میزان پذیرش هم زیاد باشد که حاصل آن تلفیق خلاقیت و تغییر است .

نتیجه گیری

تکنولوژی اطلاعات به عنوان مجموعه افکار تولید شده که بوسیله مکانیسمهای سخت افزاری در اختیار افراد و سازمانها قرار می گیرد و نقش عمده ای را در توسعه منابع انسانی ایفا می کند .

امروزه ، دادن دانش لازم و نغییر و جهتدهی به آن در منابع انسانی از طریق تکنولوژی اطلاعات به سهولت انجام می گیرد و کارکنان یک سازمان و یا جامعه را در ابعاد مختلف توسعه می دهد . تکنولوژی اطلاعات در توسعه مهارت حرفه ای ، کمک به نهادینه شدن تغییر و نو آوری ، تقویت مهارت ادراکی ، تقویت مهارت تصمیم گیری ، بوجود آوردن روحیه پژوهشی در کارکنان و کمک به شکل گیری تفکر استاندارد ، نقش موثری دارد و می تواند موجب ایجاد توسعه انسانی متوازن و چند جانبه گردد .