ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

سازمان تجارت جهانی
نویسنده : ناصر - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۸
 

سازمان تجارت جهاني(WTO)

_ سازمان تجارت جهانی (WTO ) سازمانی است كه برای گسترش تجارت خارجی در سطح بين المللی بوجود آمد. سازمان در سال 1995متولّد و جانشين گات گرديد.
و حدودا 150 کشوررا در بر می گیرد که 96% تجارت جهان درآن انجام می گیرد.
wto کاهش تعرفه گمرگی به 4% و حذف سوبسید از شروط اصلی سازمان است اما برخی از کشورها عضو هنوز به چنین حدی نرسید ه اند!

_ wto سازمانی دمکراتیک است و حداقل در تئوری، هر يك از اعضا، كوچك و بزرگ، حق وتو دارد. در ضمن، اصول سازمان بايد به تصويب مجلس مقننه هر يك از اعضا برسد.
_
WTO موجب افزایش تجارت بين المللی می شود و درآمد نا خالص ملی و اشتغال كشورها بيشتر ميشود وطبیعتا این عایدات بر اساس توان دیجتالی هر کشور متفاوت خواهد بود.

_ توزيع درآمد و توليد درآمد را نباید با يكديگر اشتباه کرد . سازمان وظيفه خود نميداند كه در جهت توزيع درآمد دخالت کند این بعهده کشورهاست که تصمیم بگیرند چگونه توزیع را انجام دهند .

_هيئت منصفه سازمان ، بين پروسه توليد و نوع كالا فرق ميگذارد و ميگويد كه كشورها نميتوانند وارد كردن كالائی را به خاطر پروسه توليد آن كه ممكن است غير قابل قبول باشد را ممنوع كرد.

_سازمان بدرستی معتقد است كه تجارت باعث افزايش درآمد نا خالص ملی و اشتغال در كشورهای عضو ميشود ولی همه بطور مساوی از اين افزايش بهره مند نخواهند شد. ميزان بهره مندی هر كشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بين المللی دارد. اشتغال، توليد، و فروش شركتهائی كه قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند افزايش ميابد و در نتيجه اشتغال ملی افزايش مييابد و به بالا بردن درآمد نا خالص ملی كمك ميكنند.

wto معتقد است كه دولتها بايد سيستمهائی برای كمك به اين نوع شركتها و كاركنان آن، نهادينه كنند تا بتوانند خود را برای رقابت جهانی آماده نمایند.

_ سازمان تجارت جهانی و ساير ارگانهای سازمان ملل نظير بانك جهانی و سازمان جهانی كار و غيره تاكنون حقوق بشر را بسيار محدود و فقط به آزاديهای فردی و سياسی تفسير كرده اند و حقوق بشر در موارد اقتصادی كه لزوما هزينه های بسياری برای اعضا دارد و احتمالا به توزيع درآمد و ثروت برخورد خواهند كرد را ناديده گرفته اند.


اروپائيها، نسبت به آمريكائيها، حقوق بشر را گسترده تراز آزاديهای فردی، سياسی، و اجتماعی ميشناسند.

همچنين بايد توجه كرد كه سازمان تجارت جهانی، مانند سايرارگانهای سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد وحتی يك بار هم در مقررات سازمان عبارت "حقوق بشر" ذكر نشده است.

_ بنابراين اگر قبول كنيم كه سياستهای سازمان تجارت جهانی باعث افزايش رقايت، تجارت، مالكيت، و توسعه اقتصادی ميشود، بايد اميد وار بود كه اين نو آمدگان اقتصادی فشار سياسی عمودی به بالا برای ساير آزاديها و حقوق بشری برای همگان بوجود خواهند آورد. _ برای انطباق اقتصاد با ضوابط wto سه اقدام مهم باید انجام گیرد: ارز تک نرخی شود _ سوبسید انرژی حذف گردد و متوسطه حقوق گمرگی به حدود 5% برسد!
در وضع موجود اقتصاد ایران حدود 70% با اقتصاد گلوبال منطبق است و 30 % بقیه باید طی 3 سال آتی انجام گیرد.

_ ساخت سیاسی گلوبال بر 5 اصل استوار است: مجلس ، رئیس جمهور، احزاب حداقلی ، دمکراسی دیجتالی و برسمیت شناختن قدرت اقلیت ها و در جامعه گلوبال اکثریت فقط حق دارد در پنج تا ده حوزه نظر خودرا بر اقلیت تحمیل کند


مجموعه قوانین یکی از مناطق ازاد تجاری چین 80 صفحه است تنها قانون صادرات و واردات ایران 400 صفخه است. در حالیکه قانون صادرات وواردات المان 8 صفحه است. پیشنهاد ادیب : تولید در ایران از شمول کلیه قوانین معاف و تابع مناطق ازاد چین شود بدین طریق هزینه تولید در ایران حداقل 30% کاهش خواهد یافت.
_ در سال 2002 در حدود 45000 تخصص ثبت شده است . احزاب سیاسی حداکثر در10 مورد دخالت می کندونه هزاران مورد. جامعه گلوبال جامعه متخصصین است. طی چهار سال آینده ایران 6 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی خواهد داشت.


_ پيوستن ايران به
WTO جامعه ايران را با بحران جنسي مواجه مي سازد ! چرا كه سن ازدواج را تا 5 سال بالامي برد . فاصله بلوغ جنسی و ازدواج در وضع فعلی 18 سال و به زودی به 23 سال افزایش می یابد. . یک میلیون دختر در ایران هرگز شانسی برای ازدواج نخواهند داشت.

_ شرط عضویت ایران درwto به لحاظ سیاسی یک دولت حداقلی می باشد!


_ عضویت ایران در
wto حرکتی اساسا براست است، ساخت اجتماعی در ایران در وضع موجود اساسا گرایش به چپ دارد و این تعارض مهمترین مانع عضویت در wto است.
_ با عضویت ایران در
wto پنج میلیون نفر شغل خودرا از دست می دهند. برای دولت امکان پذیر است که برای بیکار شدگان ، حقوق بیکاری حداکثر 180000 تومان در ماه را در نظرگیرد.

با عضویت ایران در wto رای مردم تنها در 5 حوزه(آموزش ، تامین اجتماعی ، بهداشت ، امنیت و محیط زیست) و یا حداکثر 10 حوزه می تواند به قانون تبدیل شود و مجلس و دولت حق دخالت در هزاران حوزه دیگر را نخواهند داشت.

 

 

Majid Najafi

Mn62_najaf@yahoo.com

mafpres@yahoo.com