ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

عناوين طرحهاي اشتغالزاي مطالعاتي زيربخش جاده‌اي به ترتيب اولويت
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
 

عناوين طرحهاي اشتغالزاي مطالعاتي زيربخش جاده‌اي به ترتيب اولويت

 

1 

بررسي توسعه راه‌اندازي مراكز مجري ايمن سازي حمل و نقل جاده‌اي (خيلي مهم)

2 

بررسي توسعه راه‌اندازي دفاتر و مراكز تخليه و بارگيري (خيلي مهم)

3 

بررسي راه‌اندازي شركتهاي مطالعه و بهسازي(تعمير و تقويت) پلها (خيلي مهم)

4 

بررسي توسعه راه‌اندازي شركتهاي خصوصي و تعاوني ارائه خدمات رفاهي و آموزشي رانندگان (خيلي مهم)

5 

بررسي راه‌اندازي موسسات و شركتهاي اطلاع‌رساني و خدمات آماري حمل‌و‌نقل با مشاركت بخش غير دولتي(خيلي مهم)

6 

ارائه خدمات تركيبي(جاده‌اي، هوايي، دريايي، ريلي) قبل و بعد از سفر (خيلي مهم)

7 

راه‌اندازي مركز بانك اطلاعات براي چهار مورد حمل و نقلي كشور (خيلي مهم) 

8 

بررسي توسعه شركتهاي توانمند حمل و نقل در بخش كالا و مسافر (خيلي مهم)

9 

ايجاد پاركينگ وسايل نقليه سنگين در مجاورت شهرهاي فاقد پايانه (خيلي مهم)

10 

بررسي راه‌اندازي مراكز آموزشي جديد و يا توسعه مراكز آموزشي موجود جهت آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز در بخش حمل و نقل (خيلي مهم) 

11 

بررسي راه‌اندازي مراكز اعزام گروه پزشك همراه بيماران خاص(انتقال بيمار از منزل با وسيله سفر و محل اقامت در مقصد) در كليه زيربخشهاي حمل و نقل

12 

بررسي ايجاد گارد حمل و نقل جاده‌اي يا گارد حفاظتي حريم جاده‌ها 

13 

بررسي ايجاد شركتهاي تعاوني و خصوصي مرمت و پاكسازي مسير بعد از حوادث ترافيكي

14 

بررسي راه‌اندازي شركتهاي خصوصي بازاريابي كالا و سرمايه 

15 

بررسي توسعه اورژانس خصوصي در امدادرساني راهها

16 

بررسي راه‌اندازي مراكز خصوصي و تعاوني آتش نشاني جاده‌اي

17 

راه‌اندازي شركتهاي حمل و نقل مسافر ويژه خدمات به توريستها (واگذاري ناوگان اجاره‌اي و اتوكاروان به توريستها) 

18 

بررسي راه‌اندازي شركتهاي خصوصي و بازاريابي كالا و مسافر

19 

ايجاد بانك حمل و نقل جهت جذب و بكارگيري سرمايه‌هاي در گردش بخش حمل و نقل 

20 

مطالعه و بررسي امكان تاسيس و تقويت شركتهاي تخصصي توليد و پخش فيلم‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي مختلف حمل و نقل جاده‌اي 

21 

واگذاري پايانه‌هاي مسافربري به بخش خصوصي

22 

راه‌اندازي مراكز آموزش شاغلين بخش حمل و نقل جاده‌اي 

23 

بررسي راه‌اندازي مراكز بكارگيري سيستمهاي نوين كنترل و مراقبت حمل و نقل زميني (توسط ماهواره) با مشاركت بخش خصوصي 

24 

بررسي ايجاد شركتهاي خصوصي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش حمل و نقل 

25 

بررسي ايجاد دفاتر وابسته حمل و نقل در سفارتخانه‌ها 

26 

ايجاد شركتهاي خصوصي و تعاوني توليد، نصب و نگهداري تجهيزات ITS

عناوين طرحهاي اشتغالزاي مطالعاتي زيربخش هوايي به ترتيب اولويت

 

 

1 

تدوين شبكه intermodal صنعت حمل و نقل كشور با محوريت فرودگاه

2 

بررسي و مطالعات شبكه cargo (حمل بار هوايي) در كشور

3 

ايجاد شركتهاي خصوصي و تعاوني خدمات اداري در فرودگاههاي كشور شامل اموري از قبيل امور اداري، ترجمه، تايپ و تكثير، فاكس، خدمات برگزاري جلسات و پرزنتيشن و اتاق ملاقاتهاي تجاري و خانوادگي و ساير خدمات از اين دست.

4 

بررسي و مطالعه تجاري‌سازي فرودگاههاي كوچك (توجيه‌پذيري اقتصادي فرودگاههاي كوچك از لحاظ بهره‌برداري و مديريت)

5 

راه‌اندازي شركتهاي Hub & Spoke (هليكوپتر يا هواپيما)

عناوين طرحهاي اشتغالزاي مطالعاتي زيربخش دريايي به ترتيب اولويت

 

 

1 

بررسي توسعه كارگاه‌هاي ساخت، تعمير و نگهداري تجهيزات بندري و دريايي

2 

بررسي ساخت بنادر كوچك تخصصي 

3 

بررسي ايجاد شركتهاي خصوصي ارزش افزوده به كالاهاي ترانزيتي و غير ترانزيتي عبور از بنادر 

4 

بررسي راه‌اندازي مراكز تعمير و شستشوي كانتينر 

5 

ايجاد مراكز اطلاع‌رساني بازار كار، سرمايه و كارآفريني در بخش دريايي

6 

بررسي ايجاد شركتهاي تعاوني و خصوصي جهت مديريت بهره‌برداري از بنادر كوچك 

7 

بررسي ايجاد مراكز ايمني، بهداشتي و درماني در بنادر كشور

8 

بررسي راه‌اندازي مراكز آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص دريايي و بندري 

9 

بررسي طراحي و راه‌اندازي مراكز انجام هيدروگرافي كف درياها

 

عناوين طرحهاي اشتغالزاي مطالعاتي زيربخش ريلي به ترتيب اولويت

 

 

1 

بررسي راه‌اندازي مراكز طراحي و ساخت قطعات مربوط به استفاده از انرژي خورشيدي جهت تامين برق در محوطه ايستگاه راه‌آهن و ساير بخشهاي مربوطه

2 

بررسي راه‌اندازي مراكز طراحي و ساخت لكوموتيو

3 

بررسي راه‌اندازي قطارهاي مسافري توريستي

4 

بررسي راه‌اندازي مراكز توليد داخلي قطعات و تجهيزات حمل‌و‌نقل ريلي و ‌صنايع جانبي

5 

بررسي راه‌اندازي مراكز ارائه خدمات تركيبي(جاده‌اي، هوايي، دريايي، ريلي) قبل و بعد از سفر

6 

مطالعه و بررسي ايجاد شركتهاي خصوصي كنترل كيفيت در زمينه‌هاي تعمير و نگهداري زيربنا، آلات ناقله راه‌آهن و توليد قطعات ريلي 

7

بررسي و مطالعه در خصوص احداث و ايجاد پايانه هاي ريلي(عمومي و خاص)

عناوين طرحهاي اشتغالزاي مطالعاتي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به ترتيب اولويت

 

1 

طرح بررسي و شناسايي نيازمنديها و صدور خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در سه حوزه زيربناها، ناوگان و خدمات جانبي حمل و نقل به حارج از كشور

2 

بررسي راه‌اندازي موسسات و شركتهاي اطلاع‌رساني، مشاوره مديريت توسعه كارآفريني و اشتغال(حضوري-غيرحضوري) و خدمات مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح با مشاركت بخش غير دولتي

3 

بررسي و مطالعه توسعه مراكز ارائه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در سطح كشور در قالب شركتهاي خصوصي و تعاوني 

4 

بررسي ساخت و توليد تجهيزات قطعات و لوازم آزمايشگاهي مورد نياز مهندسي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح در بخش حمل و نقل

عناوين طرحهاي اشتغالزاي مطالعاتي زيربخش هواشناسي به ترتيب اولويت

 

1

تهيه برنامه اجرايي در راه‌اندازي مراكز ساخت،‌ تعمير و نگهداري و تست ادوات هواشناسي

2

طراحي و برنامه‌ريزي استفاده از مشاركت بخش غيردولتي در توسعه ايستگاههاي باران‌سنجي و اقليم شناسي

3

بررسي و راه‌اندازي مراكز آموزش هواشناسي در منطقه

4

راه‌اندازي مراكز اطلاع‌رساني مشاوره غيرحضوري الكترونيكي (شامل اينترنت، تلفن همراه و . . . ) و حضوري (شامل خدمات ارائه شده در قالب بسته‌هاي اطلاعاتي ئ مشاوره‌ تخصصي) در بخش هواشناسي