ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

سرمايه هاي خارجي
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
 

 

سرمايه هاي خارجي

 

مقدمه:

دراين مقاله سعي بر آن شده است كه ابتدا سرمايه خارجي را به صورت كلي تعريف كنيم پس از آن چگونه به عنوان منبع آن را در نظر بگيريم و استفاده كنيم ، برچه عواملي تأثير مي گذارد وخود بر چه عواملي تأثير مي گذارد، چه چالشهايي فراروي آن قرار دارد ، تأثير مديريت كارا بر روي سرمايه گذاري ، چگونه پس انداز كنيم ودر آخر ايران را مورد برسي قرار مي دهيم و در مجموع نتيجه گيري و راههاي پيشنهادي ارائه مي شود .

 

 1. منظور از سرمايه خارجي توليد فراورده هايي است كه بتوانيم آن را در بازار عرضه كنيم يعني توليد كالايي كه براي بنگاههايي كه سرمايه گذاري كرده اند توليد درآمد كنند البته شايان به ذكر است كه اين سرمايه گذاري مي تواند به صورت مشترك انجام بگيرد يا اينكه به طور كامل در اختيار بنگاههاي خارجي باشد بايد گفته شود كه بسته به نوع سرمايه گذاري آن پيامدها و خروجي كه بنگاهها و سازمانها دارند متفاوت خواهد بود . )

  حال بايد گفته شود كه اثر سرمايه گذاري خارجي مشترك انجام گيرد باعث مي شود كه افراد در مديريت بنگاه تازه تأسيس شده مشاركت داشته باشند و خود بنگاه هم مي تواند از دانش و كار افراد بومي بهره مند شوند و بدين ترتيب اين نوع سرمايه گذاري از ريسك كمتري برخوردار مي شود ولي مشكلي كه ممكن است كه بوجود آيد اين است كه به علت افزايش جمعيت بومي مشغول در بنگاه و متفاوت بودن افراد ،سازمان دچار اغتشاش مي شود از مشكلات ديگري كه به وجود مي آيد آن است كه وقتي كه تعداد اين سازمانها و بنگاهها افزايش پيدا مي كند يعني به حد اشباع مي رسد ، به خاطر افزايش سود دهي خودشان موانعي بر سر راه بنگاههاي ديگر ايجاد نمايند . زيرا اگر اين موانع را ايجاد نكنند بعد از مدتي تنوع بنگاهها زياد شده و ديگر آن بنگاهها بديع بودن توليدات را دارا نخواهند بود و نيز ديگر از موقعيت انحصاري برخوردار نخواهند بود و در ضمن مصرف كننده كالاي مرغوب تري مي طلبد زيرا رقابت زياد است و در اين هنگام بنگاه براي اينكه بتواند كالاي بهتر و نوع تري توليد نمايد مجبور به افزايش هزينه مي شود كه همين امر باعث پايين آمدن كارايي بنگاه مي شود .

   

   

   

  سرمايه خارجي به عنوان منبع رشد:

  از سرمايه خارجي مي توان به عنوان منبع رشد يك جامعه استفاده نمود زيرا بنگاهها براي آنكه بتوانند بازار را در دست خود بگيرند به رقابت بر مي خيزند ، درست است كه زماني براي به انحصار گرفتن بازار موانعي بر سر راه همديگر ايجاد مي كنند اما با وجود اين مطلب باز به بهتر و بديع كردن كالاها ي خود مي انديشند و سعي مي كنند هميشه براي توليدات خود متقاضياني داشته باشند و مصرف كنندگان خود را از دست ندهند و اين باعث افزايش توليدات بنگاهها و به دنبال آن باعث رشد و توسعه جامعه مي شود و همين امر باعث افزايش پس انداز سرمايه هاي خارجي خواهد شد زيرا با متنوع شدن و افزايش صادرات مي تواند بازار جهاني را در دست بگيرند .

   

  سرمايه خارجي بر روي چه عواملي تأثير گذار است :

  اگر سرمايه خارجي را به سه منبع يعني (1)سرمايه ملي (2)سرمايه فيزيكي (3) سرمايه غير مملوس ، در نظر بگيريم و بخواهيم به طور مجزا به آن بپردازيم خواهيم ديد كه از نظر ملي سرمايه گذاري بر جامعه تأثير مثبت دارد و سرمايه گذاري خارجي بيروني راسرمايه گذاري داخلي را افزايش خواهد داد . از نظر فيزيكي هم تعداد كالاهايي كه صادر مي شود باعث افزايش سرمايه خارجي خواهد شد و از نظر غير مملوس بودن هنر و فناوري جامعه افزايش پيدا خواهد كرد و به دنبال آن كشف بازارهاي جديد باعث توسعه كشور مي شود البته شايان به ذكر است گاهي اوقات جذب سرمايه گذاري براي بازارهاي داخلي به تنهايي مقرون به صرفه نمي باشد و حتماً بايد داراي نشان باشد تا بتوان آنها را صادر كرد و بازاري برايشان پيدا نمود البته در نظام اداري نيز بايد تغيراتي انجام دهيم و زير بناي مناسبي بايد در نظر بگيريم و ديگر آنكه بايد شركاي مناسب داخلي در اختيار داشته باشيم .

   

  چه عواملي بر خود سرمايه خارجي تأثير مي گذارد

 2. عامل ديگري كه بر سرمايه خارجي تأثير مي گذارد ماليات مي باشد ، ماليات باعث مي شود كه هزينه سرمايه گذاري خارجي افزايش پيدا كند و اين عامل باعث جلوگيري از ورود سرمايه گذاري خارجي خواهد شد .

   

  (1) برگرفته شده از مجله پزوهشها و سياستهاي اقتصدري شماره 24 صفحه 12

   

  چالشهاي فراروي سرمايه گذلري خارجي:

  در سطح مديريتي كلان هر جامعه اي بي شك به سرمايه گذاري خارجي اهميت به سزايي مي دهند زيرا سرمايه گذاري خارجي مي تواند سرچشمه تحولات اقتصادي و اجتماعي جامعه باشد و به خاطر همين امر از اهميت زيادي برخوردار است و اهميت ديگري كه از نظر مديريتي دارد آن است كه بايد طوري اين فرايند انجام گيرد كه ريسك كمتري داشته باشد و از درآمد بالايي برخوردار باشد . در دنياي امروز فرار سرمايه رنگ دوچنداني پيدا كرده است و همين باعث مي شود مديريت سرمايه خارجي از حساسيت بالايي برخوردار شود اين ويژگي هم شامل سرمايه گذاري داخلي و هم خارجي مي شود البته بايد گفته شود كه سرمايه گذاري خارجي بيروني از حساسيت بيشتري برخوردار است زيرا ممكن است آنها بازار ديگري براي خود انتخاب كنند . اگر مديريت قوي عمل نكند زمينه رقابت را در بازار جهاني از دست خواهد داد .

   

  تأثير مديريت كارا:

  افزايش اشتغال و كاهش بيكاري

  بالا رفتن سطح دانش فني جامعه

  افزايش درآمد مردم

  توسعه كارآفريني و بالا رفتن رقابت در بازار

  افزايش و گسترش دادوستد بوميان با بيگانگان

  تأمين جايگاهي مناسبتر براي توليد در سطح جهان

   

  پس از انقلاب ديدگاه موجود در مورد سرمايه گذاري خارجي با توجه به تجربيات تلخ يك قرن ونيم گذشته تعامل همراه با زيان با جهان خارج به ويژه غرب بسيار منفي بود . اثر اين تفكر را به خوبي مي توان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصل 80 قانون اساسي ديد . بر اساس اين اصل اعطاي هرگونه امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجاري و صنعتي ، كشاورزي ، معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است . البته در برنامه دوم با پذيرش سرمايه گذاري خارجي و تصويب اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي – عملياتي در نظر گرفته شد . )

   

   

   

  موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران :

  علت عدم جذب سرمايه گذاري در ايران را مي توان از چند عامل مورد برسي قرار دهيم :

  موانع اقتصادي : اين نوع موانع مانند بزرگ بودن بيش از حد دولت – نوسانات ارزي – نبودن ثبات اقتصادي – ضعيف بودن كارايي بنادر – ضعف سياست هاي تشويقي و ترويجي – نداشتن مهارت نيروي انساني – ضعف اداري قوانين – ناكارايي نظام قضايي ونبودن پشتوانه دولتها و بانكها.

  موانع حقوقي : مانند قوانين گمركات ، ماليات تجاري ، تعرفه ها.

  موانع فرهنگي : مانند داشتن تفكرات منفي در مورد ارتباط با بيگانگان و ناكافي بودن افرادي كه به زبانهاي ديگر تسلط داشته باشند .

  موانع سياسي : مانند تحريم هاي اقتصادي كشورهاي همچون امريكا ، نبودن ثبات سياسي در كشور به دليل آنكه هرزمان كه دولتمردان بر سر كار مي آيند سياستهاي مد نظر خود را اعمال مي كنند و در آخر مشكلات امنيتي .

   

  نتيجه گيري :

  1.  

    

    

    

   

  پيشنهادها: