ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

رشد جهاني كيفيت
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٧
 

 

 

رشد جهاني كيفيت

 

تقاضاي اقتصاد جهاني باعث بروز تحول شگرفي در رشد بين المللي كيفيت شده است. اين دگرگوني ناشي از تغييرات اقتصادي، تكنولوژي و منابع انساني مي¬باشد. براي غلبه بر اين تغييرات، شركتها و مديران آنها مي¬بايست به اهميت و نقش كيفيت آگاه بوده و به جاي تنها از ميان برداشتن نقايص موجود، در ارتباط با بهبود كيفيت چاره¬جوئي نمايند.

بازارهاي رقابتي و جهاني امروزه نيازمند ارائه خدمات با كيفيت بالاتر به مشتريان مي¬باشد. نكته قابل توجه اينكه كيفيت نمي¬تواند به تنهائي در يك بخش يا يك فرايند عمليات اجرا گردد و مي¬بايست به عنوان يك استراتژي فعال و به صورت عمليات روزانه و اساسي تداوم داشته باشد.

سازمانهاي اصلي داراي توان رقابت در بازارهاي جهاني مي¬بايست از خصوصيات زير برخوردار باشند.

-    افزايش سرعت ارائه خدمات يا توليد، امكان افزايش ظرفيت و نفوذ در بازار رقابت جهاني

-    سرعت در سيكل تجاري در ارائه خدمات و يا توليد در مقابل نوسانات بازارهاي داخلي و بين المللي

-    توان پاسخگوئي به تقاضاي مشتري براي افزايش كيفيت محصول يا خدمات بالاتر از حد استاندارد (تنها كاهش نواقص و رفع عيوب در محصولات و خدمات نمي¬بايست مد نظر باشد)

-    شتاب تغييرات و فرايند توليد، بهبود محصولات و خدمات به مشتريان براي دستيابي به تقاضاي مشتري

-    دستيابي به دانش فني روز در كليه فعاليتهاي تجاري از توزيع جهاني و عرضه كالا و خدمات به متقاضيان (از طريق اينترنت)

زبان كيفيت

در نتيجه تاثير فشارهاي محيطي و تغييرات سريع در بازارهاي جهاني است كه كيفيت به عنوان يك زبان بين المللي براي فعاليتهاي تجاري و مشتريان مطرح مي¬گردد.

ميزان اثربخشي كيفيت در اجرا از بعد تكنيكي و فرايند يكي از مهمترين عوامل اساسي در ايجاد توان رقابتي هر فعاليت تجاري مي¬باشد.

زبان كيفيت نشان مي¬دهد كه در واقع كيفيت آن چيزي است كه مشتري مي¬گويد «نه شركت» رهبري و مديريت كيفيت نيز به مفهوم افزايش مداوم خصوصياتي است كه رضايت مشتري را به ميزان زيادي برآورده مي¬سازد.

زبان كيفيت به خودي خود با تاكيد بر مديريت كيفيت و عوامل و قوانيني كه چگونگي آن را بيان مي¬كند مي¬تواند به عنوان قويترين بهبود و موتور محركه هر سازمان براي حفظ آن در مقابل تغييرات بازارهاي جهاني باشد و با مقيد نمودن شركتها به حفظ كيفيت اهميت مديريت بر آن را در پنج فعاليت كليدي زير جهت باقي ماندن در بازارهاي رقابتي مشخص مي¬نمايد.

1-    در عمليات بهبود و توسعه محصولات جديد و نفوذ در بازارهاي جهاني

2-    مديريت اثر بخش در فعاليتهاي مربوط به تامين كنندگان منابع خارجي و بين المللي شركت

3-    تامين منابع انساني خود جوش آشنا و حامي فعاليتهاي بهبود كيفيت و آگاه به تكنولوژي روز با تاكيد بر مسئوليت و نقش هر فرد در شركت

4-    تاكيد مجدد مديريت بر فوايد اقتصادي حاصله از بهبود كيفيت و تداوم آن

5-    بهبود و توسعه استراتژيهاي جديد و مديريت هاي بالفعل در بحث كيفيت

تكنولوژي و خريداران آن

در زبان كيفيت عليرغم تغييرات گسترده بازارهاي جهاني امروز، دسترسي به اينترنت و مبحث تكنولوژي اطلاعات مي¬تواند جهت توليد كنندگان كالا و خدمات ، توان بالائي را جهت نفوذ در بازار از با تسريع در فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز كالا و خدمات در آينده ايجاد نمايد.

اين تكنولوژي امكان دستيابي به نتايج و عملكرد كيفيت شركت را جهت خريداران و مصرف كنندگان و همچنين دسترسي به داده¬ها و جزئيات طبقه بندي شده را در بحث كيفيت محصول، ارزش كالا و ساير مزاياي آن فراهم مي¬سازد.

داده¬ها نه تنها به خريداران اين اطمينان را مي¬دهد كه محصول مورد نظر به صورت كاملا دقيق و منطبق بر طراحي اوليه مي¬باشد بلكه بر اين نكته تاكيد مي¬نمايد كه انتظار تعداد زيادي از مشتريان بر يافتن اطلاعات كاملا شفاف از ارزش كيفيت محصول و عواملي به شرح ذيل مي¬باشد:

-    زمان دقيق تحويل محصول به عنوان ماحصل زنجيره تامين اثربخش كالا

-    وجود شبكه تعمير و خدمات پس از فروش

-    ارتقاء تدريجي تكنولوژي محصول

-    تبيين مراحل ساخت و توليد، سيكل عمر، امنيت در كاربرد محصول

-    تعيين نام تجاري محصول

امروزه مفهوم كيفيت از تعاريف اوليه آن بر محصول و خدمات ارائه مي¬شد متفاوت مي¬باشد اگر چه مفهوم كيفيت از منظر تعاريف قبلي نيز مهم است لكن در گذشته تعريف صريح و روشني از مشتري و بازار كه در آن كيفيت به عنوان يك ارزش محسوب مي¬گردد وجود نداشته است.

مفهوم كيفيت

امروزه تعريف كيفيت در يك شركت در تمامي جوانب از قبيل طراحي، عمليات و فرايند توليد، توزيع و خدمات كالا و ... صورت مي¬پذيرد. كليه فرايندهاي شركتها مي¬بايست براي دستيابي مشتري به ارزش بيشتر كالا يا خدمت متمركز، پايه گذاري و در بهترين شرايط ارزشي باقي بماند.

شركتي كه به اين مهم آگاه و دست يابد خواهد توانست اهميت و مفهوم آن را در موفقيت تجاري خود و در بازارهاي امروز درك نمايد مديريت¬هاي رقابتي در بازارهاي رقابتي امروزه بستگي به اين دارد كه تمامي موارد نقايص و معايب چه كوچك و بزرگ از سيستم حذف شوند.

به همين دليل در مقايسه بازارهاي جهاني برخي از محصولات از قبيل اتومبيل، كاميون و ... كامپيوتر و ... با طيفي از محصولاتي كه كنترل كيفيت در آنها بصورت سنتي و با مفاهيم قديمي صورت مي¬پذيرد نتايج نااميد كننده¬اي حاصل مي¬شود زيرا اين گونه محصولات كه ارزش و كيفيت مورد انتظار مشتري را فراهم نمي¬نمايند ناچارا تنها به جستجوي بازار امروز مي¬پردازند.

اين نكته مويد آن است كه چرا رهبران امروزه شركتهاي جهاني به اين نتيجه رسيده¬اند كه كيفيت نه تنها يك موضوع مهم بلكه يك روش اساسي از مديريت و پايه اصلي براي راهنمائي، تقويت و حمايت شركتها است و چنانچه بتوانند كيفيت را در يك بخش از سازمان خود بهبود ببخشند نتيجه آن را در تمامي بخشها مشاهده خواهند نمود .

پنج فرايند كيفيت

امروزه مديران نوآور كه به دنبال رشد بين المللي كيفيت مي¬باشند آن را به عنوان پايه و اساس اصلي مديريتي خود قرار داده¬اند اين گونه رهبران و افراد خلاق بيشتر شركتهاي موفق امروزه را مديريت مي¬نمايند.

شركتهاي پيشرو براي رسيدن به تقاضاي بازارهاي جهاني و افزايش و حفظ ثبات كيفيت در مقايسه با رقبا مي¬بايست اينگونه مديران را كه به پنج حوزه فرايند كيفيت (به شرح ذيل) توجه كافي مي¬نمايند به كار گمارند.

1-    انجام فعاليتهاي بيشتر و موثرتر براي توسعه محصولات جديد و حفظ ارزش مورد نياز مشتري در بازارهاي جهاني شركت

2-    مديريت اثربخش در خصوص فعاليتهاي تامين كنندگان مواد و منابع مالي در بازارهاي جهاني

3-    ايجاد سيستم تشويقي، انگيزشي جهت نيروي انساني در جهت حمايت از فعاليتهاي بهبود كيفيت و توجه به اهميت و نقش تكنولوژي در شركت و همچنين مسئوليت و نقش هر فرد در انجام فعاليتهاي بهبود كيفيت

4-    تاكيد مجدد بر شرايط مالي و مادي حاصل از انجام فعاليتهاي كيفيت در شركت

5-    توسعه استراتژيهاي جديد و رهبري عملياتي خاص مباحث كيفيت در شركت

 

منابع

I.A.V.Feigen baum, total Quality control, Harvard Business Review, vol, 34 No. 6

اين مقاله در كنفرانس بين المللي كيفيت در سال گذشته ميلادي در توكيو ارائه گرديده است.

 

 

 

 

ترجمه و تدوين

آزاده آژير