ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

منابع اطلاعاتی جدید کتابخانه وزارت اقتصاد و دارایی
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
 

 

 

دفتر روابط عمومي با هدف آگاه ساختن كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و اعضاء كتابخانه مركزي از منابع اطلاعاتي جديد كتابخانه اقدام به انتشار فصلنامه تازه‌هاي كتابخانه نموده است اين فصلنامه حاوي فهرست مداركي است كه در سه ماهه اول و دوم سال جاري به مجموعه كتابخانه اضافه شده است و آماده ارائه به اعضاء محترم مي‌باشد.

 

 

 

 

مديريت

1ـ مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد رشته مديريت 80-84 ـ ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1374

2 ـ‌ مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد رشته مديريت 80-84 قسمت او ـ ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1374

3 ـ‌ مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد مديريت 80-84 ـ ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1374

4 ـ مديريت خريد و اصول انبارداري مفاهيم كاربردي ـ نادر ديبايي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

5 ـ برنامه‌ريزي استراتژيك ـ جمال‌الدين طيبي ـ تهران ـ ترمه

6ـ روشهاي كاربردي بازاريابي خدمات بانكي براي بانكهاي ايراني ـ داور ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1383

7ـ آزمون كارشناسي ارشد : پاسخ مسائل حسابداري و مالي .... ـ ايرج نوروش ـ تهران ـ صابرين ـ 1376

8ـ مديريت‌دانش : موفقيت‌دراقتصاد‌جهاني‌مبتني براطلاعات ـ آلن رادلينگ ـ محمدحسين لطيفي ـ سمت ـ 1383

9ـ بازاريابي بين‌المللي ـ محمدعلي بابايي ـ سمت ـ 1380

10ـ پژوهش عملياتي (مدلهاي احتمالي) منصور مؤمني ـ سمت

11ـ انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بازرگاني ـ محمدعلي بابايي زكليكي ـ سمت

12ـ برنامه‌ريزي غير خطي ـ محمدرضا حميدي‌زاده ـ سمت

13ـ مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان ـ علي رضائيان ـ سمت

14ـ تحقيق در عمليات ـ محمدرضا مهرگان ـ سمت

15ـ الگوي نظارت و كنترل در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران ـ محمد ميرمحمدي ـ سمت

16ـ تجزيه و تحليل سيستمها و روشها ـ شمس‌السادات زاهدي ـ پيام نور ـ 1381

17ـ تحقيق در عمليات (1) ـ غلامرضا جهانشاهلو ـ پيام نور ـ 1374

18ـ كنترل داخلي : چارچوب منسجم ـ آزمان‌هاي مسئول كميسيون ـ امير پوريا نسب ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

19ـ تحليل فرايندي خط مشي‌گذاري و تصميم‌گيري ـ محمد سعيد تسليمي ـ تهران ـ سمت ـ 1378

20ـ مباني مديريت مالي ـ هاشم نيكو مرام ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

21ـ سيستمهاي اطلاعات مديريت: مفاهيم، نظريه‌ها، كاربردها ـ اصغر صرافي زاده ـ تهران ـ 1384

22ـ اصول بازاريابي ـ فيليپ كاتلر ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ادبستان ـ 1380

23ـ مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك ـ رضا راعي ـ تهران ـ سمت ـ 1383

24ـ مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد رشته مديريت 80-84 ـ ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1374

25ـ مديريت خريد و اصول انبارداري مفاهيم كاربردي ـ نادر ديبايي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

26ـ برنامه‌ريزي استراتژيك ـ جمال‌الدين طيبي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

27ـ گزارش چكيده پروژه‌هاي كليدي برنامه توسعه و كاربردي فناوري ـ نصراله جهانگرد ـ تهران ـ 1384

28ـ جامعه‌شناسي شهري ـ مايك ساوج ـ ابوالقاسم پوررضا ـ تهران ـ سمت ـ 1380

29ـ جامعه شناسي دين ـ يوآخيم واخ ـ جمشيد آزادگان ـ تهران ـ سمت ـ 1380

30ـ مديريت راهبردي (برنامه ريزيف اجرا و كنترل) جان‌اي پيرز ـ محمود حسيني ـ تهران ـ سمت ـ 1383

31ـ توسعه در آيينه تحولات ـ هادي عربي ـ تهران ـ سمت ـ 1383

32ـ اداره امور حكومتهاي محلي مديريت شوراها و شهرداريها ـ محمد مقيمي ـ تهران ـ سمت ـ 1382

33ـ ماهيت انساني سازمانها ـ جي‌داگلاس براون ـ تهران ـ سمت ـ 1382

34ـ راهنماي استفاده از رده‌بندي كنگره ـ فاطمه مرتضائي فرد ـ تهران ـ سمت ـ 1383

35ـ مديريت فرامليتي و جهاني، نگرش تطبيقي ـ شمس‌السادات زاهدي ـ تهران ـ سمت ـ 1379

36ـ قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار ـ داور ونوس ـ تهران ـ سمت ـ 1381

37ـ نهادها و سازمانها (اكولوژي نهادي سازمانها) ـ آرين قلي‌پور ـ تهران ـ سمت ـ 1384

38ـ انگليسي‌براي دانشجويان رشته‌هاي مديريت‌جهانگردي و هتل‌داري ـ غلامرضا كياني ـ تهران ـ سمت ـ 1383

39ـ مديريت بازاريابي ـ احمد روستا ـ تهران ـ سمت ـ 1380

40ـ استقرار مديريت استراتژيك ـ اچ ايگور

41ـ سيستمهاي اطلاعاتي مديريت‌ـ احمد سرداري ـ تهران ـ سمت ـ 1382

42ـ اصول بازاريابي و خدمات ـ كريستوفرلاولاك ـ ابوالفضل تاج‌زاده ـ تهران ـ سم ـ 1382

43ـ نظام اطلاعات مديريتي (ن.ا.م) ـ كنث سي.لادن ـ عبدالرضا رضايي‌نژاد

44ـ ارتباط بين شبكه‌اي با Tcp/Ip ـ داگلاس كامر ـ وحيد فراهاني راد

45ـ كارسنجي و روش سنجي ـ شهنام طاهري

46ـ اصول بازاريابي ـ فيليپ كاتلر ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ادبستان ـ 1380

47ـ مديريت مالي (ميانه) اوجين‌اف‌بري‌گام ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ترمه ـ 1382

48ـ مديريت آموزشي استاندارد 11/19 ـ پوراندخت نيرومند ـ تهران ـ 1383

49ـ برنامه‌ريزي استراتژيك ـ محمدرضا حيدري‌زاده ـ تهران ـ سمت ـ 1380

50ـ مديريت تعارض و مذاكره ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1382

51ـ مديريت فشار رواني ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1383

52ـ تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1384

53ـ روشهاي كاربردي بازاريابي خدمات بانكي براي بانكهاي ايراني ـ داور ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1383

54ـ مديريت مالي ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1372

55ـ مديريت سيستمهاي توليد ـ ريچارد ج.هوپ‌من ـ اصفهان ـ 1372

56ـ مديريت و برنامه‌ريزي توسعه

57ـ سازمان مديريت (سوسياليستي) ـ دگويشياني ـ احسان

58ـ كشت و بازايابي چاي ـ س.آرهارلر ـ حسن پيروزي

59ـ مديريت دولتي و اصلاحات اداري در كشورهاي در حال توسعه ـ شهنام طاهري

60ـ همايش سياستها و مديريت برنامه‌هاي رشد و توسعه در ايران: تو

61ـ نظام اداري و نقش آن در بهره‌وري ملي ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1379

62ـ برنامه‌ريزي مديريت استراتژيك ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

63ـ شناخت نظام اداري و چگونگي تحول آن ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1379

64ـ مديريت توسعه ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ‌ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

65ـ حسابداري منابع انساني ـ لي.دي‌پاركر ـ ناصر ميرسپاسي ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1374

66ـ مديريت شيوه‌هاي نو در آموزش ـ حسام‌الدين بيان ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1375

67ـ زرناب رهبري و مديريت ـ نويل تيچي ـ محمدعلي طوسي ـ 1379

68ـ تئوري حسابداري مالي ـ ويليام . آراسكات ـ محسن علي طوسي ـ 1378

69ـ اصول مديريت علمي ـ فردريك ونيلسو تيلور ـ محمدعلي طوسي ـ 1378

70ـ كاربرد روشهاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت ـ قاسم ظهوري ـ مير ـ 1378

71 ـ مديريت بين‌الملل ـ پل دبليو به آميش ـ احمد آرام ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1376

72ـ كاربرد تجزيه و تحليل علي در پژوهشهاي علوم اجتماعي و رفتاري ـ فلورا سلطاني ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1376

73ـ نمرات تست و معني آنها ـ هورابربيك لايمن ـ احمد آرام ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

74ـ مديريت بر مبناي هدف و نتيجه در بخش دولتي ـ جورج موريسي ـ مهدي الواني ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1372

75ـ نگرشي بر مديريت در اسلام ـ جمعي از علماء ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1377

76ـ هوشين كانري يا مديريت كيفيت جامع ـ يوجي‌آكائو ـ داود محب علي ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1376

77ـ بالندگي سازماني ـ محمدعلي طوسي ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1380

78ـ انتظار عدالت و عدالت در سازمان ـ علي رضائيان ـ سمت ـ 1384

79ـ مديريت‌د‌انش: موفقيت‌دراقتصادجهاني‌مبتني براطلاعات ـ آلن‌رادلينگ ـ محمدحسين لطيفي ـ سمت ـ 1383

80ـ اصول بازاريابي ـ فيليپ كاتلر ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ادبستان ـ 1380

81ـ مديريت مالي (ميانه) ـ اوجين‌اف بري‌گام ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ترمه ـ 1382

82ـ مديريت آموزشي استاندارد 11/19 ـ پوراندخت نيرومند ـ تهران ـ 1383

83ـ مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك ـ رضا راعي ـ تهران ـ سمت ـ 1383

84ـ مباني مديريت مالي ـ هاشم نيكو مرام ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

85ـ سيستمهاي اطلاعات مديريت: مفاهيم، نظريه‌ها، كاربردها ـ اصغر صرافي‌زاده ـ تهران ـ 1384

86ـ اصول بازاريابي ـ فيليپ كاتلر ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ادبستان ـ 1380

87ـ مديريت راهبردي (برنامه ريزيف اجرا و كنترل) جان‌اي‌پيرز ـ محمود حسيني ـ تهران ـ سمت ـ 1383

88ـ توسعه در آيينه تحولات ـ هادي عربي ـ تهران ـ سمت ـ 1383

89ـ اداره امور حكومتهاي محلي مديريت شوراها و شهرداريها ـ محمد مقيمي ـ تهران ـ سمت ـ 1382

90ـ ماهيت انساني سازمانها ـ جي‌داگلاس براون ـ تهران ـ سمت ـ 1382

91ـ اصول بازاريابي و خدمات ـ كريستوفر لاولاك ـ ابوالفضل تاج‌زاده ـ تهران ـ سمت ـ 1382

92ـ قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار ـ داور ونوس ـ تهران ـ سمت ـ 1381

93ـ نهادها و سازمانها (اكولوژي نهادي سازمانها) آرين‌قلي‌پور ـ تهران ـ سمت ـ 1384

94ـ انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي مديريت جهانگردي و هتل‌داري ـ غلامرضا كياني ـ تهران ـ سمت ـ 1380

95ـ مديريت بازاريابي ـ احمد روستا ـ تهران ـ سمت ـ 1380

96ـ استقرار مديريت استراتژيك ـ اچ‌ايگور ـ عبداله‌زنديه ـ تهران ـ سمت ـ 1380

97ـ سيستمهاي اطلاعاتي مديريت ـ احمد سرداري ـ تهران ـ سمت ـ 1382

98ـ مالكيت صنايع و پيشرفت صنعتي ـ كوروش زعيم

99ـ مسئوليتهاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي ـ صادق حقيقت

100ـ سازمانهاي مالي و پولي بين‌المللي ـ مهدي ابراهيمي نژاد ـ تهران ـ سمت ـ 1384

101ـ برنامه ريزي استراتژيك ـ محمدرضا حيدري‌زاده ـ تهران ـ سمت ـ 1380

102ـ مديريت تعارض و مذاكره ـ علي ‌رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1382

103ـ مديريت فشار رواني ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1383

104ـ تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1384

105ـ انگليسي براي دانشجويان مديريت ـ ف شفقي ـ تهران ـ سمت ـ 1384

106ـ سيستم اطلاعاتي در مديريت ـ جيمز الف سين ـ محمد راد ـ تهران ـ نگاه‌دانش ـ 1385

107ـ توسعه منابع انساني و نقش آن در تحول نظام اداري ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ تهران‌ ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1380

108ـ جامعه‌شناسي سازمانها: رويكرد جامعه شناختي ... ـ آرين قلي‌پور ـ تهران ـ سمت ـ 1384

109 ـ تصميم‌گيري كاربردي (رويكرد MADM ) ـ عادل آذر ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1381

110ـ مديريت استراتژيك ـ عليرضا امير كبيري ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1381

111ـ مقدمه‌اي بر مديريت ناب ـ محمدرضا عاطفي ـ تهران ـ 1384

112ـ سيستمهاي پويا: اصول و تعيين هويت ـ نظام‌الدين فقيه ـ تهران ـ سمت ـ 1383

113ـ سيستم اطلاعات مديريت ـ‌علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1384

114ـ آموزش و بهسازي سرمايه‌هاي انساني ـ حسين ابطحي ـ تهران ـ 1383

115ـ ارزيابي و مديريت ريسك ـ نجف‌تراچورلو ـ تهران ـ 1384

116ـ درباره مديريت پروژه و پيمان‌ها ـ امير حسني ـ تهران ـ 1384

117ـ مقدمه‌اي بر آشنايي نحوه پياده‌سازي و نگهداري اصول پنجگانه ـ بهرام‌خان مختاري ـ تهران ـ 1383

118ـ مديريت روابط عمومي ـ حسن نصيري قيداري ـ تهران ـ رسا ـ 1382

119ـ رويكرد نوين مديريت كيفيت جامع در آمريكا ـ شوجي شيبا ـ محمد اقدسي ـ تهران ـ دانشكار ـ 1380

120ـ مفاهيم و استراتژي مديريت ـ مشهد ـ 1382

121ـ هدف‌گذاري هزينه‌رويكردي نوين در مديريت راهبردي هزينه ـ شاهد انصاري ـ آفرين آقايي ـ تهران ـ 1383

122ـ مديريت و سياست ـ علي‌اكبر ذاكري ـ قم ـ 1380

123ـ تحليل فرآيندي خط‌مشي‌گذاري و تصميم‌گيري ـ محمدسعيد تسليمي ـ تهران ـ سمت ـ 1378

124ـ گامي براي همسازي هدف‌هاي فردي و سازماني ـ كونوسوكي ماشوشيتا ـ محمدعلي طوسي ـ تهران ـ 1378

125ـ بهبود سازماني ـ جمعي از نويسندگان ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1379

126ـ طراحي ساختار سازماني ـ عباس منوريان ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

127ـ ديوانسالاري ـ جمعي از اساتيد ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

128ـ چهارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي ـ گابريل ا.آلموند ـ عليرضا طيب ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1377

129ـ مقدمه‌اي بر زيبايي شناسي و تعالي سازماني ـ مهدي حاجي ميرعرب ـ تهران ـ آتنا ـ 1383

130ـ تكنيك كنترل و توليد بدون عيب ZQC ـ بهنام فرقاني ـ تهران ـ رسا ـ 1381

131ـ آموزش و بهسازي سرمايه‌هاي انساني ـ حسين ابطحي ـ تهران ـ 1383

132ـ تحقيقات بازاريابي ـ ونوس داور ـ تهران ـ سمت ـ 1380

133ـ مديريت منابع پيشرفته ـ عباس عباس‌پور ـ تهران ـ سمت ـ 1382

134ـ بهره‌وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها ـ عباس كاظمي ـ تهران ـ سمت ـ 1381

135ـ مباني سازمان و مديريت ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1381

136ـ مديريت استراتژيك در بازرگاني و صنايع ـ مهدي ابراهيمي‌نژاد ـ تهران ـ سمت ـ 1379

137ـ اصول بودجه‌بندي سرمايه‌اي ـ محمداسماعيل فدائي نژاد ـ تهران ـ سمت ـ 1379

138ـ تصميم‌گيري و تعيين خط‌مشي دولتي ـ مهدي الواني ـ تهران ـ سمت ـ 1380

139ـ كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري ـ حبيب‌اله كشتارملكي ـ تهران ـ سمت ـ 1379

140ـ درسهايي از اخلاق مديريت ـ قاسم واثقي ـ تهران ـ شركت چاپ و نشر بين‌الملل ـ 1379

141ـ راهنماي پژوهش و اصول علمي مقاله نويسي ـ بهرام طوسي ـ تهران ـ 1382

142ـ زبان تخصصي مديريت تمرين‌هاي درك مطلب ـ داور ونوس ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1384

143ـ كاربرد كامپيوتر در حسابداري و مديريت ـ مسعود ميرسميعي ـ تهران ـ ترمه ـ 1383

144ـ مديريت ريسك حسابرسي ـ حميد ارجمندي ـ تهران ـ 1377

145ـ چگونه مهارتهاي استراتژيك تيم خود را گسترش دهيم ـ سوزان كليتون ـ فريدون وردي‌نژاد ـ تهران ـ روزنامه‌ايران، مؤسسه انتشاراتي ـ 1380

146ـ رفتار سازماني ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

147ـ كنترل و نظارت ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

148ـ اصلاح اداري ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

149ـ آموزش كاركنان ـ جمعي از اساتيد مديريت ـ تهران ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1378

150ـ مديريت رفتار سازماني ـ رابرت كرتينر ـ علي‌اكبر فرهنگي ـ تهران ـ 1384

151ـ مباحث ويژه مديريت دولتي ـ مهدي الواني ـ تهران ـ سمت ت 1379

152ـ تحقيق در عمليات: برنامه ريزي خطي ـ فردريك بس ـ محمد مدرس ـ تهران ـ 1382

153ـ بحران دنياي متجدد ـ رنه‌گنون ـ ضياءالدين دهشيري ـ تهران ـ اميركبير، كتابهاي جيبي ـ 1378

اقتصاد

1 ـ سازمانهاي مالي و پولي بين‌المللي ـ مهدي ابراهيمي ـ تهران: سمت، 1384

2 ـ كاركرد و شاخصهاي اقتصادي سال 1384 مربوط به واحد ـ ** ـ تبريز: وزارت دارايي، 1385

3 ـ مباني اصول علم اقتصاد: كلياتي از اقتصاد براي همه ـ يداله دادگر ـ قم: 1384

4 ـ تئوري نوين سرمايه‌گذاري ـ رابرت هاوگن ـ علي پارسائيان ـ تهران: ترمه، 1384

5 ـ برنامه‌ريزي اقتصادي ـ زهرا افشاري ـ تهران: سمت، ‏1380‏

6 ـ بازارـ دولت، كاميابي‌ها و ناكامي‌ها ـ احمد توكلي ـ تهران: سمت، 1380

7 ـ اقتصاد بين‌الملل، تجارت بين‌الملل ـ جواد پورمقيم ـ تهران: سمت، 1382

8 ـ بازشناسي عارضه فساد مالي ـ فرهاد رهبرـ تهران: جهاد دانشگاهي، 1381

9 ـ مباني فقهي اقتصاد اسلامي ـ محمدمهدي كرمي ـ تهران: سمت، ‏1380‏

10 ـ اشتغال‌زائي ICT (آي.سي.تي) ـ حسين پهلوانيان ـ تهران: 1384

11 ـ بررسي عملكرد سازمان امور اقتصـادي و دارايي و واحدهاي ‌متبـوع ـ تقي زهي ـ تبريـز: معاونت امور اقتصادي، 1384

12 ـ عملكرد پنج ساله نخست و برنامه جامع دوم توسعه قضايي ـ تهران: سلسبيل، 1384

13 ـ لايحه بودجه ســال 1381 كل كشور ـ مديريت و برنامه‌ريـزي كل ـ تهــران: سازمان مديـريت و برنامه‌ريزي كشور، 1380

14 ـ توسعه دانايي محور(سخنراني دكتر محمد رضا عارف در مجامع ـ مجيد سرسنگس ـ تهران: دانشگاه تهران، 1384

15 ـ تورم دلايل و راههاي مهار آن در اقتصاد ايران ـ وزارت‌بازرگاني ـ تهران: وزارت بازرگاني ، 1384

16 ـ تعييـن اقلام لازم‌الحمايـه در سبد مصرفـي خانـوارهاي شهـري و روستايي ـ پژوهشهاي بازرگانـي و اقتصـادي ـ تهران: نشر بازرگاني، 1384

17 ـ تبعات آزادسازي تجاري لر رشد صنعتي در ايران ـ رضا محسني ـ تهران: نشر بازرگاني،

18 ـ ارزيابي تغييرات رفاهي مصرف‌كنندگان ايراني با استفاده از شاخص ـ علي‌اكبر خسروي‌نژاد ـ تهران: نشر بازرگاني، 1384

19 ـ پيامدهاي بازرگاني برقراري ترتيبات تجاري ترجيحي ميان... ـ محمدرضا عابدين مقانكي

20 ـ بحران سفيد: نگاهي به بارش سنگين برف ... ـ استانداري گيلان ـ

21 ـ جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام ـ حيدر نقدي ـ حسن توانايان فرد

22 ـ توسعه اقتصادي در جهان سوم ـ مايكل تودارو ـ غلامعلي فرجادي

23 ـ خصوصي‌سازي مردمي؛ كارايي همراه با عدالت ـ احمد كابلي‌زاده

24 ـ طراحي ديجيتال (مدار منطقي) ـ موريس مانو ـ قدرت سپيد نام

25 ـ راهنماي توسعه مناطق لجستيكي در بنادرـ سازمان بنادر اسپانيا ـ سهيلا شيباني مقدم ـ تهران: 1383

26 ـ فرهنگ قانون گريزي و ناكارآمدي نظام مالياتي كشور ـ عليرضا متين ـ تهران: قطره، 1382

27 ـ ماهاتير محمد (معمار مالزي نوين) ـ محمدكاظم توكلي ـ تهران: 1384

28 ـ اقتصاد توليد ـ جان. بي‌دال ـ محمدرضا ارسلان بد ـ نشر دانشگاهي ـ 1366

29 ـ يك كتاب درسي در تئوري اقتصاد ـ الفرد دبليو استويه ـ شريف اديب سلطاني ـ 1349

30 ـ مباني نظريه قيمت ـ آلفرد دبليو استويه ـ 1367

31 ـ مكتبهاي اقتصادي ـ ژوزف لاژوژي ـ جهانگير افكاري ـ شركت سهامي انتشار ـ 1367

32 ـ علم اقتصاد سياسي ـ م. ج داويدار ـ فرامرز كيا ـ آگاه ـ 1358

33 ـ اقتصاد ـ پل ساموئلسن ـ حسين پيرنيا ـ 1348

34 ـ تاريخچه تحولات عقايد اقتصادي از عهد باستان تا به زمان حاضر ـ علي اكبر مدني ـ

35 ـ الگوهاي اقتصادسنجي و پيش‌بيني‌هاي اقتصادي ـ محمدامين كيانيان ـ سمت، 1370

36 ـ خلاصه‌سازي مكاتبات و نوشته‌هاي اداري ـ كاظم اميني ـ 1378

37 ـ مكتبهاي اقتصادي ـ ژوزف ژوژي ـ جهانگير افكاري ـ 1367

38 ـ اقتصاد رياضي «رياضيات در اقتصاد و بازرگاني به زبان ساده» ـ احمد جعفري صميمي ـ 1368

39 ـ نظامهاي خرد و كلان اقتصادي ـ سيروس تبريزچي ـ 1358

40 ـ اقتصاد داده‌ ـ ستاده ـ واسيلي لئونتيف ـ كورس صديقي ـ 1365

41 ـ اقتصاد خرد، نظريه عمومي قيمت و توليد ـ منوچهر زندي حقيقي ـ به نشر ـ 1368

42 ـ جهاني شدن: بخت با شجاعان يار است ـ لسترتارو ـ عزير كياوند ـ 1383

43 ـ بررسي اقتصادي ماليات بر شركتها ـ جمشيد پژويان

44 ـ مقالاتي پيرامون تجربيات بين‌المللي در اجراي نظام ماليات بر ارز ـ غلامرضا حيدري كردزنگنه

45 ـ گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال 1383 ـ معاونت امور فني

46 ـ مجموعه قوانين مالياتي (مالياتهاي مستقيم) ـ رحيم رضازاده ملك

47 ـ استراتژ بزرگ (اصول و رويه‌ها) ـ جان. ام كالينز ـ كوروش بانيدر

48 ـ مردم، دولت‌ها و هراس ـ باري بوزان ـ پژوهشكده مطالعات راهبردي

49 ـ اقتصاد مديريت ـ مهدي تقوي

50 ـ اقتصاد توليد ـ جان دال ـ محمدرضا ارسلان بد

51 ـ مقدمه‌‌اي بر تجزيه و تحليل‌هاي اقتصاد ميكرو ـ مهدي تقوي

52 ـ سيستم قيمتها و تخصيص منابع توليدي ـ ريچارد اچ لفت ويچ ـ ميرنظام سجادي

53 ـ نظريه اقتصاد خرد ـ ريچارد اي بايلاس ـ حسين راغفر

54 ـ اقتصاد شراكتي ـ مارتين.ل ويتزمن

55 ـ نظام ملي اقتصاد سياسي ـ فردريك ليست ـ ناصر معتمدي

56 ـ ارزش ـ هانري دنيس ـ ب كيوان

57 ـ اقتصاد خرد، نظريه عمومي قيمت و توليد ـ منوچهر رندي حقيقي

58 ـ مقدمه‌اي بر جغرافياي جمعيت ـ ويلبر زلينسكي ـ فيروز جمالي

59 ـ سيستم قيمت‌ها و تخصيص منابع توليدي ـ ريچارد اچ ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ 1373

60 ـ اقتصاد خرد ـ باقر قديري اصلي ـ سپهر ـ 1366

61 ـ ضد اقتصاد ـ ژاك اتالي ـ احمد فرجي دانا ـ پيشبرد ـ 1368

62 ـ مكتبهاي اقتصادي ـ ژوزف لاژوژي ـ جهانگير افكاري

63 ـ‌رابطه سود و زيان ـ علي عاليفر

64 ـ نظريه‌هاي اقتصادي در قرن بيستم ـ منوچهر زندي حقيقي

65 ـ آشنايي با علم اقتصاد ـ لودويگ اچ . ماي ـ علي اصغر هدايتي

66 ـ مباني اقتصاد اسلامي ـ پژوهشكده حوزه دانشگاه

67 ـ‌تجارت و توسعه ـ مرتضي قره‌باغيان

68 ـ اقتصاد كلان ـ يوسف فرجي

69ـ دانش نفت

70 ـ تئوري نوين سرمايه‌گذاري ـ رابرت هاوگن ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

71 ـ مباني اصول علم اقتصاد : كلياتي از اقتصاد براي همه ـ يداله دادگر ـ قم ـ 1384

72 ـ اقتصاد بين‌الملل، تجارت بين‌الملل ـ جواد پورمقيم ـ تهران ـ سمت ـ 1382

73 ـ برنامه‌ريزي اقتصادي ـ زهرا افشاري ـ تهران ـ سمت ـ 1380

74 ـ بازار » دولت، كاميابي‌ها و ناكامي‌ها ـ احمد توكلي ـ تهران ـ سمت ـ 1380

75 ـ مباني اقتصاد اسلامي ـ غلامرضا مصباحي ـ تهران ـ سمت ـ‌1377

76 ـ‌ اقتصاد بخش عمومي ـ احمد جعفري صميمي ـ تهران ـ سمت ـ 1380

77 ـ مباني فقهي اقتصاد اسلامي ـ محمد مهدي كرمي ـ تهران ـ سمت ـ 1380

78 ـ موانع توسعه: مطالعه مقايسه‌اي ايران با تركمنستان و مراكش ـ محمد توكل ـ تهران ـ وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات ـ 1380

79 ـ يادگيري الكترونيكي در قرن بيست و يكم : بياني نظري و عملي ـ رندي گريسون ـ اسماعيل زارعي زواركي ـ تهران ـ 1384

80 ـ ديه يا مجازات مالي ـ فاضل صالحي ـ قم ـ 1378

81 ـ پول، بانك، صرافي ـ محمدحسين ابراهيمي ـ تهران ـ 1376

82 ـ شناخت سازمان تجارت جهاني     ـ محمدحواد ايرواني ـ تهران ـ 1383

83 ـ فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه ـ اسفنديار فرج وند ـ تبريز ـ فروزش ـ 1383

84 ـ گفتار و ابزار: روش شناسي تلفيقي علم اقتصاد ـ ژاك اتالي ـ احمد فرجي دانا ـ تهران ـ سمت ـ 1378

85 ـ و اشتغال زائي ICT (آي. سي. تي) ـ حسين پهلونيان ـ تهران ـ 1384

86 ـ پول، ارز و بانكداري ـ مجتبي زماني فراهاني ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

87 ـ‌ بودجه و بودجه‌ريزي ـ پرويز سعيدي ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1384

88 ـ خصوصي‌سازي مرحله به مرحله ـ ديك ولش ـ معاونت مطالعات و ارزيابي ـ تهران ـ 1385

89 ـ نظريه‌هاي تحريم اقتصادي ـ مصطفي زهراني ـ تهران ـ وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات ـ 1376

90 ـ سياست‌هاي پول در بانكداري بدون ربا ـ سعيد فرهاني فرد ـ قم ـ 1378

91 ـ اخلاق در بازار ـ حسن صنعتكار ـ قم ـ 1372

92 ـ بررسي فقهي عقد بيمه ـ احمد جماليزاده ـ قم ـ بوستان كتاب ـ 1379

93 ـ حقوق قراردادهاي بين‌الملل در اسلام ـ عباسعلي عظيمي شوشتري ـ قم ـ 1378

94 ـ بررسي قانون سرقت ـ حميد دهقان ـ قم ـ 1379

95 ـ طرح‌الگوي كلان سنجي پويا براي سياستگذاري در اقتصاد ايران ـ ادموند خشاودريان ‌ـ تهران ـ معاونت ‌امور اقتصادي ـ1380

96 ـ روند فقردربرخي‌ازمشاغل‌و‌عوامل مؤثر در تخفيف آن ـ سهيلا پروين ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

97 ـ عقود اسلامي در نظام بانكي بدون ربا ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

98 ـ بررسي‌عملكرد‌اقتصادي‌انتشار‌اوراق مشاركت‌درايران ـ مهري‌رحيمي‌فرد ـ تهران ـ معاونت‌امور‌اقتصادي‌ـ‌1382

99 ـ ماليات بر سرقفلي و ارائه معيارهاي‌تعيين ارزش ‌سرقفلي درشهرـ غلامرضا تاج‌گردون ـ‌تهران‌ـ معاونت امور اقتصادي ـ1373

100 ـ سياستهاي‌ پولي‌ـ انتخاب ابزاري به‌عنوان جايگزين سياست ـ محمدرضا مقدسي‌ـ تهران‌ـ معاونت امور اقتصادي ‌ـ1373‌

101 ـ اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل ـ ابراهيم بيضائي ـ تهران ـ سمت ـ 1382

102 ـ ترجمه متون اقتصادي ـ منوچهر جعفري گوهر ـ پيام نور ـ 1380

103 ـ قرض‌الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي ـ مجيد حبيبان ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1382

104 ـ تحليلي از توزيع درآمد با استفاده از روش پارامتريك ـ صادق بختياري ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1382

105 ـ مباني و جهت‌گيري كلي اقتصادي در نهج‌البلاغه ـ ميثم موسائي ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1380

106 ـ مروري بر مباني نظري نيل به تعادل عمومي ـ مهدي پدرام ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1375

107 ـ ارزيابي عملكرد سياست خصوصي‌سازي در ايران ـ اكبر كميجاني ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1382

108 ـ سرمايه‌هاي فيزيكي خارجي و روشهاي جذب آن ـ احمدرضا انصاري ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1374

109 ـ شناخت بخش خدمات فعاليتهاي بازرگاني كشور ـ جعفر سادقي نامور ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1373

110 ـ بررسي‌تحولات‌صنعتي ـ تكنولوژيك‌كشوردرسال‌هاي 1372 ـ زهرا عابدي ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1376

111 ـ نظام مالياتي اسلام ـ عليرضا لشگري ـ تهران ـ معاونت اقتصادي ـ 1380

112 ـ بودجه شركتهاي دولتي و آثار آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي ـ مهدي رحيمي فرـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1382

113 ـ اقتصادي سياسي نظام تجارت جهاني و تجارت خارجي ايران ـ اسفنديار اميدبخش ـ تهران ـ روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ـ 1383

114 ـ مجموعه‌اي‌از‌خلاصه‌گزارشات طرح‌هاي‌تحقيقاتي‌معاونت‌اموراقتصادي ـ مهري‌رحيمي‌فرـ‌تهران‌ـ‌پايگان ـ 1381

115 ـ بررسي ساختار تكنولوژي توليد و برآورد تقاضاي نهاده‌هاي توليد ـ محمدناصر شرافت ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1375

116 ـ تحليلي‌برماليات‌برارزش افزوده‌و‌بررسي‌مقدماتي‌امكان...ـ اكبر كميجاني ـ تهران ـ معاونت‌امور‌اقتصادي‌ـ1384

117 ـ اصول و معيارهاي تخصيص مناسب ارز ـ اكبر كميجاني ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1374

118 ـ تحليل هزينه‌ - فايده در جهت گسترش و سرمايه‌گذاري در بخش ـ مرتضي قره‌باغيان ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

119 ـ بررسي ساختار الگوي اقتصادسنجي كلان ايران ـ محمد نوفرستي ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

120 ـ سياستهاي‌پولي‌مناسب‌در‌جهت‌تثبيت‌فعاليتهاي‌اقتصادي ـ اكبر‌كميجاني ـ تهران ـ معاونت‌امور‌اقتصادي‌ـ‌1377

121 ـ بررسي اقتصادي ماليات بر شركتها ـ جمشيد پژويان ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

122 ـ فرآيندانتقال‌تكنولوژي‌دربخش صنايع‌سبك ايران ـ مرتضي محمدخان ـ تهران ـ معاونت‌اموراقتصادي ـ 1373

123 ـ سياستهاي حمايتي از قشرهاي آسيب‌پذير ـ جمشيد پژويان ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

124 ـ نظم‌وين‌اقتصادي‌جهان و موقعيت ايران در آن ـ اصغر جعفري ولداني ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

125 ـ نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي 1382 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 1383

126 ـ اقتصاد بين‌الملل ـ جواد پورمقيم ـ

127 ـ مباني اقتصاد اسلامي ـ پژوهشكده حوزه دانشگاه ـ سمت ـ 1379

128 ـ سياست اقتصادي عمومي ـ اوتمار ايسينگ ـ هادي صمدي ـ سمت ـ 1378

129 ـ مباني اصول علم اقتصاد: كلياتي از اقتصاد براي همه ـ بداله دادگرـ قم ـ 1384

130 ـ اقتصاد بين‌الملل، تجارت بين‌الملل ـ جواد پورمقيم ـ تهران ـ سمت ـ 1382

131 ـ برنامه‌ريزي اقتصادي ـ زهرا افشاري ـ تهران ـ سمت ـ 1380

132 ـ بازار دولت ـ كاميابي‌ها و ناكامي‌ها ـ احمد توكلي ـ تهران ـ سمت ـ ‏1380‏

133 ـ مباني اقتصاد اسلامي ـ غلامرضا مصباحي ـ تهران ـ سمت ـ 1377

134 ـ اقتصاد بخش عمومي ـ احمد جعفري صميمي ـ تهران ـ سمت ـ ‏1380‏

135 ـ مباني فقهي اقتصاد اسلامي ـ محمدمهدي كرمي ـ تهران ـ سمت ـ ‏1380‏

136 ـ بررسي قانون سرقت ـ حميد دهقان ـ قم ـ 1379

137 ـ طرح الگوي كلان‌سنجي پويا براي سياستگذاري در اقتصاد ايران ـ ادموند خشاودريان ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ ‏1380‏

138 ـ روند‌فقردربرخي‌ازمشاغل و عوامل موثر در تخفيف آن ـ سهيلا پروين ـ تهران ـ معاونت اموراقتصادي ـ 1373

139 ـ عقود اسلامي در نظام بانكي بدون ربا ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

140 ـ بررسي‌عملكرد اقتصادي انتشاراوراق مشاركت‌درايران‌ـ‌مهري‌رحيمي فر ـ تهران ـ معاونت‌اموراقتصادي‌ـ 1382

141 ـ ماليات بر سرقفلي و ارائه معيارهاي تعيين ارزش سرقفلي در شهر ـ غلامرضا تاج‌گردون ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي 1373

142 ـ سياستهاي پولي ـ انتخاب ابزاري به عنوان جايگزين سياست ـ محمدرضا مقدسي ـ تهران ـ معاونت امور اقتصادي ـ 1373

143 ـ اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل ـ ابراهيم بيضايي ـ تهران ـ سمت ـ 1382

144 ـ ترجمه متون اقتصادي ـ منوچهر جعفري‌گوهر ـ پيام نور ـ 1380

145 ـ موانع توسعه: مطالعه مقايسه‌اي ايران با تركمنستان و مراكش ـ محمد توكل ـ تهران ـ وزارت امو رخارجه، موسسه چاپ و انتشار ـ ‏1380‏

146 ـ يادگيري الكترونيكي در قرن بيست و يكم: بياني نظري و عملي ـ رندي گريسون ـ اسماعيل زارعي زواركي ـ تهران ـ 1384

147 ـ ديه يا مجازات مالي ـ فاضل صالحي ـ قم ـ 1378

148 ـ پول، بانك ، صرافي ـ محمدحسين ابراهيمي ـ تهران ـ 1376

149 ـ شناخت سازمان تجارت جهاني ـ محمدجواد ايرواني ـ تهران ـ 1383

150 ـ فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه ـ اسفنديار فرج وندـ تبريز ـ فروزش ـ 1383

151 ـ گفتار و ابزار: روش‌شناسي تلفيقي علم اقتصادـ ژاك اتالي ـ احمد فرجي دانا ـ تهران ـ سمت ـ 1378

152 ـ و اشتغال‌زائي ICT (آي.سي.تي) ـ حسين پهلوانيان ـ تهران ـ 1384

153 ـ پول، ارز و بانكداري ـ مجتبي زماني فراهاني ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

154 ـ بودجه و بودجه‌ريزي ـ پرويز سعيدي ـ تهران ـ نگاه دانش ـ 1384

155 ـ خصوصي‌سازي مرحله به مرحله ـ ديك ولش ـ معاونت مطالعات و ارزيابي ـ تهران ـ 1385

156 ـ نظريه‌هاي تحريم اقتصادي ـ مصطفي زهراني ـ تهران ـ وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات ـ 1376

157 ـ سياست‌هاي پول در بانكداري بدون ربا ـ سعيد فرهاني فرد ـ قم ـ 1378

158 ـ اخلاق در بازار ـ حسن صنعتكار ـ قم ـ 1372

159 ـ بررسي فقهي عقد بيمه ـ احمد جماليزاده ـ قم ـ بوستان كتاب ـ 1379

160 ـ حقوق قراردادهاي بين‌الملل در اسلام ـ عباسعلي عظيمي شوشتري ـ قم ـ 1378

161 ـ دوره كامل علم اقتصاد ـ دني مي‌يرز ـ مهدي تقوي

162 ـ عقايد اقتصادي ـ ژوزف لاژوژي ـ فريدون وحيدا

163 ـ كوچك زيباست: اقتصاد با ابعاد انساني ـ اي.اف شوماخر ـ علي رامين

164 ـ جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستاي ايران ـ مصطفي ازكيا

165 ـ توسعه منطقه‌اي: روشهاي نو ـ عباس مخبر

166 ـ طبقات اجتماعي در جوامع جديد ـ تي. بي باتومور ـ اكبر مجدالدين

167 ـ بزرگان اقتصاد ـ رابرت هايلبرونر ـ شهسا

168 ـ ضد اقتصاد ـ ژاك تامي

169 ـ اقتصاد خرد ـ باقر قديري اصلي

170 ـ مكتبهاي اقتصادي ـ ژوزف لاژوژي ـ جهانگير افكاري

171 ـ نظريه‌هاي اقتصادي در قرن بيستم اقتصاد كلان ـ منوچهر زندي حقيقي

172 ـ سيستم تغير قيمتها و تخصيص منابع توليدي ـ ريچارد اچ لفت ويچ ـ ميرنظام سجادي

173 ـ فرهنگ و توسعه

174 ـ بررسي ساختار الگوي اقتصادسنجي كلان ايران ـ محمد نوفرستي    

175 ـ چگونگي استقرار فعاليت‌هاي صنعتي در كشور ـ حسن معين نعمتي

176 ـ مجموعه وظايف و اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي

177 ـ راهنماي استفاده از رده‌بندي كنگره

حسابداري

1ـ حسابداري صنعتي: بودجه‌بندي و كنترل سيستمهاي استاندار د ـ‌ محمد نمازي ـ تهران ـ سمت ـ 1384

2ـ حسابرسي ـ جواد رضا زاده ـ تهران ـ ترمه ـ 1385

3 ـ‌ راهنماي بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ـ موسي بزرگ اصل ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1385

4 ـ‌ حسابداري صنعتي (2) ـ عزيز عالي ور ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

5 ـ حسابداري پيمانكاري ـ مصطفي علي مدد

6 ـ اصول و كاربرد حسابداري صنعتي ـ هرراس بروك ـ حسن مدركيان

7ـ حسابداري صنعتي : برنامه ريزي و كنترل

8ـ‌ اصول هزينه‌يابي و روشهاي حسابداري صنعتي ـ حسن سجادي نژاد

9ـ مفاهيم مقدماتي حسابداري براي رايانه كاران بر اساس.... ـ شهرام روزبهاني ـ تهران ـ فرازانديش سبز ـ 1381

10ـ مباحث جاري در حسابداري ـ حسن همتي ـ 1384

11ـ حسابداري شركتها (1) ـ حسن همتي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

12ـ حسابداري شركتها (2) ـ حسن همتي ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

13ـ اصول حسابداري ـ ابراهيم وحيد اليزيي ـ تهران ـ ترمه ـ 1385

14ـ راهنماي بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ـ موسي بزرگ اصل ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1385

15ـ اصول حسابداري (1) ـ جري آر . وي گانت ـ علي پارسائيان ـ تهران ـ ترمه ـ 1384

16ـ حساب‌هاي‌ملي‌ايران ـ 82-1373 به قيمت‌جاري و ثابت سال‌پاياني ـ مركزآمار ايران ـ مركز آمار ايران ـ 1384

17ـ حسابداري دولتي بهمراه نمونه سئوالات بيش از 10 كنكور سراسري ـ پرويز سعيدي ـ نگاه دانش ـ 1384

18ـ مجموعه سؤالات چهارگزينه‌اي حسابداري مالي ـ گاروهواشيان فر ـ تهران ـ اميركبير، كتابهاي جيبي

19ـ حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري ـ مصطفي علي مدد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

20ـ حسابداري صنعتي ـ عزيز عالي ور ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

21ـ تئوري حسابداري ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

22ـ اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي : استانداردهاي حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

23ـ حسابداري براي مديريت موفق مزرعه ـ گاوداري شيري ـ مديريت واحدهاي كشاورزي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

24ـ حسابداري‌سازمانهاي‌دولتي و مؤسسات غيرانتفاعي ـ غلامحسين‌مهدوي ـ تهران ـ سازمان‌حسابرسي ـ 1378

25ـ حسابداري سازمانهاي دولتي و مؤسسات غيرانتفاعي ـ ليون اي هي ـ غلامحسين مهدوي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1378

26ـ ساختار تئوري حسابداري ـ اي.سي ليتلتن ـ حبيب‌الله تيموري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

27ـ سياستهاي‌مالي‌و فرآيند توسعه ـ ژاك. ژ پولاك ـ محمود طلوع مكانيك ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

28ـ اوراق مشاركت: سوابق، مقررات و حسابداري ـ مصطفي علي مدد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

29ـ حسابرسي كامپيوتري : حسابرسي شبكه‌هاي كامپيوتري ـ ناصر آريا ـ تهران ـ سازمان حسابرسي

30ـ نمونه‌پرسشهاي‌چهارگزينه‌اي‌(حسابرسي،‌گزيده سؤالات PA ـ احمد‌فاضلي ـ تهران ـ سازمان‌حسابرسي‌ـ1380

31ـ كنترل داخلي : چهار چوب يك پارچه ـ امير پوريا نسب ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

32ـ گزارشگري مالي و حسابرسي شركتهاي در حال تصفيه ـ گزارشگري مالي و حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

33ـ بيانيه مفاهيم بنيادي و حسابرسي، صادره توسط كميته مسئول ـ علي نيك خواه آزاد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

34ـ اصول هزينه‌يابي و روشهاي حسابداري صنعتي ـ حسن سجادي نژاد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1371

35ـ حسابداري بدهيهاي جاري و ... ـ جبيب‌الله تيموري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1374

36ـ حسابرسي كامپيوتري: حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري ـ ناصر آريا ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

37ـ دستورالعمل حسابرسي ـ تجديدنظر دستورالعمل حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

38ـ مباني و روشهاي عمومي حسابداري ـ مصطفي علي مدد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

39ـ حسابداري استهلاك ـ فضل‌الله اكبري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

40ـ دستورالعمل حسابرسي طرح‌هاي عمراني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

41ـ اصول هزينه‌يابي و روشهاي حسابداري صنعتي ـ حسن سجادي‌نژاد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

42ـ دستورالعمل حسابرسي طرح‌هاي عمراني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

43ـ استانداردهاي حسابرسي ـ تدوين استانداردهاي حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1383

44ـ راهنماي جامع حسابرسي عملياتي ـ هري.ار رايدر ـ محمد مهيمني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

45ـ اصول حسابداري ـ مصطفي علي مدد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

46ـ حسابداري داراييهاي نامشهود و مخارج انتقالي به دوره‌هاي آتي ـ مصطفي گودرزي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1380

47ـ اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي: آيين رفتار حرفه‌اي ـ كميته فني سازمان حسابرسي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

48ـ حسابداري پيشرفته ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

49ـ شناسايي درآمد به همراه ترجمه بيانيه شماره 5 مفاهيم حسابداري ـ حبيب‌الله تيموري ماسوله ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

50ـ اهداف گزارشگري مالي دولت مركزي ـ مديريت و بودجه ايالات متحده ـ محمدجواد صفار ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

51ـ اصول حسابرسي ـ والتربي ميگز ـ عباس ارباب سليماني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1374

52ـ حسابرسي داخلي اثربخش ـ حسابداران خبره دولتي ـ علي كمالي زارع ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1379

53ـ حسابداري شركتهاي سهامي ـ رضا نظري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1375

54ـ حسابرسي داخلي ـ ريچارد ال راتليف ـ عباس ارباب سليماني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1383

55ـ راهنماي به كارگيري اصول پذيرفته شده حسابداري ـ مارش اي ميلر ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1378

56ـ حسابداري پيشرفته ـ صورتهاي مالي تلفيقي ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1377

57ـ ارزش، پول، تورم ـ حبيب الله تيموري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1375

58ـ اصول حسابرسي ـ والتر بي ميگز ـ عباس ارباب سليماني ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1374

59ـ حسابرسي عملكرد مديريت ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1383

60ـ حسابداري‌مالي ـ سطح‌مياني ـ حسابداري‌تغييرقيمتها ـ حبيب‌الله تيموري ـ تهران ـ سازمان‌حسابرسي‌ـ1377

61ـ امور حسابداري ـ عزيز نبوي

62ـ تئوري حسابداري ـ رضا شباهنگ ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

63ـ حسابرسي عملياتي ـ محمدجواد صفار ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

64ـ استانداردهاي حسابداري مؤسسات مالي اسلامي ـ علي اكبر جابري ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

65ـ حسابداري صنعتي ـ عزيز عالي‌پور ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1381

66ـ مجموعه سؤالات چهار گزينه‌اي حسابداري مالي ـ گاروهواشيان فر ـ تهران ـ اميركبير، كتابهاي جيبي

كامپيوتر

1ـ پرسش و پاسخ 97 ACCESS ـ ادوارد جونز ـ محمودرضا شبابي ـ ديباگران تهران ـ 1379

2ـ خودآموز 5 Flash در 24 ساعت ـ فيليپ كرمن ـ مرتضي متواضع ـ ديباگران تهران ـ 1380

3ـ آموزش ICDL به زبان ساده مهارت پنجم ـ‌ جيمز موران ـ علي‌اكبر متواضع ـ 1382

4 ـ آموزش ICDL به زبان ساده مهارت چهارم ـ ‌جيمز موران ـ علي‌اكبر متواضع ـ 1382

5 ـ آموزش ICDL به زبان ساده مهارت سوم ـ ‌جيمز موران ـ علي‌اكبر متواضع ـ 1382

6ـ كتاب تمرين و آزمون گواهي‌نامه بين‌المللي كاربري كامپيوتر ـ علي‌اكبر متواضع ـ ديبا گران تهران ـ 1381

7ـ پرسشهاي چهار گزينه‌اي A+CORE به همراه پاسخهاي تشريحات ـ آزيتا قصابزاده ـ ديباگران تهران ـ 1381

8ـ الگوريتم فلوچارت ـ بهرام غلامي ـ ديباگران تهران ـ 1377

9ـ مرجع كامل برنامه‌نويسي C#.NET ـ هاروي ديتل ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

10ـ مرجع كامل نويسي Visual Basic.NET ـ هامري ديتل ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

11ـ پرسش و پاسخ ارتقاء تعمير كامپيوترهاي شخصي ـ ديو جانسون ـ سعيد ظريفي ـ ديباگران تهران ـ 1379

12ـ وب سايتهاي پويا با ASP.NET web Matrix ـ ديويد ساسمن ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

13ـ تدوين و ويرايش صوت با 2 COOL Edit Pro ـ رومن يتلين ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

14ـ و بانكهاي اطلاعاتي Dream werer MX2004 شون نيكلسون ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

15ـ برنامه‌نويسي بانكهاي اطلاعاتي وب در NET ـ جيم‌باينز ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1383

16ـ راهنماي اسكن و اصلاح تصاوير ـ اوليور ياوي ـ سعيد ظريفي ـ ديباگران تهران ـ 1382

17ـ آموزش كاربردي Autocad 2004 براي كاربران صنعتي پيشرفته ـ فرهاد ضرابي ـ ديباگران تهران ـ 1382

18ـ آموزش گام به گام Corel Draw ـ‌ فيليپس ديويس ـ شيما صدرا ـ ديباگران تهران ـ 1379

19ـ راهنماي Autocad14 عليرضا پارساي ـ ديباگران تهران ـ 1378

20 ـ پيشرفته مهارت چهارم ICDL ـ شارون مورفي ـ علي‌اكبر متواضع ـ ديباگران تهران ـ 1382

21ـ خودآموز ++Visual lisp در 21 روز ـ ديويس چپمن ـ سيلوي داوديان ـ ديباگران تهران ـ 1384

22ـ آموزش Visual c براي برنامه‌نويسي در اتوكد ـ‌ فرناز جزيني درچه ـ ديباگران تهران ـ 1384

23ـ بانكهاي اطلاعاتي Dreamweaver MX2004 ـ شون نيكلسون ـ رامين مولاناپور ـ ديباگران تهران ـ 1384

24ـ آموزش گام به گام Adobe In Desing ـ جمال‌سيد صالحي ـ ديباگران تهران ـ 1380

25ـ زبان برنامه‌نويسي Visual Basic ـ منصور ولي‌نژاد ـ ديباگران تهران ـ 1381

26ـ پرسشهاي چهارگزينه‌اي A+SO به همراه پاسخهاي تشريحي ـ آزيتا قصابزاده ـ ديباگران تهران ـ 1381

27ـ اصول ساخت نرم‌افزاهاي چند رسانه‌اي ـ محمد عمادي

28ـ خودآموز و مرجع كامل Pozer Pro ـ اميد پرتو

29ـ گرافيك، انيميشن و مالتي مديا ـ جيمز مولر ـ مهران عاشوري

30ـ آموزش گام به گام مدل‌سازي با UML و پياده سازي با java ـ ادهم صادقي

31ـ خودآموز تصويري نرم افزار MSTAT-C ـ خسرو مهدي خانلو

32ـ صوت و تصوير برتر در WINDOWS XP ـ پل‌ترات ـ پيمان سمرقندي

33ـ آموزش آسان Freehand 10 ـ شيما صدرا

34ـ انيميشن ديجيتالي و طراحي سه بعدي ـ‌ اميد پرتو

35ـ را به روش ساده بياموزيم Oracel ـ بهروز افشار نجات

36ـ طراحي حركات مقدماتي موجودات زنده در Poser4 ـ رحيم نصرآزاداني

37ـ راهنماي Director 8,5 ـ گري روزنزوايگ ـ اميد مجري

38ـ 50 تكنيك سريع در Flash MX ـ الن فينكستاين ـ رامين مولاناپور

39ـ آموزش گام به گام Excel2002 ـ كرتيس فراي ـ علي‌اكبر متواضع

40 ـ‌ آموزش گام به گام Office2000 ـ مرتضي متواضع

41ـ خودآموز تصويري Picture IT !7 ـ استيو شورتس ـ مرتضي متواضع

42ـ راهنماي عملي مدرك +A ـ امت ديوليني ـ ناصر خسرو پور

43ـ آموزش سريع excel 97 ـ‌دبوراكريگ ـ بشير عمراني هرزند

44ـ آموزش گام به گام Word 2003 ـ مسعود پاك‌نظر

45ـ آموزش گام به گام AUTOCAD2004 مقدماتي ـ مرتضي متواضع

46ـ آموزش گام به گام AUTOCAD2004 پيشرفته ـ مرتضي متواضع

47ـ راهنماي آموزشي Freehand MX ـ سندي كوهن ـ رامين مولاناپور

48 ـ خودآموز 3D studio MAX ـ پل كاكرت ـ مهران عاشوري

49ـ 333 ترفند در Dos و PC

50ـ آموزش گام به گام Adobw framemaker 6, 0 ـ جمال سيدصالحي

51ـ آموزش گام به گام Linux6 in small business ـ پل‌جي. سري ـ پيمان سمرقندي

52ـ راهنماي پرسپكتيو براي هنرجويان هنرهاي تجسمي ـ جانت شيرر ـ فيروزه شيباني رضواني

53ـ آموزش گام به گام Autocad مقدماتي ـ مرتضي متواضع

آمار و رياضيات

1 ـ مفاهيم‌و‌روشهاي اساسي‌آمار (آمار توصيفي) با مقدمه‌اي‌برنمودار ـ علي‌مدني‌ـ تهران‌ـ سازمان‌حسابرسي‌ـ 1378

2 ـ آمار و كاربرد آن در مديريت ـ عادل آذر ـ تهران ـ سمت ـ 1384

3 ـ خلاصه آمارهاي پايه‌اي كشور شماره 22 ـ مركز آمار ايران ـ مركز آمار ايران ـ 1383

4 ـ مدل‌سازي رياضي ـ محمدرضا مهرگان ـ تهران ـ سمت ـ 1382

5 ـ مصالح مهندسي عمران ـ اسماعيل گنجيان

6 ـ رياضيات عمومي ـ ليساك سارون ـ خليل پارياب

7 ـ تحليل رياضي بر وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي ايران ـ مصطفي روغني‌زاده

8 ـ قطعات و مدارات الكترونيك ـ روبرت بويل اشتاد ـ قدرت سپيدنام

9 ـ رياضيات مهندسي: آناليز مختلط ـ فرزين حاجي جمشيدي

10 ـ رياضيات مهندسي: معادلات ديفرانسيل با مشتقات جرئي ـ فرزين حاجي جمشيدي

11 ـ توابع عددي و برداري و انتگرالهاي چندگانه ـ امير هوشنگ يميني

12 ـ فيزيك مدرن ـ پرويز كشت بد

13 ـ مدارهاي ميكرو الكترونيك ـ آدل اس سدرا ـ محمود دياني

14 ـ محاسبات عددي ـ اسماعيل بابليان

15 ـ رياضي 3 ـ محمد جلودار ـ سمت ـ 1370

علوم اجتماعي

1ـ روزنامه‌نگاري حرفه‌اي ـ ديويدرندال ـ علي‌اكبر قاضي‌زاده ـ‌تهران ـ 1382

2ـ ارتباطات و فرهنگ ـ آلفرد جي ـ اكرم هادي‌زاده ـ تهران ـ سمت ـ 1380

3ـ تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي ـ علي رضائيان ـ تهران ـ سمت ـ 1384

4ـ برنامه جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران ـ ابوطالب نجفي ـ تهران ـ گمرك ايران ـ 1384

5ـ روابط عمومي برتر ـ هوشمند سفيدي ـ تهران ـ 1380

6ـ پنج گفتار در روابط عمومي ـ محمود ترابيان ـ 1384

7ـ ماهيت و كاردهاي روابط عمومي ـ ك. ر بالان ـ هوشمند سفيدي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ 1383

8ـ ارتباطات رسانه‌اي در روابط عمومي ـ سيد شهاب‌ سيدمحسني ـ 1383

9ـ نويسندگي در روابط عمومي ـ هوشمند سفيدي ـ 1383

10ـ نظريه وضعيتي در روابط عمومي ـ جيمز گرنيگ ـ هوشمند سفيدي ـ 1381

11ـ رسانه‌ها، ارتباطات، فرهنگ رهيافتي جهاني ـ جيمزلال ـ مجيد نكودست ـ تهران ـ 1378

12ـ 35 اصل كليدي مديريت در يادداشت‌هاي دفترچه طلائي ـ حسين حاجيان برزي ـ‌ تهران ـ 1384

13ـ رسانه‌ها و نوگرايي، نظريه‌ي اجتماعي درباره رسانه‌ها ـ جان بي تاپسون ـ تهران ـ 1379

14ـ شيوه‌هاي مصاحبه در مطبوعات ـ سوزان دان ـ علي ايثاري كسمائي ـ تهران ـ ‌1381

15ـ‌ نظريه كنش ارتباطي ـ يورگن هابرماس ـ كمال پولادي ـ تهران ـ روزنامه ايران، مؤسسه انتشاراتي ـ‌1384

16ـ روزنامه‌نگاري جهاني ـ جان هربرت ـ يونس شكرخواه ـ تهران ـ روزنامه ايران ، مؤسسه انتشاراتي ـ 1383

17ـ رسانه‌هاي فراگير سياست دموكراسي ـ جان استريت ـ حبيب‌اله فقيهي‌نژاد ـ تهران ـ روزنامه ايران، مؤسسه انتشاراتي ـ‌1384

18ـ روش تحقيق در علوم اجتماعي ـ ارل ببي ـ رضا فاضل ـ سمت ـ 1381

19ـ جامعه ايده‌آل اسلامي و مباني تمدن غرب ـ جمعي از نويسندگان

20ـ جامعه شناسي شهري ـ مايك ساوج ـ ابوالقاسم پوررضا ـ تهران ـ سمت ـ 1380

زبانهاي خارجي

1ـ زبان تخصصي (1) ـ شهربانو ثمربخش تهراني ـ پيام نور ـ 1380

2ـ زبان تخصصي (2) ـ شهربانو ثمربخش تهراني ـ پيام نور ـ 1380

3ـ زبان خارجي (5) ـ محمود عليمحمدي ـ پيام نور ـ 1383

4ـ زبان خارجي (6) ـ محمود عليمحمدي ـ پيام نور ـ 1383

دين

1ـ قوميت ـ مليت و انديشه فراملي از ديدگاه امام خميني (ره) ـ روح ا... خميني ـ تهران ـ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ 1382

2ـ وحدت از ديدگاه امام خميني(ره) ـ روح اله خميني ـ تهران ـ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ 1378

3ـ رساله نوين ـ امام خميني

4ـ ترجمه كامل كتاب المنتخب من الكتاب والسنته و الخطب ـ مجيد اميني طامه ـ 1373

5ـ تاريخ تحليل اسلام ـ جعفر شهيدي

6ـ الرحمن ـ بي‌آزار شيرازي

7ـ‌ روان خواني و تجويد قرآن كريم ـ علي حبيبي ـ تهران ـ امير كبير ـ 1384

8ـ آفتاب لايزال امام علي (ع) ـ امير توانا ـ تهران ـ 1380

9 ـ حليه المتقين ـ محمدباقر مجلسي ـ تهران ـ 1381

10ـ خصايص الرسول العظم ـ رضا كريمي ـ قم ـ‌ 1385

11ـ چهل حديث ـ روح‌اله خميني ـ 1368

12ـ نهج‌الفصاحه ـ علي اكبر ميرزائي ـ قم ـ 1385

13ـ الفباي علمي مدينه فاضله ـ پرويز فروردين

14ـ احتكار در اسلام ـ محمدمهدي شمس‌الدين ـ تهران ـ شركت چاپ و نشر بين‌الملل

15ـ حقوق كيفري اسلام: ترجمه حدود و تعزيرات، قصاص، ديات از ... ـ ابوالحسن محمدي

16ـ جامعه شناسي دين ـ يوآخيم واخ ـ جمشيد آزادگان ـ تهران ـ سمت ـ 1380

17ـ مختصر حقوق مدني ـ محمدعلي موحد ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1382

تاريخ

1ـ انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك ـ مركز بررسي اسناد تاريخي ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1383

2ـ رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1384

3ـ مبارزات مردم ايران آذر 1357 ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1385

4ـ مبارزات مردم ايران آبان 1357 (قسمت دوم) ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1385

5ـ مبارزات مردم ايران آبان 1357 (قسمت اول) ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1385

6 ـ مبارزات مردم ايران آذر 1357 (قسمت دوم) ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1385

7ـ رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك ـ وزارت اطلاعات ـ تهران ـ وزارت اطلاعات

8ـ كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك ـ تهران ـ وزارت اطلاعات

9ـ اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز ـ عباس شادلو ـ تهران ـ 1379

10ـ انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك ـ مركز بررسي اسناد تاريخي ـ تهران ـ وزارت اطلاعات ـ 1383

11ـ تاريخ فاطمينان : ترجمه‌كتاب‌اخبار ملوك بني‌عبيدي سيرتهم ـ ابي‌عبدالله محمد الصنهاجي ـ حجت‌الله رودكي

12ـ عبور از بحران: كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني ـ ساير هاشمي

13ـ تاريخ شهرسازي جهان اسلامي ـ پائولوكونئو ـ سعيد تيزقلم زنوزي ـ تهران ـ وزارت مسكن ـ 1384

14ـ تاريخ جهاني گمرك و تعرفه ـ هيرونوري آساكورا ـ مسعود كرباسيان ـ تهران ـ گمرك ايران

15ـ انقلاب مشروطيت ـ گروه نويسندگان ـ پيمان متين ـ تهران ـ اميركبير، كتابهاي جيبي ـ 1382

16ـ تاريخ تحليلي اسلام ـ جعفر شهيدي

17ـ سياه مبارز ـ مردي با دستهاي معجزه‌گرـ آن تري وايت ـ احمد بطحايي

18ـ كارگرداني دگرگوني سياسي در جهان اسلام ـ ايرماگن ذير ـ احمد تدين

19ـ روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي ـ علي‌اصغر احمدي ـ اميركبير ـ 1374

20ـ تاريخ روابط ايران و آلمان ـ گروه نويسندگان ـ پيمان متين ـ امير كبير ـ 1384

ادبيات

1ـ درياي گوهر ـ مهدي حميدي شيرازي

2ـ دلاورزند ـ نصرت نظمي

3ـ طاوس ـ منوچهر شايان

4ـ آشوري‌ها ـ نيكلاس گيد ـ كوشيار كريمي طاري

5ـ رنگهاي اصلي : زندگي خصوصي بيل كلينتون ـ ميترا معتضد

6ـ رشته دراز آرزو ـ هوشنگ دولت آبادي

7ـ بسوي روم ـ محمد ابراهيم زماني آشتياني

8ـ آتيلا ـ لويز دويل ـ جلال نعمت‌الهي

9ـ هميان ستارگان ـ مصطفي فعله‌گري

10ـ ديوان حافظ شيرازي

11ـ خاطرات يك روزنامه‌نگار ـ آدت بوخواند ـ پرويز ايرانژاد

12ـ پله پله تا ملاقات با خدا ـ عبدالحسين رزين كوب

13ـ ضد خاطرات ـ آندره مالرو ـ ابوالحسن نجفي

14ـ تسخير شده‌گان: جن زده‌گان ـ داستايوسكي ـ علي‌اصغر خبره‌زاده

15ـ در خيابان مينولاسا ـ ميرچاالياده ـ محمدعلي صوتي

16ـ تحليلي رفتار متقابل ـ يان استورات ـ بهمن دادگستر

17ـ فرهنگ افسانه‌هاي مردم ايران ـ علي اشرف درويشيان

18ـ در پس پرده ـ حمزه سردادور

19ـ ستارگان سياه ـ سعيد نفيسي

20ـ دلاوران يزدگرد ـ شاپور آرين نژاد

21ـ دليران شوش ـ شاپور آرين نژاد

22ـ سخن اهل دل: شرح احوال و آثار گويندگان بزرگ فارسي زبان ـ سعيد نيازكرماني

23ـ داغ ننگ ـ ناتائيلي هاثورن ـ سيمين دانشور

24ـ سفر به شرق ـ هرمان هسه ـ محمد بقائي

25ـ شور زندگي ـ استون ايروينگ ـ محمدعلي اسلامي ندوشن

26ـ سرنوشت پيتر كامنترتيد ـ هرمان هسه ـ پرندك كشوري

27ـ ميشل استروگف ـ ژول ورن ـ ايرج حيدري

28ـ پابرهنه‌ها ـ زاهاريااستانكو ـ احمد شاملو

29ـ ژوزفين ـ كورت كريستال ـ احمد مرعشي

30ـ اوليورتويست ـ چارلزديكنز ـ يوسف قريب

31ـ ماني و تعليمات او ـ گئوريدن گرن ـ نزهت صفاي اصفهاني

32ـ بوف كور هدايت ـ محمدعلي كاتوزيان

33ـ سمك عيار ـ خداداد‌بن عبدالله الكاتب ـ پرويز ناتل خانلري

34ـ سررشته زندگي خود را در دست بگيريد ـ وين داير ـ محمدرضا آل ياسين ـ تهران ـ هامون ـ 1379

35ـ 101 راه براي دگرگوني زندگي شما ـ وين داير ـ محمدرضا آل ياسين ـ تهران ـ هامون ـ 1383

36ـ هدايايي از آيكيس ـ وين داير ـ محمدرضا آل ياسين ـ تهران ـ هامون ـ 1383

37ـ ادبيات ايران از آغاز تا امروز ـ جرج موريسن ـ يعقوب آژند

38ـ شعر نيما يوشيج از آغاز تا امروز ـ نيما يوشيج ـ‌1384

39ـ ديوان كامل رهي معيري ـ محمدحسين معيري ـ 1378

40ـ مثنوي معنوي مولانا جلال‌الدين محمد بلخي ـ جلال‌الدين محمدبن مولوي ـ 1381

41ـ ديوان فروغ فرخزاد ـ فروغ فرخزاد ـ امير كبير ـ 1381

42ـ گزيده مقالات دايره‌المعارف آموزش عالي ـ پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش

پزشكي

1 ـ اخلاق پزشكي ـ منصور اشرفي

2 ـ تندرستي و زيبايي با گياهان ـ جال بي لاست ـ ويش علي احساني خوانسار

3 ـ طب‌الرضا (ع) و طب الصادق (ع): طب و درمان در اسلام ـ مرتضي عسكري ـ كاظمي خلخالي

4 ـ آموزش يوگا در 28 روز ـ ريچارد هيتلمن ـ مهرداد پارسا

5 ـ بزرگان عالم پزشكي ـ روث هيوم ـ شيوا موفقيان

6 ـ حيات در آسمانها ـ ريچارد اس يانگ ـ محمود بهزاد

7 ـ طب‌الصادق: طب و بهداشت از نظر امام جعفر صادق ـ محمد خليلي ـ ميرصادقي تهران

8 ـ پنج هزار سال پزشكي ـ فنتزمر ـ سياوش آگاه

9 ـ سخنرانيهاي پزشكي ـ حسين شفيعيان

10 ـ آخرين اطلاعات جهان پزشكي ـ ايسادور روز نفله ـ در حد ترجمه رسانه‌هاي خارجي

11 ـ ذهن بي‌انتها، جسم پردوام ـ دي پاك چوبرا ـ مهدي قراچه داغي

12 ـ نسخه‌هاي تنديستي از طب طبيعي ـ مهدي نراقي

13 ـ مشاور پزشكي خانواده ـ جان. سي هاربرت ـ اسماعيل عبدالرحيم كاشي

14 ـ براي موفقيت و خوشبختي آفريده شده‌ايم ـ موريل جيمز ـ حسن قاسم‌زاده

15 ـ پرستاري رواني ـ آليس رابينسون ـ علي‌اكبر حسيني ـ تهران

16 ـ سلامت بدون دارو تعادل هورموني زنان ـ آرابلا ملويل ـ شادي رضا يزدي ـ تهران

17 ـ سفر به ناشناخته‌ها قدرت درمانگري انسان ـ لورافورمن ـ كاميار جولايي

 

 

1ـ فرهنگ عميد ـ حسن عميد ـ 1384

2ـ فرهنگ اصطلاحات عاميانه ـ ريچارد اسپيرز ـ قاسم كبيري ـ 1372

3ـ سالنامه آماري كاركنان دستگاههاي اجرائي جمهوري اسلامي ايران ـ 1384

4ـ سالنامه آماري كشور 1383 ـ مركز آمار ايران ـ 1384

5ـ پوشاك در ايران از سري مقالات دانشنامه ايرانيكا ـ گروه نويسندگان ـ پيمان متين ـ اميركبير ـ 1382

6ـ ادبيات داستاني در ايران زمين ـ گروه نويسندگان ـ‌پيمان متين ـ 1382

7ـ خوشنويسي ـ پيمان متين ـ اميركبير ـ 1383

8ـ اطلس جامع گيتا شناسي 85-84 ـ 1384

9ـ اطلس ايران، اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي ـ‌1384

10ـ اطلس كامل تهران 85 ـ 1384

11ـ فرهنگ حسابداري نوين ـ حسابداري ـ حسابرسي ـ مديريتي ـ 1383

12ـ فرهنگ علوم رفتاري ـ 1364

13ـ فرهنگ مديريت انگليسي فارسي رهنما ـ 1379

14ـ فرهنگ روابط بين‌الملل ـ غلامرضا علي بابايي ـ 1383

15ـ فرهنگ علوم سياسي و مطبوعاتي ـ مسعود مطهري فر ـ 1381

16ـ فرهنگ حقوقي ـ عباس يزدي ـ 1378

17ـ فرهنگ جامع مديريت ـ شمس‌السادات زاهدي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ 1383

18ـ سالنامه آماري كشور 1382 ـ مركز آمار ايران ـ مركز آمار ايران ـ 1383

19ـ سالنامه آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران سال 1382 ـ گمرك ـ تهران ـ دفتر آمار و خدمات ماشيني ـ 1382

20ـ مجموعه قوانين پولي بانكي و ساير قوانين مربوط : از سال 1285 ـ منوچهر ضيائي ـ تهران ـ 1372

21ـ فرهنگ اصطلاحات عاميانه ـ ريچارد اسپيزر ـ قاسم كبيري

22ـ سالنامه آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران سال 1382 ـ گمرك ـ تهران ـ دفتر آمار و خدمات ماشيني ـ 1382

23ـ مجموعه قوانين پولي بانكي و ساير قوانين مربوط: از سال 1285 ـ منوچهر ضيائي ـ تهران ـ 1372

24 ـ فرهنگ‌اصطلاحات‌حسابرسي: انگليسي به فارسي ـ عباس‌ارباب‌سليماني ـ تهران ـ سازمان‌حسابرسي ـ 1379

25ـ راهنماي ‌بكارگيري‌ استانداردهاي‌ حسابرسي ـ موسي‌بزرگ اصل ـ‌تهران‌ـ سازمان‌حسابرسي‌ـ 1385

26ـ فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي ـ عباس آريانپور

27ـ مجموعه قوانين سال 1358 ـ قوه قضائيه

28ـ مجموعه قوانين سال 1359 ـ قوه قضائيه

29ـ مجموعه قوانين سال 1362 ـ قوه قضائيه

30ـ مجموعه قوانين سال 1377 ـ قوه قضائيه

31ـ مجموعه قوانين سال 1379 ـ قوه قضائيه

32ـ مجموعه قوانين سال 1380 ـ قوه قضائيه

33ـ مجموعه قوانين سال 1381 ـ قوه قضائيه

34ـ مجموعه قوانين سال 1382 ـ قوه قضائيه

35ـ قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت

36ـ قانون محسابات عمومي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

37ـ مرجع الفبايي 2002 Excel ـ استيون نلسون ـ سيما مجاهد     

38ـ كتاب اول

39ـ فرهنگ‌اصطلاحات‌حسابداري‌(انگليسي ـ فارسي) ـ حسن سجادي ـ تهران ـ سازمان حسابرسي ـ 1376

 

 

 

1 ـ عملكرد يك ساله ستاد نظارت گمركات استان بوشهر

2 ـ گزارش عملكرد گمرك جمهوري اسلامي ايران

3 ـ گزارش عملكرد گمرك جمهوري اسلامي

4 ـ اولين همايش بين‌المللي گمرك و فناوري اطلاعات

5 ـ گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 (اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380)

6 ـ بررسي عملكرد برنامه‌هاي اول و دوم و سوم توسعه در كاهش فقر مناطق شهري و روستايي كشور

7 ـ خصوصي‌سازي در بخشهاي رقابتي گزارشي از وضعيت كنوني

8 ـ نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1383

9 ـ گزارش بررسي پروانه‌ها ساختماني صادره توسط شهرداري مناطق شهري كشور نه ماه اول سال 1384

10 ـ شاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها در ايران بهمن‌ماه 1384

11 ـ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بهمن ماه 1384

12 ـ ‌مجموعه‌پژوهشهاي‌اقتصادي شماره 25 تغيير در ارزش داراييهاي خارجي بانك مركزي رويه‌هاي حسابداري

13 ـ مجموعه پژوهشهاي اقتصادي شماره 24 بررسي بهره‌وري در اقتصاد ايران

14 ـ شاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها در ايران

15 ـ گزارش شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي

16 ـ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران دي‌ماه 1384

17 ـ شاخص‌هاي عمومي اقتصادي: تحليلي بر رويدادهاي اقتصادي سياسي كشور

18 ـ شاخص‌هاي عمومي اقتصادي

19 ـ ويژه‌نامه همايش دو روزه بازار سرمايه

20 ـ (عملكرد نهادهاي اقتصادي): نتايج آمارگيري از اماكن ارائه دهنده خدمات ديني مذهبي سال 1382

21 ـ (عملكرد نهادهاي اقتصادي): اسامي كتابها و منابع موجود در كتابخانه

22 ـ (عملكرد نهادهاي اقتصادي): بولتن سوابق كاري شركت پخت‌آفرين

23 ـ گزارش شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي در بهمن ماه 1384

24 ـ گزارش اوضاع اقتصادي و اجتماعي استان‌هاي كشور در سال 1383

25 ـ پاسخگويي به شكايات و طرح تكريم: وزارت امور اقتصادي از نظر مراجعان

26 ـ پاسخگويي به شكايات و طرح تكريم: نمايه‌اي از طرح تكريم در وزارت امور اقتصادي و دارايي

27 ـ پاسخگويي به شكايات و طرح تكريم: بررسي عملكرد سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قزوين

28ـ تجربه توسعه تعاونيها در كشور مالزي

29ـ جمع‌بندي پنجاه‌و هفتمين نشست تخصصي بررسي آخرين تحولات سوريه: افزايش فشارهاي بيروني

30ـ كشورها: جمع‌بندي پنجاه و چهارمين نشست تخصصي عراق جديد و منافع ملي جمهوي اسلامي ايران

31 ـ ساختار تورم، و سياستهاي تثبيت قيمت در ايران

32 ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه

33 ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت سهامي خاص حمل و نقل شهيد موسي كلانتري

34 ـ طرح طبقه‌بندي مشاغل سازمان حسابرسي و دستورالعمل اجرايي آن

35 ـ عملكرد نهادهاي اقتصادي: گزارش عملكرد و رتبه‌بندي

36 ـ روند تحول برنامه‌ها و سياست‌هاي بيمه كشاورزي در ايران (سخنراني دكتر رسول‌اف)

37 ـ نظري اجمالي به سياست، حكومت و اقتصاد در جمهوري فدراتيو برزيل

38ـ برخي تحولات اخير در بيمه محصولات كشاورزي

39ـ گزارش چكيده پروژه‌هاي كليدي و برنامه توسعه و كاربردي فناوري

40 ـ بررسي عملكرد سازمان امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي متبوع

41 ـ كاركرد و شاخصهاي اقتصادي سال 1384 مربوط به واحد ...

42 ـ گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

1 ـ ماهنامه علمي ـ تدبير

2 ـ ماهنامه توسعه ـ تكفا

3 ـ ماهنامه داخلي ـ امنيت اقتصادي

4 ـ فصلنامه جهاد دانشگاهي ـ توسعه تكنولوژي

5 ـ ماهنامه علمي، صنعتي، اقتصادي، تحليلي ـ كارآفرين

6 ـ فصلنامه تحليلي ـ آموزشي ـ كارگزار روابط عمومي

7 ـ هفته‌نامه اقتصادي فرهنگي اجتماعي ـ اقتصاد و مردم

8 ـ مجله علمي ترويجي ـ برنامه و بودجه

9 ـ فصلنامه علمي و پژوهشي ـ اقتصاد كشاورزي و توسعه

10 ـ ماهنامه اقتصادي، خبري و اجتماعي ـ بانك و مسكن

11 ـ هفته نامه تخصصي ـ گمرك ايران

12 ـ ماهنامه ـ مناطق ويژه اقتصادي

13 ـ ماهنامه اقتصادي ـ پرسش

14 ـ ماهنامه علمي ـ صنعت حمل و نقل

15 ـ هفته‌نامه موسسه استاندارد و تحقيقات ـ استاندارد

16 ـ ماهنامه ـ بررسي‌هاي بازرگاني

17 ـ ماهنامه ـ تحقيقات و فناوري

18 ـ دو هفته نامه ـ فرهنگ و پژوهش

19 ـ فصلنامه ـ تحول اداري

20 ـ ماهنامه ـ مستوفيان

21 ـ دو ماهنامه ـ فناوري

22 ـ فصلنامه ـ صنعت بيمه

23 ـ ويژه‌نامه گزارش توسعه و تجارت الكترونيكي

24 ـ فصلنامه علي ـ ترويجي ـ پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي

25 ـ ماهنامه بيمه مركزي ايران ـ پيك بيمه

26 ـ ماهنامه ـ صداي كانون

27 ـ فصلنامه ـ پيام سرمايه‌گذاري

28 ـ ماهنامه ـ خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني

29 ـ بولتن هفتگي ـ بولتن هفتگي ريسك كشوري

30 ـ ماهنامه بيمه ـ آسيا

31 ـ فصلنامه علمي، فرهنگي ـ فصلنامه عشايري ذخاير انقلاب

32 ـ ماهنامه: بولتن ـ بيوتكنولوژي

33 ـ ماهنامه ـ نفت پارس

34 ـ در امتداد هفته

35 ـ فصلنامه ـ روند

36 ـ دو ماهنامه ـ بيمه همگاني خدمات درماني

37 ـ فصلنامه ـ مجلس و پژوهش

38 ـ ماهنامه ـ بورس

39 ـ فصلنامه ـ تامين اجتماعي

40 ـ فصلنامه ـ پژوهشنامه اقتصادي

41 ـ فصلنامه ـ مطالعات حسابداري

42 ـ فصلنامه ـ اقتصاد اسلامي

43 ـ فصلنامه ـ حسابرس

44 ـ ماهنامه ـ حسابدار

45 ـ فصلنامه ـ دانش حسابرسي

46 ـ فصلنامه ـ حسابدار رسمي

47 ـ ماهنامه ـ رفاه

48 ـ ماهنامه ـ روند اقتصادي

49 ـ نشريه ـ بهره‌وري

50 ـ خبرنامه دانشگاه علم و صنعت ايران ـ كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك 83

51 ـ ماهنامه ويژه فلزات ايران ـ توليد

52 ـ ماهنامه ـ پيك دانا

53 ـ ماهنامه ـ پيام آبادگران

54 ـ ماهنامه ـ خبرنامه زنان

55 ـ خبرنامه ـ بن

56 ـ نشريه داخلي ـ ناظر

57 ـ فصلنامه صادرات ـ بانك

58 ـ ويژه‌نامه ـ موديان

59 ـ خبرنامه ـ انجمن حسابداري ايران

60 ـ فصلنامه ـ نماگرهاي اقتصادي

61 ـ ماهنامه ـ بازاريابي

62 ـ ماهنامه ـ اقتصاد آسيا

63 ـ ماهنامه ـ مجله اقتصادي

64 ـ ماهنامه ـ بانك سپه

65 ـ فصلنامه ـ چكيده تازه‌هاي تحقيق در دانشگاه‌ها

66 ـ فصلنامه ـ چكيده پايان نامه‌هاي ايران

67 ـ فصلنامه ـ بيمه آسيا

68 ـ ماهنامه ـ ديده

69 ـ ماهنامه ـ بانك و اقتصاد

70 ـ ماهنامه ـ مناطق آزاد

71 ـ ماهنامه ـ برداشت اول

72 ـ ماهنامه ـ پيام جهاد

73 ـ ماهنامه ـ اقتصاد ايران

74 ـ فصلنامه ـ راهبرد

75 ـ ماهنامه ـ گسترش صنعت

76 ـ ماهنامه ـ تجارت

77 ـ فصلنامه ـ اقتصاد و جامعه

78 ـ فصلنامه ـ پژوهشهاي اقتصادي

79 ـ ماهنامه ـ بانك ملي ايران

80 ـ فصلنامه ـ اقتصاد و مديريت

81 ـ ماهنامه ـ تازه‌هاي جهان بيمه

82 ـ هفته‌نامه خبري ـ تحليلي ـ اخبار اقتصادي و دارايي

83 ـ فصلنامه اطاق بازرگاني ـ ايران و انگليس

84 ـ فصلنامه ـ پيام بيمه ايران

85 ـ فصلنامه ـ هميار

86 ـ ماهنامه ـ اصناف

87 ـ هفته‌نامه خبري- تحليلي ـ برنامه

88 ـ هفته‌نامه ـ پيام تحول اداري

89 ـ فصلنامه ـ كيفيت و مديريت

90 ـ ماهنامه ـ كار و جامعه

91 ـ هفته‌نامه ـ TIME

92 ـ هفته نامه ـ Newsweek

93 ـ هفته نامه ـist TheEconom

94 ـ ماهنامه ـ Ecobulletin

95 ـ ماهنامه ـ EVENTS

96 ـ ماهنامه ـ MEED

97ـ‌ روزنامه ابرار اقتصادي

99ـ روزنامه جهان اقتصاد

100ـ روزنامه دنياي اقتصاد

101ـ روزنامه جام جم

102ـ روزنامه همشهري

103ـ روزنامه كيهان

104ـ روزنامه ايران نيوز

105ـ هفته‌نامه بازار كار

106ـ هفته‌نامه سلامت

 

 

 

1ـ كتاب اول

2ـ بانك اطلاعات قوانين كشور

3ـ سالنامه آماري كشور 1383

4ـ بانك اطلاعات آرا دادگاهها و نظارت مشورتي 1384

5ـ بانك اطلاعات مقالات حقوقي 1384

6ـ كتابنماي الكترونيكي فصلنامه آسيا (زمستان 1375 ـ تابستان 1379)

7ـ كتابنماي الكترونيكي فصلنامه آسيا 16-25

8ـ قانون برنامه چهارم توسعه

9ـ لوح جامع تنقيح قانون و مقررات پائيز 1384

10ـ مجموعه مقالات همايش برق و رسانه

11ـ عملكرد سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قم ... 1383

12ـ ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران 17-15 ارديبهشت 1382

13ـ كارگاه آموزشي قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري 28-29 تير 1383

14ـ لوح بودجه 1382

15ـ اطلس تهران

16ـ نشريه نماگرهاي بازرگاني شش ماهه اول 1382

17ـ يكصد سال تاريخ ايران و جهان (قرن بيستم)

18ـ يكصد سال تاريخ ايران و جهان