ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

کلماتی که ما در موردش فکر نمی کنیم
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
 

زبان ، توانایی نداره برای بیان معانی – حالتان چطوره ؟ آیا این یک کلمه تمام حالمان را بیان میکند .

هیچ چیز به اندازه نطق انسان را تشریح نمی کند .

خرد ماست که حرف میزند .

خندیدن فقط مال انسان است و این از عدم توازن بوجود می آید .

کی درست عمل می کنیم زمانی که به خطا واقف باشیم .

بین موفقیت و لغزش یک مو فاصله است .