ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

گروه مخفی تروریستی کوکلوکس یا کوکلاکس کلان ( ku klux klan )
نویسنده : ناصر - ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
 

در سال 1866 در ایالات متحد آمریکا یک گروه مخفی به نام کوکلوکس با شرکت گروهی از سفید پوستان آمریکایی پیرو مذهب پروتستان با هدف مخالفت سرسختانه و از میان بردن سایر گروهها ، به ویژه سیاههان و کاتولیکها و غیره بوجود امد . آنها به هنگام عملیات لباس مخصوص خود را می پوشیدند . این گروه در سال 1915 تجدید سازمان گردید و حیطه فعالیتهای خود را گسترش داد . ویلیام جوزف سیمونز؛ بنیانگذار کو کلوکس کلان در سال 1915 . این گروه کوکلوسکلان اینبار با نیرو و اندوخته بسیار دارای سازمندهی ملی و ایالتی نیز شد و میلیونها تن بدان پیوستند. دهه ۱۹۲۰ اوج کامیابی کوکلوس‌کلان بود.

جالب اینجاست که هموندان کوکلوس‌کلان سلام نازی می‌دهند و هالوکاست را رد می‌کنند و امروز مطالعه و تحقیق در این باره ممنوع است چرا چون همین تفکر امروز در همان سرزمین درحالتی دیگر درحال جریان است ولی کجاست گوش شنوا .