ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

قرارگاه خاتم الانبیا -- اقتصاد سپاه
نویسنده : ناصر - ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
 

اقتصاد سپاه

به گفته سردار وفایی، سال 1375 سپاه با دولت قراردادی امضاء کرد که طبق آن مقرر شد 500 هزار هکتار از اراضی کشور که بیشتر در استانهای مـرزی قرار داشتند، طی برنامهای مشخص و حسابشده ساماندهی شوند؛ به این ترتیب که پس از انجام بررسیها و مطالعات اولیه بر روی مناطق مشخص شده، شرکتهای کشت و صنعت ایثارگران در این مناطق راهاندازی گردند. اما به دلیل عدم همکاری دولت در تخصیص بودجه به این پروژهها، متأسفانه این طرح ملی بزرگ و ارزشمند دو سه سالی ناتمام ماند و تاکنون تنها 25 هزار هکتار از این اراضی احیاء شدهاند که شامل مناطقی در بندرعباس، ایلام، اهواز و استان گلستان مـیشوند. اما خوشبختانه با عنایت معاون اول رییس جمهور در چند هفته اخیر مجدداً توزیع بودجه به صورت ملی مطرح شده است که امید میرود موجب بازگشت پویایی به این طرح شود. جانشین فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در بیان تفاوت عمده میان پروژههای نظامی در هـنـگـام جـنـگ و غـیرنظامی (اقتصادی) سپاه، به خبرنگار <اقتصاد ایران> گفت: در پروژههای نظامی برعکس پروژههای اقتصادی، نگاه سود و زیانی وجود ندارد و آنچه اهمیت دارد، رسیدن به هدف پروژه است. بنابراین مهم نیست که با چه هزینهای انجام شود. اما در پروژههای اقتصادی این نگاه سود و زیانی است که غالب میباشد؛ به این ترتیب که در جایی که میشود پروژهای با A ریال هزینه انجام شود، لزومی ندارد A+N ریال هزینه گردد. به گفته وی، قرارگاه خاتم الانبیاء در حال حاضر حدود 25 هزار نفر پرسنل اعم از مهندسان و کادر اجرایی در کل کشور دارد که از این تعداد تنها 10 درصدشان سپاهی هستند و مابقی به نسبت هر پروژه به کار دعوت می شوند و ثابت نیستند. سردار وفایی در پایان در خصوص همکاری این قرارگاه در پروژه های دولتی با سازمان ها و وزارتخانه ها خاطرنشان کرد: ما جهت همکاری با ســـازمـــان هـــا و مـــوِسـســات دولـتــی در زمـیـنــه سرمایه گذاری و مشارکت مالی محدودیت داریم. اما درخصوص مشارکت در اجرای پروژه های مختلف عمرانی همواره آماده ایم.

 

توان مهندسی سپاه در طول هشت سال دفاع مـقدس شکل گرفت و تجربیات مهمی از نظر سازماندهی و اجرا را به دست آورد. پس از اتمام جنگ، بر اساس تکلیف ماده 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی که نیروهای مسلح را در زمان غیر جنگ موظف به مشارکت در بازسازی و سازندگی مینماید و بر مبنای فرمان مطاع مقام معظم فرمانده کل قوا، بخشی از توان سپاه وارد عرصه سازندگی کشور شد تا با مشارکت در بازسازی کشور و کمک به دولت، به بخشی از وظایف خود در قانون اساسی عمل نموده و در اعتلا و آبادانی کشور اسلامی کوشش نماید. قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) به عنوان بازوی مشارکتی سپاه در سازندگی کشور، یکی از بـزرگتـرین و قویترین پیمانکاران داخلی در اجرای پروژههای عمرانی میباشد که از زمان تأسیس آن در سال 68 تاکنون، توانسته تعداد بیش از 1300 قرارداد در رشتههای تخصصی نظیر سد و بند انحرافی، تونل، شبکههای آبیاری و زهکشی، سازههای دریایی، خطوط انتقال، ابنیه، خدمات فنی و مهندسی و ساخت اسکله و بندر را به اتمام رسانده و در حال حاضر نیز تعداد 220 پروژه در رشتههای مذکور را در دست اجرا دارد . همچنین ایـن قـرارگـاه در زمـیـنـههای خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی و نظارت بر پروژههای مطالعاتی، تعداد 165 قرارداد با وزارتخانههای نیرو، راه و ترابری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت در مناطق محروم منعقد ساخته است. قرارگاه خاتم به دنبال اجرای بیش از یک هزار پروژه عمرانی در شـرایط مختلف جغرافیایی در میان پیمانکاران داخلی از موقعیت مناسبی جهت اجرای پروژههای عـمـرانـی بزرگ و پیچیده در صعب العبورترین مناطق با رعایت کلیه استاندارها و مشخصات فنی و بـــا مــنـــاســـبتـــریـــن روش اجـــرایـــی در قـالـب قراردادهای EPS برخوردار میباشد. مطالب بالا، سخنان سردار وفایی، جانشین فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است که با شور و حرارت خاصی از فعالیت های سازندگی سپاه سخن میگفت. وی با اشاره به اینکه انجام تکالیف سپاه در امر سازندگی، حوزه های اقتصادی را نیز در بر می گیرد افزود:از سال 68 یعنی بلافاصله پس از جنگ، سپاه وارد بازسازی خرابی های جنگ در مرحله اول و سپس سازندگی شد. البته با وجود اینکه فعالیت های سپاه در بستر اقتصاد کشور انجام میشود، ولی به این معنا نیست که سپاه فعالیت اقتصادی می کند. سردار وفایی در خصوص محدودیت نیروهای مسلح از شرکت در حوزههای اقتصادی یادآور شد: نیروهای مسلح درمجموع و مطابق قانون، از فعالیت در حوزههای اقتصادی منع شدهاند، ولی حضور سپاه در این بخش بنا بر تکلیفی است که بر عهدهاش گذاشته شده است. جانشین فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء به فرآیند بازسازی سپاه اشاره کرد و افزود: زمانی که سپاه از یک دفاع طولانی بازگشت، موظف بود علاوه بر بازسازی و ساماندهی خود، در سازندگی کشور هم مشارکت نماید. حال اگر اهداف سپاه را از آغاز فعالیت تا امروز 100 در نظر بگیریم، فکر می کنم به دو برابر آن دست پیدا کرده باشیم. وی در بیان زمینه های فعالیت این قرارگاه در بخشهای مختلف عمران، صنعت و معدن و کشاورزی گفت: سپاه در بخش سد و بند انحرافی تاکنون 41 پروژه را تقبل کرده که از این تعداد 27 پروژه به پایان رسیده و 14 پروژه در دست اجرا میباشد، فعالیتهای این قرارگاه در بخش اسکله و سـازههـای دریـایـی نیز گسترده است. پروژه سـاخـت حـوضچه بندر پتروشیمی عسلویه که هـماکنون توسط قرارگاه خاتم در دست اجرا میباشد، از آن دسته است. البته 3 تا 4 بندر دیگر نیز توسط این قرارگاه در آینده نزدیک ساخته میشود. سردار وفایی دستاوردهای قرارگاه خاتم را در زمینه راهسازی قابلتوجه دانست و افزود: تاکنون در حدود 2 هزار کیلومتر راه اعم از شوسه، اتوبان و راهآهن توسط قرارگاه خاتم ساخته شده است. البته این قرارگاه در زمینه ساخت تونل نیز در کشور بیرقیب است. به همین دلیل در حال حاضر 100 هزار متر پروژه ساخت تونل توسط این قرارگاه در کشور در دست احداث است. وی با اشاره به تواناییهای بالقوه سپاه در اجرای طرحهای کشاورزی گفت: متأسفانه به دلیل توزیع بودجه به صورت استانی از طرف دولت، این قـرارگـاه بـا مـشـکـل کـمـبـود مـنـابـع مـالـی جهت سرمایه گذاری در این بخش مواجه شده است.