ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

دنیا و زندگی مدیریتی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٦
 

بگذارید و بگذرید ببینید و دل مبندید ، چشم بیاندازید و دل مبازید ، که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت . نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ! نمی خواهم بدانم گوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ! ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش ، و او یک ریز و پی دم گرم نفس را بر گلویم ساخت بفشارد و خواب زندگان خفته را آشفته تر سازد ، بدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را !

(دکتر علی شریعتی )