روش و فرمول محاسبه سود سپرده نزد بانکها به زبان ساده

بیشتر مردم معمولا هنگام مراجعه به بانک برای دریافت سود سپرده ی خودشان پس از اطلاع از مبلغ تعلق گرفته به عنوان سود. نسبت به مقدار آن اعتراض دارند که البته در اکثر موارد علت این امر بی اطلاعی یا اطلاعات ناقص سپرده گذاران در مورد نحوه محاسبه سود حسابهای کوتاه مدت یا بلند مدت خودشان نزد بانکها است

نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی
سود سپرده‌های بانکی طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول: (مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر۳۶۵۰۰ = سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار
محاسبه و پرداخت می‌شود.

مثال:سود ۳۰روز برای یک حساب کوتاه مدت روز شمار که بطور متوسط ۱میلیون ریال موجودی داشته با نرخ ۲۰درصد میشود:

۱۶۴۳۸ریال =(۳۶۵۰۰) /(۳۰*۲۰*۱۰۰۰۰۰۰)

 

سود سپرده‌های بلند مدت بانکی شامل (۱ساله- ۲ساله- ۳ساله -۴ساله -۵ساله )یا کوتاه مدت ویژه (۳ماهه-۶ماهه-۹ماهه)طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت ماهیانه و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول:

 (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری)=سود یکسال برای سپرده مورد نظر     

سود یکسال برای سپرده مورد نظر  تقسیم بر ۱۲=سود یک ماه برای سپرده مورد نظر

در نتیجه چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر ۱۲ تعیین می‌شود.

مثال:سود یک ماه برای یک حساب بلند مدت ۱ساله که  ۱میلیون ریال موجودی داشته با نرخ ۲۲درصد میشود:

                   سود یکسال کامل             ۲۲۰۰۰۰ریال = (٪۲۲*۱۰۰۰۰۰۰)

سود یکماه کامل             ۱۸۳۳۳ریال = (۱۲/۲۲۰۰۰۰)

 منبع : http://km-salmanikosar2024.blogfa.com

/ 0 نظر / 26 بازدید