خارج کجاست ؟ ایران کجاست ؟

خارج جاییه که آزادی در نوع پوشش ولی دخترای مسلمون نمیتونن با حجاب و چادر برن دانشگاه و مدرسه و محل کار ….. ( آزادی ؟؟؟ !!!! )
خارج جاییه که مرداش با موی زن تحریک نمیشن چون هرشب تو دیسکو و کاباره ………
خارج جاییه که مرداش یه زن دارن و هرچنتا بخوان دوس دختر …. ( فقط مسلمونا باید زیر ذره بین باشن … با فرهنگن دیگه . )
خارج جاییه که تو دیسکو و کاباره خانماشون با یکی میرقصه !! شوهراشون با یکی …. !!! ( با فرهنگن دیگه !! ما بیفرهنگیم که اینطور نیستیم )
خارج جاییه که گشت ارشاد نداره چون هرکی سی خوشه( تهش لهجه بوشهریه: ) )….
خارج جاییه که ایرانیا آرزوشو دارن ولی ایرانیای مقیم اونجا حسرت زندگی تو ایران رو میخورن … !! ( آهنگ دهل شنیدن از دور خوش است )
ایران جاییه که دانشمند نداره چون یا مخشونو میزنن میبرنشون ( همون خارجیا ) یا دانشمندای ما رو ترور میکنن … !!!
ایران جاییه که مسلموناش نژاد پرستن ولی هرکی با هر ملیت و رنگ پوستی پیششون مورد احترامه … !!!
ایران جاییه که عقب مونده ست ولی شده موضوع حرف و نشستهای خارج ( بخاطر همین عقب موندگی تحریمش کردن دیگه نه ؟ )
خارج جاییه که نژاد پرست نیستن و آزادی دارن ولی سیاهپوستا رو مث س .. ( بلانسبت ) میکشن …. !!!
خارج جاییه که خانماش خیلی باکلاسن و ارزششون بیشتر از خانمای مسلمون ایرانیه ولی هرکی رفته اونجا برگشته ایران زن گرفته …. !!!
خارج جاییه که مردمش با کفش میرن کلیسا چون مثل مساجد ما فرش ندارن و نمیخوان نماز بخونن … !!
خارج جاییه ( خیلی ببخشید خارجیا دستشویی رفتنشون هم با ایرانیا و مسلمونا فرق داره … !!! )
خارج جاییه که زن با زن … مرد با مرد … دیده شده با سگ هم ازدواج میکنن ( انقدر این خارجیا با فرهنگن …. !!! )

 

/ 0 نظر / 26 بازدید