آیا اوپک همچنان یک کارتل محسوب می‌شود؟

نویسندگان: رینسنت برمونت، امانوئل هاچه، والری میگنون
مترجم: علی سبک روح
منبع: مجله انرژی اکونومیکز
این مقاله سعی دارد به این سوال که آیا اوپک به صورت یک کارتل عمل می‌کند یا خیر پاسخ دهد. به این منظور فرضیه هماهنگ بودن تصمیمات تولید کشورهای مختلف و همچنین تاثیرگذاری کشورهای مزبور بر قیمت نفت مورد آزمون قرار می‌گیرد. یافته‌های حاصل از آزمون‌های علیت و هم‌انباشتگی نشان می‌دهد که متعاقب تحولات به وجود آمده در سیستم قیمت‌گذاری نفت، نفوذ اوپک بر بازار نفت در طول زمان شدت یافته است.

در حالی که نفوذ اوپک پس از شوک ضدنفتی حائز اهمیت به نظر می‌رسد، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اوپک در اکثر زیر دوره‌های مورد بررسی گیرنده قیمت بوده است. در پایان، با تقسیم اوپک میان مصرف‌کنندگان و پس‌اندازکنندگان، نشان می‌دهیم که این سازمان به ویژه با زیرگروهی از اعضای خود به صورت یک کارتل عمل می‌کند.

1- مقدمه
از زمان شکل‌گیری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در اوایل دهه 60 میلادی، تحلیلگران بر نقش این سازمان در بازار نفت و به ویژه توان آن در نفوذ بر قیمت‌های نفت در کوتاه و بلندمدت توجه ویژه‌ای مبذول داشته‌اند
نگاه کنید به Dahl & Yucel (1989). در همین بین، سیستم قیمت‌گذاری نفت طی 50 سال گذشته شاهد تحولات عمده‌ای بوده است که این تحولات را می‌توان در‌ گذار از یک سیستم قیمت‌گذاری مدیریت شده به سیستم قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار از اواسط دهه 80 میلادی خلاصه کرد. دوره قیمت شاخص1 همراه با سیستم‌های قیمت‌گذاری مختلف قیمت Gulf در بازار فیزیکی (سیستم تک مبنایی) توسط سازمان OIC در اوایل قرن بیستم به اجرا گذاشته شد. بنابر یافته‌های (Yergin (1991 و Fattouh (2006)i، هدف از این سیستم قیمت‌گذاری، کاهش مالیات پرداختی از سوی OIC به کشورهای میزبان بوده که ماحصل آن برقراری یک قیمت رسمی پایدار و در عین حال پایین صرف‌نظر از هرگونه شرایط حاکم بر بازار بود. ورود عاملین قدرتمند همچون شوروی سابق به بازار در اواخر دهه 50 میلادی، تحولات عمده همراه با مازاد تولید را در پی داشت. کارتل موجود که به خواهران هفت‌گانه مشهور بود در واکنش به وضع موجود تصمیم گرفت تا قیمت‌های شاخص در بازار را 10 درصد کاهش داده تا به این ترتیب سهم خود در بازار را تضمین کنند. عامل فوق عنصر کلیدی در شکل‌گیری سازمان اوپک در سال 1960 محسوب می‌شود. با این حال 13 سال طول کشید تا این سازمان ادعای «قدرت بازاری» در بخش نفت را بکند. لذا از سال 1973 تاکنون بازار نفت و سیستم قیمت‌گذاری نفت به طور پیوسته در معرض تحولات عدیده‌ای قرار گرفته است.

 

هدف از این مقاله بررسی پویایی‌های رفتار تولید کشورهای عضو اوپک و همچنین ad more: #ixzz3HwdpbvwA>http://www.donya-e-eqtesad.com/news/449575/#ixzz3HwdpbvwA

/ 0 نظر / 28 بازدید