# اقتصاد

امنیت دسته جمعی در حقوق بین‌الملل: با تأکید بر ضرورت ایجاد سازمان منطقه ای برای

« امنیت خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل» تهران 8-7 خرداد 1386 عنوان مقاله: امنیت دسته جمعی در حقوق بین‌الملل: با تأکید بر ضرورت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 81 بازدید

ممیزی‌ بازاریابی‌

ممیزی‌ بازاریابی‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ در حقیقت، ارزیابی‌ جامع‌ تمامی‌ عملیات‌ بازاریابی‌ یک‌ سازمان‌ است. از آنجا که‌ طرحهای‌ بازاریابی‌ به‌سرعت‌ منسوخ‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

تحریمها و خودزنی به سبک نفتی - تأثیر تحریم صنعت نفت ایران بر امنیت انرژی امریکا

وحید حاجی‌پور تأثیر تحریم صنعت نفت ایران بر امنیت انرژی امریکا صنعتی‌های جهان‌، چنان بر تحریم نفتی ایران ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید