# حقوق_دریا

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر نویسندگان: هیبت‌الله نژندی‌منش ، حسین یزدانی گرد آورنده: پرویــــــــز سمـــــــــیع زاده نویسنده در ابتدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 191 بازدید